Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme criminologische wetenschappen

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master in de Criminologische wetenschappen (60 SP) bestaat uit 4 modules:
1) Module I: Twee profielen (18 SP)
2) Module II : Verplichte studiedelen (21 SP)
3) Module III : Opleidingsspecifieke en verbredende keuzevakken (21 SP)
4) Module IV: Juridische keuzevakken (18 SP) - (!) aan te vullen met minstens 3 SP uit Module III

De student dient bij inschrijving op studiedelen bijkomend rekening te houden met de inschrijvingsvereisten per studiedeel. Bovendien kan men voor “Masterproef Criminologie” enkel inschrijven in een afstudeerfase, m.a.w. de student kan voor dit studiedeel pas als laatste inschrijven.


PROGRAMMAWIJZIGINGEN met ingang vanaf 2023-2024
Vanaf 2023-2024 verandert het programma van de derde bachelor en de master in de Criminologie. Neem voor een volledig overzicht van de wijzigingen een kijkje in de informatiefiche op https://www.vub.be/nl/studeren-aan-de-vub/praktische-info-voor-studenten/studiebegeleiding/studietraject/studietrajectbegeleider-recht-en-criminologie#paragraph--id--180861

Het weergegeven programma geldt voor studenten die in 2023-2024 starten met de master en die hun bachelor volledig behaalden OF die (in het geval van een gecombineerde inschrijving bachelor + master) reeds geslaagd zijn voor het vak Criminaliteit & Politiek.

(!) Studenten die in 2023-2024 de bachelor en master combineren en die Criminaliteit & Politiek NIET behaalden vóór 2023-2024 nemen het volgende masterprogramma op:

VERPLICHT (42 SP):
• Module I: Twee profielen (18 SP)
• Module II : Verplichte studiedelen (24 SP: Masterproef aan 18 SP + Criminaliteit & Politiek aan 6 SP)

KEUZE (18 SP):
• Module III : Opleidingsspecifieke en verbredende keuzevakken
• Module IV: Juridische keuzevakken

Het vak 'Wetenschappelijke integriteit & ethiek' wordt voor deze tweede groep een verplicht bachelorvak (BA3) aan 6 SP.


Vragen? Contacteer de studietrajectbegeleiding via studietraject.rc@vub.be.

In totaal, omvat dit studieplan 60 ECTS credits.


Module I: Profielen

De student kiest 2 profielen. Er is een limiet op het aantal studenten dat per profiel kan inschrijven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Penologie
9ECTS credits - Policing and Surveillance
9ECTS credits - Jeugdcriminologie
9ECTS credits - Crime & the City

Terug naar boven


Module II: Verplichte studiedelen

De studiedelen zijn verplicht af te werken. De student kan enkel inschrijven voor de masterproef in de afstudeerfase, m.a.w. dit studiedeel kan pas als laatste worden ingeschreven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Wetenschappelijke integriteit en ethiek in de praktijk van criminologische onderzoek
18ECTS credits - Masterproef Criminologie

Terug naar boven


Module III: Opleidingsspecifieke en verbredende keuzevakken

Het betreft 21 SP aan keuzevakken. De student kan vakken kiezen uit de volgende modules:
- Civic Engagement
- Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen
- Verbredende keuzestudiedelen
- Module IV: juridische keuzevakken (in dit geval zijn beide vakken te volgen)

Studenten kunnen ook opteren voor een derde profiel. Interesse? Neem contact op met de studietrajectbegeleiding via studietraject.rc@vub.be

Om deze module af te werken, moet de student 21 ECTS credits behalen.

Civic Engagement

De student mag maximum 1 studiedeel uit onderstaande lijst kiezen, maar is niet verplicht.

6ECTS credits - International Comparative Field Visit Study

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Minimum 2 studiedelen uit onderstaande lijst op te nemen indien geen opleidingsonderdeel uit de lijst 'Civic Engagement' is gekozen. Voor sommige studiedelen gelden specifieke inschrijvingsvereisten.

De student kan ook voor een derde profiel opteren. De student neemt hiervoor contact met de studietrajectbegeleiders.

Er is ook de mogelijkheid om maximum drie opleidingsonderdelen te volgen aan de ULB. Het gaat hier om de volgende opleidingsonderdelen: 'Déviance économique et politique', 'Chaire International' en 'Justice Restauratrice'. Interesse? Neem contact op met je Studietrajectbegeleider of faculteitssecretariaat.

6ECTS credits - Gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek
6ECTS credits - Designing, Proposing and Presenting Research
6ECTS credits - Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
6ECTS credits - Forensische psychologie
6ECTS credits - Reason and Engage

Verbredende keuzestudiedelen

Indiend de student uit de lijsten Civic Engagement en opleidingsspecifieke studiedelen voor slechts 12 studiepunten aan keuzestudiedelen heeft ingeschreven, dient de student minstens 1 studiedeel uit de verbredende keuze te kiezen. Voor sommige studiedelen gelden specifieke inschrijvingsvereisten.

6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Journalistiek en democratie
6ECTS credits - Economie
6ECTS credits - Media Discourses and Politics
6ECTS credits - Agogische dimensies van duurzame ontwikkeling
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Cultuursociologie
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Psychopathologie van kinderen en adolescenten
6ECTS credits - Internationale bescherming van de Rechten van de Mens
6ECTS credits - Mediabeleid
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
3ECTS credits - StadsSalonsUrbains
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
3ECTS credits - Data-driven Technology and Society
6ECTS credits - Legal, Ethical and Social Issues of Artificial Intelligence
6ECTS credits - Beleids- en marktanalyse
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Wijsgerige agologie

Terug naar boven


Module IV: juridische keuzevakken

Studenten die kiezen voor de juridische module, nemen verplicht beide vakken op. Studenten die 21 SP aan keuzevakken moeten opnemen in het kader van programmawijzigingen, vullen deze module aan met minstens 3 SP uit een van de andere keuzelijsten.

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

9ECTS credits - Verbintenissenrecht
9ECTS credits - Grondwettelijk Recht

Terug naar boven