Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de Bachelor Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen bestaat uit 4 modules

Module 1: Eerste Bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede Bachelor (48 ECTS)
Module 3: Derde Bachelor (48 ECTS)
Module 4: Keuzepakket (24 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).


Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit twee blokken:
- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen - Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienden dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heem moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Algemene studiedelen 1ste bachelor

Binnen de 'Algemene studiedelen' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Mijlpalen in de kunst en materiële cultuur van de prehistorie tot heden
3ECTS credits - Onderzoeksvaardigheden in de menswetenschappen
3ECTS credits - Taalvaardigheid voor de Humane Wetenschappen

Inleidende studiedelen - Wijsbegeerte & Moraalwetenschappen

Binnen de 'Inleidende studiedelen - Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.
PROGRAMMAWIJZIGINGEN 2020-2021:

Volg de infosessie aan de start van het academiejaar!

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Hedendaagse cultuurfilosofie
3ECTS credits - Filosofie en kritiek van de religie
6ECTS credits - Ethiek
3ECTS credits - Lectuur van Franstalige wijsgerige teksten
3ECTS credits - Wijsgerige en ethische vaardigheden
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
3ECTS credits - Taal en Maatschappij
6ECTS credits - Taal en Maatschappij

Terug naar boven


Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor omvat 48 ECTS.

Deze module omvat enkele verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnen zijn keuzemodule. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de Wijsbegeerte van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Mind, Brain & Body
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
3ECTS credits - Complexity and Evolution
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Inleiding tot de rechts- en moraalfilosofie
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte

Terug naar boven


Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor omvat 48 ECTS.

Deze module omvat enkel verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnnen zijn keuzemodule. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Paper Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
3ECTS credits - Philosophy of cosmology
3ECTS credits - Scientific Integrity
6ECTS credits - Humanistiek en zingeving
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de 19de eeuw
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
3ECTS credits - Ethiek en politieke filosofie
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte
3ECTS credits - History of Science
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij

Terug naar boven


Keuzemodules

De keuzemodules van de Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen omvat 23 opties:
- Optie 1: Geschiedenis
- Optie 2: Kunstwetenschappen en archeologie
- Optie 3: Erfgoed
- Optie 4: Politieke wetenschappen
- Optie 5: Sociologie
- Optie 6: Communicatiewetenschappen
- Optie 7: Nederlandse taal en literatuur
- Optie 8: Engelse taal en literatuur
- Optie 9: Franse taal en literatuur
- Optie 10: Duitse taal en literatuur
- Optie 11: Spaanse taal en literatuur
- Optie 12: Italiaanse taal en literatuur
- Optie 13: Chinese taal, cultuur en maatschappij
- Optie 14: Journalistiek
- Optie 15: Tolken - Engels
- Optie 16: Tolken - Frans
- Optie 17: Tolken - Duits
- Optie 18: Tolken - Spaans
- Optie 19: Vertalen - Engels
- Optie 20: Vertalen - Frans
- Optie 21: Vertalen - Duits
- Optie 22: Vertalen - Spaans
- Optie 23: Onderwijs

Geschiedenis

Binnen de optie 'Geschiedenis' moeten studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. Binnen de tweede bachelor van het modeltraject wordt er voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor 2 maatschappijgeschiedenissen. Uit de overige opleidingsonderdelen wordt voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België I
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa

Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen de optie 'Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd

Erfgoed

Binnen de optie 'Erfgoed' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
3ECTS credits - Conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Museologie
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
3ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Methoden van archeologisch terreinonderzoek en natuurwetenschappelijke analyses
3ECTS credits - Materiaal en techniek van de beeldende kunst

Politieke Wetenschappen

Binnen de optie 'Politieke Wetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Politicologie: algemene inleiding' en 'Geschiedenis van het politieke denken' worden opgenomen in de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Geschiedenis van het politieke denken
6ECTS credits - Political Structures and Processes of the European Union
6ECTS credits - Politiek en openbare financiën
6ECTS credits - Bestuurswetenschappen
6ECTS credits - Politieke partijen en verkiezingen
6ECTS credits - Politieke psychologie en publieke opinie
6ECTS credits - History of International Relations
6ECTS credits - Overheidsmanagement

Sociologie

Binnen de optie 'Sociologie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Geschiedenis van het sociologisch denken' en 'Statistiek I voor de sociale wetenschappen' worden opgenomen in de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van het sociologisch denken
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen
6ECTS credits - Statistiek II voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen
6ECTS credits - Arbeidssociologie
6ECTS credits - Social Demography

Communicatiewetenschappen

Binnen de optie 'Communicatiewetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de communicatiewetenschappen' en 'Encyclopedie van de communicatiewetenschappen' worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen II
6ECTS credits - Mediabeleid
6ECTS credits - Mediarecht
6ECTS credits - Mediageschiedenis
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Kwantitatieve methoden
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen

Nederlandse taal en literatuur

Binnen de optie Nederlandse taal en literatuur moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: middeleeuwen tot 1850
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1
6ECTS credits - Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 1850-1945
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing

Engelse taal en literatuur

Binnen de optie 'Engelse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English Linguistics I
6ECTS credits - English Proficiency I
3ECTS credits - English Proficiency II
3ECTS credits - History of Literature in English I
6ECTS credits - History of Literature in English II
6ECTS credits - English Linguistics II

Franse taal en literatuur

Binnen de optie 'Franse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire
6ECTS credits - Pratique du français 2
3ECTS credits - Histoire de la littérature française classique et moderne

Duitse taal en literatuur

Binnen de optie 'Duitse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Wichtige Werke und Strömungen der Literatur der Moderne
6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur
3ECTS credits - Deutsche Sprache II

Spaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Spaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Lengua y cultura de España y de Hispanoamérica
3ECTS credits - Gramática espanola
6ECTS credits - Introducción a la literatura española
3ECTS credits - Lengua española II

Italiaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Italiaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Civiltà italiana: il Novecento
6ECTS credits - Lingua italiana III
3ECTS credits - Civiltà italiana: esercitazioni
3ECTS credits - Lingua italiana II

Chinese taal, cultuur en maatschappij

Binnen de optie 'Chinese taal, cultuur en maatschappij' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De 'Chinese taalvaardigheid I en II' en 'Chinese geschiedenis en cultuur I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chinese Proficiency I & II
3ECTS credits - Chinese History and Culture I
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
6ECTS credits - Chinese History and Culture II

Journalistiek

Binnen de optie 'Journalistiek' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de journalistiek', 'Journalistiek schrijven I', 'Documentaire beeldtheorie' en 'Inleiding tot de Journalistieke genres' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistieke genres
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
3ECTS credits - Journalistieke technieken
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken
3ECTS credits - Taal en Maatschappij

Tolken - Engels

Binnen de optie 'Tolken - Engels' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Tolktechnieken', 'English I' en 'English II' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolktechnieken (notitie-en spreektechnieken)
6ECTS credits - English I
3ECTS credits - English II
6ECTS credits - English III
3ECTS credits - English IV: English for specific purposes
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Engels
6ECTS credits - English Linguistics I
6ECTS credits - English Proficiency I

Tolken - Frans

Binnen de optie 'Tolken - Frans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Tolktechnieken', 'Français I' en 'Français II' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolktechnieken (notitie-en spreektechnieken)
6ECTS credits - Français III
3ECTS credits - Français II
6ECTS credits - Français I
3ECTS credits - Français IV
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Frans
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1
6ECTS credits - Pratique du français I

Tolken - Duits

Binnen de optie 'Tolken - Duits' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Tolktechnieken', 'Deutsche Sprache I' en 'Deutsche Sprache II' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolktechnieken (notitie-en spreektechnieken)
6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Deutsche Sprache II
6ECTS credits - Deutsche Sprache III
3ECTS credits - Deutsche Sprache IV
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Duits

Tolken - Spaans

Binnen de optie 'Tolken - Spaans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Tolktechnieken', 'Lengua espanola I' en 'Lengua espanola II' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tolktechnieken (notitie-en spreektechnieken)
6ECTS credits - Lengua española I
3ECTS credits - Lengua española II
6ECTS credits - Lengua española III
3ECTS credits - Lengua española IV
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Spaans

Vertalen - Engels

Binnen de optie 'Vertalen - Engels' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'English I', 'English II' en 'Vertalen Engels I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.Hier is een keuze tussen Taal en cultuur, computerondersteunend vertalen en inleiding tot de vertaalkunde.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Engels I
6ECTS credits - English I
6ECTS credits - English III
3ECTS credits - English II
6ECTS credits - Vertalen Engels II
6ECTS credits - English Proficiency I
6ECTS credits - English Linguistics I

Vertalen - Frans

Binnen de optie 'Vertalen - Frans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Français I', 'Français II' en 'Vertalen Frans I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.Hier is een keuze tussen Taal en cultuur, computerondersteunend vertalen en inleiding tot de vertaalkunde.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Frans I
6ECTS credits - Vertalen Frans II
6ECTS credits - Français I
3ECTS credits - Français II
6ECTS credits - Français III
6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1

Vertalen - Duits

Binnen de optie 'Vertalen - Duits' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Deutsche Sprache I', 'Deutsche Sprache II' en 'Vertalen Duits I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.Hier is een keuze tussen Taal en cultuur, computerondersteunend vertalen en inleiding tot de vertaalkunde.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Duits I
6ECTS credits - Vertalen Duits II
6ECTS credits - Deutsche Sprache I
6ECTS credits - Deutsche Sprache III

Vertalen - Spaans

Binnen de optie 'Vertalen - Spaans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Lengua espanola I', 'Lengua espanola II' en 'Vertalen Spaans I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject. Hier is een keuze tussen Taal en cultuur, computerondersteunend vertalen en inleiding tot de vertaalkunde.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vertalen Spaans I
6ECTS credits - Vertalen Spaans II
6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Lengua española III

Onderwijs

Binnen de optie 'Onderwijs' neemt de student 15 ECTS verplicht op en 9 ECTS in functie van vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België I
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid

Vakdidactiek i.f.v. Kunstwetenschappen

Vakdidactiek i.f.v. Kunstwetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
3ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Methoden van archeologisch terreinonderzoek en natuurwetenschappelijke analyses
6ECTS credits - Museologie
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts

Terug naar boven