Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme criminologische wetenschappen

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master in de Criminologische wetenschappen (60 SP) bestaat uit 4 modules:
1) Module I: Twee profielen (18 SP)
2) Module II : Verplichte studiedelen (24 SP)
3) Module III : Opleidingsspecifieke en verbredende keuzevakken (18 SP)
4) Module IV: Juridische keuzevakken (18 SP)

De student dient bij inschrijving op studiedelen bijkomend rekening te houden met de inschrijvingsvereisten per studiedeel. Bovendien kan men voor “Masterproef Criminologie” enkel inschrijven in een afstudeerfase, m.a.w. de student kan voor dit studiedeel pas als laatste inschrijven.

In totaal, omvat dit studieplan 60 ECTS credits.


Module I: Profielen

De student kiest 2 profielen. Voor elk profiel gelden specifieke inschrijvingsvereisten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Penologie
9ECTS credits - Policing and Surveillance
9ECTS credits - Jeugdcriminologie

Terug naar boven


Module II: Verplichte studiedelen

De studiedelen zijn verplicht af te werken. De student kan enkel inschrijven voor de masterproef in de afstudeerfase, m.a.w. dit studiedeel kan pas als laatste worden ingeschreven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Wetenschappelijke integriteit en ethiek in de praktijk van criminologische onderzoek
3ECTS credits - Crime & the City I
18ECTS credits - Masterproef Criminologie

Terug naar boven


Module III: Opleidingsspecifieke en verbredende keuzevakken

De student kiest voor minimaal 18 studiepunten aan keuzestudiedelen De student kiest minstens twee studiedelen uit de lijsten 'Civic Engagement'/ 'opleidingsspecifieke keuzestudiedelen' (waarvan maximaal een vak uit de lijst 'civic Engagement'). Het derde keuzevak kan ook uit de lijst 'opleidingsspecifieke studiedelen' worden gekozen of uit de verbredende keuzelijst.

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

Civic Engagement

De student mag maximum 1 studiedeel uit onderstaande lijst kiezen, maar is niet verplicht.

6ECTS credits - Samen leren in detentie
6ECTS credits - International Comparative Field Visit Study

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Minimum 2 studiedelen uit onderstaande lijst op te nemen indien geen opleidingsonderdeel uit de lijst 'Civic Engagement' is gekozen. Voor sommige studiedelen gelden specifieke inschrijvingsvereisten.

De student kan ook voor een derde profiel opteren. De student neemt hiervoor contact met de studietrajectbegeleiders.

Er is ook de mogelijkheid om maximum drie opleidingsonderdelen te volgen aan de ULB. Het gaat hier om de volgende opleidingsonderdelen: 'Déviance économique et politique', 'Chaire International' en 'Justice Restauratrice'. Interesse? Neem contact op met je Studietrajectbegeleider of faculteitssecretariaat.

6ECTS credits - Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek
6ECTS credits - Crime & the City II
6ECTS credits - Designing, Proposing and Presenting Research
6ECTS credits - Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
6ECTS credits - Forensische psychologie
6ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij

Verbredende keuzestudiedelen

Indiend de student uit de lijsten Civic Engagement en opleidingsspecifieke studiedelen voor slechts 12 studiepunten aan keuzestudiedelen heeft ingeschreven, dient de student minstens 1 studiedeel uit de verbredende keuze te kiezen. Voor sommige studiedelen gelden specifieke inschrijvingsvereisten.

6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Journalistiek en democratie
6ECTS credits - Economie
6ECTS credits - Media Discourses and Politics
6ECTS credits - Agogische dimensies van duurzame ontwikkeling
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Cultuursociologie
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Psychopathologie van kinderen en adolescenten
6ECTS credits - Internationale bescherming van de Rechten van de Mens
6ECTS credits - Mediabeleid
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
3ECTS credits - StadsSalonsUrbains
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
3ECTS credits - Data-driven Technology and Society
6ECTS credits - Beleidsanalyse
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Agologie

Terug naar boven


Module IV: juridische keuzevakken

Indien de student geen keuzevakken opneemt uit module III: opleidingsspecifieke en verbredende keuzevakken kan hij voor Module IV: juridische keuzevakken opteren.
De student kiest voor minimaal 18 studiepunten. Een combinatie tussen module III en IV is niet mogelijk.

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

9ECTS credits - Verbintenissenrecht
9ECTS credits - Grondwettelijk Recht

Terug naar boven