Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Wijsbegeerte en de Moraalwetenschappen bestaat uit 4 modules

- Modeltraject eerste bachelor (60 ECTS)
- Verplichte opleidingsonderdelen modeltraject tweede bachelor (48 ECTS)-
- Verplichte opleidingsonderdelen modeltraject derde bachelor (48 ECTS)
- Keuzemodule (24 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.

De gehele bachelor wordt gekenmerkt door 6 leerlijnen : 'Basisvakken', 'Mens', 'Cultuur', 'Wereld', 'Vaardigheden' en 'Interdisciplinariteit'.


Modeltraject 1e bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Alle studenten die de bachelor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aanvatten, nemen het volledige modeltraject van de eerste bachelor op. De eerste bachelor bestaat enkel uit verplichte opleidingsonderdelen.

De student kan van 2 verplichte vakken het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Philosophie politique ter vervanging van Het politieke dier
- Philosophie de la logique et du langage ter vervanging van Taal en betekenis.
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het formulier 'aanvraag equivalente studiedelen ULB LW', te vinden op de facultaire website (reglementen en formulieren) en dit voor 30 september.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Blikvangers uit de kunst en archeologie
6ECTS credits - Humanistiek en zingeving
6ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
3ECTS credits - Origins of Scientific Thinking
6ECTS credits - Taal & betekenis
6ECTS credits - Het politieke dier
3ECTS credits - Academische vaardigheden
3ECTS credits - Taalvaardigheid voor de Humane Wetenschappen
3ECTS credits - Tekstanalyse I

Terug naar boven


Verplichte opleidingsonderdelen modeltraject 2e bachelor

De 2de bachelor bestaat uit 8 verplichte vakken (48 ECTS credits). De student vult deze verplichte vakken aan met vakken uit zijn keuzemodule (12 ECTS credits).

De student kan van 2 verplichte vakken het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Philosophie morale ter vervanging van Moraalwetenschappen en empirische ethiek
- Esthétique ter vervanging van Humanistiek en zingeving.
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het formulier 'aanvraag equivalente studiedelen ULB LW', te vinden op de facultaire website (reglementen en formulieren) en dit voor 30 september.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Complexity and Evolution
6ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Vrijdenken
6ECTS credits - Economie & maatschappij
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden
6ECTS credits - Tekstanalyse II
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en empirische ethiek
6ECTS credits - Mens en omgeving

Terug naar boven


verplichte opleidingsonderdelen modeltraject 3e bachelor

De 3de bachelor bestaat uit 8 verplichte vakken (48 ECTS credits). De student vult deze verplichte vakken aan met vakken uit zijn keuzemodule (12 ECTS credits).

De student kan van 2 verplichte vakken het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Philosophie des sciences cognitives ter vervanging van Vraagstukken uit de kennisleer
- Philosophie de la religion ter vervanging van Goden en mensen (pas vanaf 2022-2023!)
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het formulier 'aanvraag equivalente studiedelen ULB LW', te vinden op de facultaire website (reglementen en formulieren) en dit voor 30 september.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Existentiële ethiek
6ECTS credits - Gods and Mortals: On Religion and Democracy
6ECTS credits - Kennisleer: Wetenschap en pseudowetenschap
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Mind, Brain & Body
6ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Paper Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen met wijsgerig atelier

Terug naar boven


Keuzemodules

De keuzemodules van de Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen omvat 14 opties:
- Optie 1: Geschiedenis
- Optie 2: Kunstwetenschappen en archeologie
- Optie 3: Onderwijs
- Optie 4: Politieke, sociale en economische wetenschappen
- Optie 5: Communicatiewetenschappen en journalistiek
- Optie 6: STEM
- Optie 7: Gedragswetenschappen
- Optie 8: Nederlandse taal en linteratuur
- Optie 9: Engelse taal en literatuur
- Optie 10: Franse taal en literatuur
- Optie 11: Duitse taal en literatuur
- Optie 12: Spaanse taal en literatuur
- Optie 13: Italiaanse taal en literatuur
- Optie 14: Chinese taal, cultuur en maatschappij

Geschiedenis

Binnen de optie 'Geschiedenis' moeten studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. Binnen de tweede bachelor van het modeltraject wordt er voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor 2 maatschappijgeschiedenissen. Uit de overige opleidingsonderdelen wordt voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten
6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - History of Modern Africa
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis I: van de oudheid tot vroegmodern Europa
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis II: van vroegmodern Europa tot de postmoderne wereld
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Capitalism in pre- modern Europe

Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen de optie 'Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
3ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
6ECTS credits - Pre- & protohistorie
6ECTS credits - Archeologie van de historische periode van de Lage Landen
6ECTS credits - Oude Meesters

Onderwijs

Binnen de optie 'Onderwijs' neemt de student 15 ECTS verplicht op en 9 ECTS in functie van vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Bouwstenen van de literaire analyse

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis I: van de oudheid tot vroegmodern Europa
6ECTS credits - Capitalism in pre- modern Europe
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis II: van vroegmodern Europa tot de postmoderne wereld
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlanden
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid

Vakdidactiek i.f.v. Kunstweten

Vakdidactiek i.f.v. Kunstweten

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Archeologisch onderzoek in de praktijk
6ECTS credits - Oude Meesters
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
6ECTS credits - Pre- & protohistorie
6ECTS credits - Archeologie van de historische periode van de Lage Landen
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis

Politieke, sociale en economische Wetenschappen

Binnen de optie 'Politieke, sociale en economische Wetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Geschiedenis van het sociologisch denken
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen
6ECTS credits - Statistiek II voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen
6ECTS credits - Arbeidssociologie
6ECTS credits - Social Demography
6ECTS credits - Economie
6ECTS credits - Geschiedenis van het politieke denken
6ECTS credits - Algemeen boekhouden
6ECTS credits - Bedrijfsinformatica
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Wiskunde I voor Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Management
6ECTS credits - Ondernemingsrecht
6ECTS credits - Political Structures and Processes of the European Union
6ECTS credits - Bestuur en beleid
6ECTS credits - Politieke partijen en verkiezingen
6ECTS credits - Politieke psychologie
6ECTS credits - History of International Relations

Communicatiewetenschappen & journalistiek

Binnen de optie 'Communicatiewetenschappen & journalistiek' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen II
6ECTS credits - Mediabeleid
6ECTS credits - Mediarecht
6ECTS credits - Mediageschiedenis
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Kwantitatieve methoden
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Journalistiek en burgerschap: een praktische introductie
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
3ECTS credits - Journalistieke technieken
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I

STEM

Binnen de optie 'STEM' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Biotechnologie
3ECTS credits - Global Change
3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Wetenschappelijk programmeren
3ECTS credits - Fysica: inleiding mechanica
6ECTS credits - Fysica: trillingen, golven en thermodynamica
6ECTS credits - Sociale geografie
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra
6ECTS credits - Algemene biologie

Gedragswetenschappen

Binnen de optie 'Gedragswetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding tot de orthopedagogiek
6ECTS credits - Gezondheidspsychologie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken I: psychometrie
6ECTS credits - Algemene psychologie
6ECTS credits - Agogische wetenschappen
6ECTS credits - Beleid en praktijk van de agogische sectoren

Nederlandse taal en literatuur

Binnen de optie Nederlandse taal en literatuur moeten voor 24 ECTS-studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bouwstenen van het Nederlands: klank, woord, zin
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
6ECTS credits - Nederlands: taalsysteem
6ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context
6ECTS credits - Academische taalbeheersing Nederlands 1

Engelse taal en literatuur

Binnen de optie 'Engelse taal en literatuur' moeten voor 24 ECTS-studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Introduction to English linguistics and grammar
6ECTS credits - English Proficiency I
6ECTS credits - Literature in English: From the Middle Ages to the Present
6ECTS credits - Identities in Literature in English
6ECTS credits - The Morphosyntax of English

Franse taal en literatuur

Binnen de optie 'Franse taal en literatuur' moeten voor 24 ECTS-studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français: introduction
6ECTS credits - Histoire de la littérature française
6ECTS credits - Littérature française: entre urbanité et nature
6ECTS credits - Pratique du français 2

Duitse taal en literatuur

Binnen de optie 'Duitse taal en literatuur' moeten voor 24 ECTS-studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
6ECTS credits - Metropolen der Modernität
6ECTS credits - Geschichte des deutschen Sprachraums im Spiegel der Literatur
6ECTS credits - Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung
6ECTS credits - Deutsche Morphosyntax

Spaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Spaanse taal en literatuur' moeten voor 24 ECTS-studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Cultura hispánica e historia
6ECTS credits - Morfosintaxis del español
6ECTS credits - Ciudad y espacio en la literatura hispánica
6ECTS credits - Gramática y lingüística del español: introducción

Italiaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Italiaanse taal en literatuur' moeten voor 24 ECTS-studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Letteratura italiana e storia
6ECTS credits - Lingua Italiana II
6ECTS credits - Morfosintassi dell’italiano
6ECTS credits - Grammatica e linguistica italiana

Chinese taal, cultuur en maatschappij

Binnen de optie 'Chinese taal, cultuur en maatschappij' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De 'Chinese taalvaardigheid I en II' en 'Chinese geschiedenis en cultuur I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chinese Proficiency I
3ECTS credits - Chinese History
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
3ECTS credits - Modern China
3ECTS credits - Chinese Linguistics and Literature

Terug naar boven