Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject bestaat uit 4 modules

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS credits)
Module 2: Tweede bachelor (48 ECTS credits)
Module 3: Derde bachelor (42 ECTS credits)
Module 4: Keuzevakken (30 ECTS credits, gespreid over BA2 en BA3)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. Hou rekening met de vakken die om de twee academiejaren worden ingericht.


Eerste bachelor - verplichte vakken

Het modeltraject van eerste bachelor bestaat uit 48 ECTS credits verplichte vakken en 12 ECTS credits verplichte vakken binnen de specifieke minor.

Eerste bachelor - verplichte vakken

Binnen deze module moeten alle vakken opgenomen worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - Werkcollege geschiedenis in de praktijk
3ECTS credits - Taalvaardigheid voor de Humane Wetenschappen
3ECTS credits - Inleiding tot de Klassieke Oudheid
3ECTS credits - Inleiding tot de Middeleeuwen
3ECTS credits - Inleiding tot de Vroegmoderne Periode
3ECTS credits - Inleiding tot de Hedendaagse Periode
3ECTS credits - Inleiding tot historische onderzoeksmethoden
6ECTS credits - Bootcamp: historische basisvaardigheden
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie

Eerste bachelor - verplichte studiedelen: minor human sciences

Binnen deze module moeten alle studiedelen opgenomen worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Blikvangers uit de kunst en archeologie

Terug naar boven


Tweede bachelor - verplichte vakken

Het modeltraject van tweede bachelor bestaat uit 48 ECTS credits verplichte vakken en 12 ECTS credits keuzevakken.
Het verplichte vakkenpakket bestaat uit deze modules:
- Grondslagen van de historische methode (6 ECTS credits)
- Praktijk van de geschiedenis (12 ECTS credits)
- Voortgezette studiedelen (12 ECTS credits)
- Minor Human Sciences (18 ECTS credits)
De keuzevakken (12 ECTS credits):
In totaal moeten 30 ECTS credits aan keuzevakken worden opgenomen, gespreid over BA2 en BA3. Daarvan moet minimaal 12 ECTS credits worden gekozen in de keuzemodule “Keuzevakken geschiedenis” en maximaal 18 ECTS credits in de keuzemodule “Andere” en/of de “Educatieve module”. Uitzonderingen moeten worden aangevraagd bij de opleidingsvoorzitter.

Grondslagen van de historische methode

Binnen 'Grondslagen van de historische methode' moet de student het verplichte vak opnemen (6 ECTS credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Onderzoeksmethoden voor historici

Praktijk van de geschiedenis

Binnen 'Praktijk van de geschiedenis' moet de student 2 werkcolleges van 12 ECTS credits naar keuze opnemen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Werkcollege status en identiteit in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Werkcollege macht en agency in de hedendaagse periode
6ECTS credits - Werkcollege middeleeuwse geschiedenis
6ECTS credits - Werkcollege vroegmoderne criminaliteitsgeschiedenis

Voortgezette studiedelen

Binnen 'Voortgezette studiedelen' moeten alle vakken afgewerkt worden, waarvan 12 ECTS credits in BA2 en 12 ECTS credits in BA3.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de globalisering
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlanden
6ECTS credits - Cultuurgeschiedenis
6ECTS credits - Sociaal-economische geschiedenis

Minor Human Sciences

Binnen 'Minor Human Sciences' dient de student drie vakken te kiezen (18 ECTS credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
3ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
3ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie

Terug naar boven


Derde bachelor - verplichte vakken

Het modeltraject van derde bachelor bestaat uit 42 ECTS credits verplichte vakken en 18 ECTS credits keuzevakken.
Het verplichte vakkenpakket bestaat uit deze modules:
- Grondslagen van de historische methode (12 ECTS credits)
- Praktijk van de geschiedenis (12 ECTS credits)
- Voortgezette studiedelen (12 ECTS credits)
- Minor Human Sciences (6 ECTS credits)
De keuzevakken (18 ECTS credits):
In totaal moeten 30 ECTS credits aan keuzevakken worden opgenomen, gespreid over BA2 en BA3. Daarvan moet minimaal 12 ECTS credits worden gekozen in de keuzemodule “Keuzevakken geschiedenis” en maximaal 18 ECTS credits in de keuzemodule “Andere” en/of de “Educatieve module”. Uitzonderingen moeten worden aangevraagd bij de opleidingsvoorzitter.

Grondslagen van de historische methode

Binnen 'Grondslagen van de historische methode' moeten alle vakken afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Historiografie
6ECTS credits - Comparatieve geschiedenis

Praktijk van de geschiedenis

Binnen 'Praktijk van de geschiedenis' moeten alle vakken afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Paper Geschiedenis
3ECTS credits - Historisch atelier Bachelor

Voortgezette studiedelen

Binnen 'Voortgezette studiedelen' moeten alle vakken afgewerkt worden, waarvan 12 ECTS credits in BA2 en 12 ECTS credits in BA3.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de globalisering
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlanden
6ECTS credits - Cultuurgeschiedenis
6ECTS credits - Sociaal-economische geschiedenis

Minor Human Sciences

Binnen 'Minor Human Sciences' dient de student 1 vak op te nemen (6 ECTS credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Critical Heritage Studies
6ECTS credits - Architectural Heritage and Conservation

Terug naar boven


Keuzevakken bachelor geschiedenis

In totaal moeten 30 ECTS credits aan keuzevakken worden opgenomen, gespreid over BA2 en BA3. Daarvan moet minimaal 12 ECTS credits worden gekozen in de keuzemodule “Keuzevakken geschiedenis” en maximaal 18 ECTS credits in de keuzemodule “Andere” en/of de “Educatieve module”. Uitzonderingen moeten worden aangevraagd bij de opleidingsvoorzitter.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Opleidingsspecifieke keuzevakken geschiedenis

De student dient binnen deze module minimaal 12 ECTS credits op te nemen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Vrouwen in de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - History of Migration
6ECTS credits - Capitalism in pre- modern Europe
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten
6ECTS credits - History of Modern Africa
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid

Keuzevakken Letteren en Wijsbegeerte

Keuzevakken Letteren en Wijsbegeerte

6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Internationalisation and Society History 1
6ECTS credits - Pre- & protohistorie
6ECTS credits - Oude Meesters
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
3ECTS credits - Origins of Scientific Thinking
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
6ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden

Keuzevakken andere faculteiten

Keuzevakken andere faculteiten

6ECTS credits - History of International Relations
6ECTS credits - Mediageschiedenis
6ECTS credits - Filmgeschiedenis
6ECTS credits - Politieke partijen en verkiezingen
6ECTS credits - Historische criminologie
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies

Module Onderwijs

Module Onderwijs

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Bouwstenen van de literaire analyse

Vakdidactiek i.f.v. Kunstwetenschappen

Vakdidactiek i.f.v. Kunstwetenschappen

6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Archeologisch onderzoek in de praktijk
6ECTS credits - Oude Meesters
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
6ECTS credits - Pre- & protohistorie
6ECTS credits - Archeologie van de historische periode van de Lage Landen
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis

Vakdidactiek i.f.v. moraalwetenschappen en niet-confessionele zedenleer

Vakdidactiek i.f.v. moraalwetenschappen en niet-confessionele zedenleer

6ECTS credits - Het politieke dier
6ECTS credits - Economie & maatschappij
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden
6ECTS credits - Tekstanalyse II
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en empirische ethiek
6ECTS credits - Existentiële ethiek

Terug naar boven