Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de Bachelor Geschiedenis bestaat uit 5 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor (30 ECTS)
Module 3: Derde bachelor (30 ECTS)
Module 4: Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen Geschiedenis (36 ECTS)
Module 5: Keuzemodules (24 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).


Bachelor Geschiedenis

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit twee blokken:

- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen - Geschiedenis

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Algemene studiedelen 1ste bachelor

Binnen de 'Algemene studiedelen' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Mijlpalen in de kunst en materiële cultuur van de prehistorie tot heden
3ECTS credits - Onderzoeksvaardigheden in de menswetenschappen
3ECTS credits - Taalvaardigheid voor de Humane Wetenschappen

Inleidende studiedelen - Geschiedenis

Binnen de 'Inleidende studiedelen - Gescheidenis' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

PROGRAMMAWIJZIGING 2020-2021:

Werk het oude programma verder af en volg de 4 vakken Maatschappijgeschiedenis in zelfstudie. Voor geen enkel vak maatschappijgeschiedenis geslaagd? Overleg op de verplichte infosessie wat je opties zijn.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Werkcollege: methodologie van de geschiedenis
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode

Terug naar boven


Bachelor Geschiedenis

Het modeltraject van de tweede bachelor bestaat uit 60 ECTS, waarvan 30 ECTS verplicht.

Dit vaste pakket uit de tweede bachelor bestaat uit twee werkcolleges (naar keuze) en 12 ECTS aan verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 18 ECTS op te nemen binnen de opleidingsspecifieke keuzemodule 'Geschiedenis' EN 12 ECTS binnen zijn eigen gekozen keuzemodule. De logische opbouw tussen de verschillende modules over de verschillende bachelorjaren heen moeten wel gerespecteerd worden bij het samenstellen van het studietraject.

Werkcolleges Geschiedenis

Binnen de 'Werkcolleges Geschiedenis' moet de student 2 werkcolleges van 9 ECTS naar keuze opnemen.

PROGRAMMAWIJZIGING 2020-2021:

Neem de werkcolleges op voor 9 stp. Je volgt de colleges en opdrachten van de nieuwe werkcolleges van 6 stp. én de lessen en deelopdrachten van het vak ‘Heuristiek: bronnen voor geschiedenis’. Je registreert NIET de nieuwe werkcolleges van 6 stp of 'Heuristiek: bronnen voor geschiedenis'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Werkcollege met bronnen en referentiewerken klassieke oudheid
9ECTS credits - Werkcollege met bronnen en referentiewerken middeleeuwen
9ECTS credits - Werkcollege met bronnen en referentiewerken nieuwe tijd
9ECTS credits - Werkcollege met bronnen en referentiewerken hedendaagse periode

Voortgezette studiededelen Geschiedenis

Binnen de 'Voortgezette studiedelen - Geschiedenis' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderzoeksmethoden voor historici
9ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België

Terug naar boven


Bachelor Geschiedenis

Het modeltraject van de derde bachelor bestaat uit 60 ECTS, waarvan 30 ECTS verplicht.

Dit vaste pakket uit de derde bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 18 ECTS op te nemen binnen de opleidingsspecifieke keuzemodule 'Geschiedenis' EN 12 ECTS binnen zijn eigen gekozen keuzemodule. De logische opbouw tussen de verschillende modules over de verschillende bachelorjaren heen moeten wel gerespecteerd worden bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Paper Geschiedenis
3ECTS credits - Historisch atelier Bachelor
6ECTS credits - Historiografie
6ECTS credits - Inleiding tot de wereldgeschiedenis
6ECTS credits - Sociaal-economische geschiedenis van de oudheid tot heden

Terug naar boven


Bachelor Geschiedenis

De 'opleidingsspecifieke keuzemodule Geschiedenis' omvat in totaal 36 ECTS

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Sociologie I
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Beroepsoriëntatie: archivistiek en erfgoedbeheer
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Methoden en hulpwetenschappen van de klassieke oudheid
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen

Terug naar boven


Keuzemodules

De keuzemodules van de Bachelor Geschiedenis omvat 15 opties:
- Optie 1: Kunstwetenschappen en archeologie
- Optie 2: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
- Optie 3: Erfgoed
- Optie 4: Politieke wetenschappen
- Optie 5: Sociologie
- Optie 6: Communicatiewetenschappen
- Optie 7: Nederlandse taal en literatuur
- Optie 8: Engelse taal en literatuur
- Optie 9: Franse taal en literatuur
- Optie 10: Duitse taal en literatuur
- Optie 11: Spaanse taal en literatuur
- Optie 12: Italiaanse taal en literatuur
- Optie 13: Chinese taal, cultuur en maatschappij
- Optie 14: Journalistiek
- Optie 15: Onderwijs

Naast de eigen gekozen module moet de student ook nog 36 ECTS opnemen binnen de 'Opleidingsspecifieke keuzemodule Geschiedenis'. Van deze keuzemodule moeten 18 ECTS in de tweede bachelor opgenomen worden. De overige 18 ECTS worden in de derde bachelor afgewerkt.

Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen de optie 'Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Binnen de optie 'Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode

Erfgoed

Binnen de optie 'Erfgoed' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
3ECTS credits - Conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Museologie
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
3ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Methoden van archeologisch terreinonderzoek en natuurwetenschappelijke analyses
3ECTS credits - Materiaal en techniek van de beeldende kunst

Politieke Wetenschappen

Binnen de optie 'Politieke Wetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Politicologie: algemene inleiding' en 'Geschiedenis van het politieke denken' worden opgenomen in de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Geschiedenis van het politieke denken
6ECTS credits - Political Structures and Processes of the European Union
6ECTS credits - Politiek en openbare financiën
6ECTS credits - Bestuurswetenschappen
6ECTS credits - Politieke partijen en verkiezingen
6ECTS credits - Politieke psychologie en publieke opinie
6ECTS credits - History of International Relations
6ECTS credits - Overheidsmanagement

Sociologie

Binnen de optie 'Sociologie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Geschiedenis van het sociologisch denken' en 'Statistiek I voor de sociale wetenschappen' worden opgenomen in de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van het sociologisch denken
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen
6ECTS credits - Statistiek II voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen
6ECTS credits - Arbeidssociologie
6ECTS credits - Social Demography

Communicatiewetenschappen

Binnen de optie 'Communicatiewetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de communicatiewetenschappen' en 'Encyclopedie van de communicatiewetenschappen' worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen II
6ECTS credits - Mediabeleid
6ECTS credits - Mediarecht
6ECTS credits - Mediageschiedenis
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Kwantitatieve methoden
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen

Nederlandse taal en literatuur

Binnen de optie 'Nederlandse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: middeleeuwen tot 1850
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1
6ECTS credits - Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 1850-1945
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing

Engelse taal en literatuur

Binnen de optie 'Engelse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English Linguistics I
6ECTS credits - English Proficiency I
3ECTS credits - English Proficiency II
3ECTS credits - History of Literature in English I
6ECTS credits - History of Literature in English II
6ECTS credits - English Linguistics II

Franse taal en literatuur

Binnen de optie 'Franse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire
6ECTS credits - Pratique du français 2
3ECTS credits - Histoire de la littérature française classique et moderne

Duitse taal en literatuur

Binnen de optie 'Duitse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Wichtige Werke und Strömungen der Literatur der Moderne
6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur
3ECTS credits - Deutsche Sprache II

Spaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Spaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Lengua y cultura de España y de Hispanoamérica
3ECTS credits - Gramática espanola
6ECTS credits - Introducción a la literatura española
3ECTS credits - Lengua española II

Italiaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Italiaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Civiltà italiana: il Novecento
6ECTS credits - Lingua italiana III
3ECTS credits - Civiltà italiana: esercitazioni
3ECTS credits - Lingua italiana II

Chinese taal, cultuur en maatschappij

Binnen de optie 'Chinese taal, cultuur en maatschappij' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De 'Chinese taalvaardigheid I en II' en 'Chinese geschiedenis en cultuur I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chinese Proficiency I & II
3ECTS credits - Chinese History and Culture I
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
6ECTS credits - Chinese History and Culture II

Journalistiek

Binnen de optie 'Journalistiek' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de journalistiek', 'Journalistiek schrijven I', 'Documentaire beeldtheorie' en 'Inleiding tot de Journalistieke genres' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistieke genres
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
3ECTS credits - Journalistieke technieken
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken
3ECTS credits - Taal en Maatschappij

Onderwijs

Binnen de optie 'Onderwijs' neemt de student 15 ECTS verplicht op en 9 ECTS in functie van één gekozen vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education

Vakdidactiek i.f.v. Kunstwetenschappen

Vakdidactiek i.f.v. Kunstwetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
3ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Methoden van archeologisch terreinonderzoek en natuurwetenschappelijke analyses
6ECTS credits - Museologie
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts

Vakdidactiek i.f.v. Moraalwetenschappen en Niet Confessionele Zedenleer

Vakdidactiek i.f.v. Moraalwetenschappen en Niet Confessionele Zedenleer

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte

Terug naar boven