Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie bestaat uit:

- Eerste bachelor met 60 ECTS aan opleidingsspecifieke studiedelen
-Tweede bachelor met 48 ECTS aan opleidingsspecifieke studiedelen en 12 ECTS uit de keuzemodule
- Derde bachelor met 48 ECTS aan opleidingsspecifieke studiedelen en 12 ECTS uit de keuzemodule

Het modeltraject moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijke andere regels van volgtijdelijkheid).


Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van de eerste bachelor (module 1) bestaat uit drie blokken:
- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie
- Blok 3: Voortgezette studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Algemene studiedelen 1ste bachelor

Binnen de 'Algemene studiedelen' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Mijlpalen in de kunst en materiële cultuur van de prehistorie tot heden
3ECTS credits - Onderzoeksvaardigheden in de menswetenschappen
3ECTS credits - Taalvaardigheid voor de Humane Wetenschappen

Inleidende studiedelen Kunstwetenschappen en Archeologie - 1ste bachelor

Binnen de 'Inleidende studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
9ECTS credits - Werkcollege Kunstgeschiedenis en Archeologie
3ECTS credits - Esthetica

Voortgezette studiedelen Kunstwetenschappen en Archeologie - 1ste bachelor

Binnen de 'Voortgezette studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten alle studiedelen worden afgewerkt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Archeologie en Kunst van Egypte en het Oude Nabije Oosten
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Geschiedenis van de fotografie en de nieuwe media

Terug naar boven


Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van de tweede bachelor bestaat uit 60 ECTS, waarvan 48 ECTS verplicht.

Het modeltraject van de verplichte studiedelen is opgedeeld in het blok 'onderzoekspraktijk' en het blok 'Verdiepende studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' en 15 ECTS te kiezen uit de blok 'Onderzoeksvorming I'. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnen zijn keuzemodule. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten wel gerespecteerd worden bij het samenstellen van de studietraject.

Onderzoekspraktijk

Binnen 'Onderzoekspraktijk' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Werkcollege Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Werkcollege Archeologie

Onderzoeksvorming I

Binnen 'Onderzoeksvorming I' moeten 15 ECTS gekozen worden

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
3ECTS credits - Iconografische problematieken
6ECTS credits - Methoden van archeologisch terreinonderzoek en natuurwetenschappelijke analyses
3ECTS credits - Materiaal en techniek van de beeldende kunst
3ECTS credits - Conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst

Verdiepende studiedelen Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen de 'Verdiepende studiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw

Terug naar boven


Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van de derde bachelor bestaat uit 60 ECTS, waarvan 48 ECTS verplicht.

Dit vast pakket van de verplichte studiedelen derde bachelor omvat 45 ECTS aan verplichte en 3 ECTS aan opleidingsspecifieke keuzestudiedelen. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnen de keuzemodule. De logische opbouw tussen de verschillende blokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Bemiddeling

Binnen het blok 'Bemiddeling' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Museologie
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
12ECTS credits - Stage Kunstwetenschappen & Archeologie
3ECTS credits - Emerging Art Worlds from a Globalized Perspective
3ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief

Onderzoeksvorming II

Binnen 'Onderzoeksvorming II' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

PROGRAMMAWIJZIGING 2020-2021

Je bent nog niet geslaagd voor 'Theorie en Wetenschapsfilosofie' en niet voor de Bachelorpaper?
=> Neem 'Atelier Kunstwetenschappen en Archeologie' en de Bachelorpaper samen op.

Je bent nog niet geslaagd voor 'Theorie en Wetenschapsfilosofie', maar wél voor de bachelorpaper?
=> Neem 6 stp aan 'Verdiepende Studiedelen' in plaats van 3 stp. (zie hieronder)
=> Neem NIET het 'Atelier Kunstwetenschappen en Archeologie' op.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

12ECTS credits - Paper Kunstwetenschappen en Archeologie
3ECTS credits - Theorie en wetenschapsfilosofie van de Kunstwetenschappen en Archeologie

Verdiepend studiestudelen Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen het blok 'Verdiepende keuzestudiedelen - Kunstwetenschappen en Archeologie' moet de student 3 ECTS naar keuze opnemen.

PROGRAMMAWIJZIGING 2020-2021

Het vak Muziekgeschiedenis (3 stp) wordt vervangen door het vak Campus Opera (6 stp). Indien je hierdoor 3 stp te veel opneemt, kan je die niet ergens anders compenseren.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
3ECTS credits - Muziekgeschiedenis
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts

Terug naar boven


Keuzemodules

De keuzemodules van de Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie omvat 14 opties:
- Optie 1: Geschiedenis
- Optie 2: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
- Optie 3: Journalistiek
- Optie 4: Geografie
- Optie 5: Communicatiewetenschappen
- Optie 6: Chinese taal, cultuur en maatschappij
- Optie 7: Nederlandse taal en literatuur
- Optie 8: Engelse taal en literatuur
- Optie 9: Duitse taal en literatuur
- Optie 10: Franse taal en literatuur
- Optie 11: Spaanse taal en literatuur
- Optie 12: Italiaanse taal en literatuur
- Optie 13: Agogische Wetenschappen
- Optie 14: Onderwijs

Geschiedenis

Binnen de optie 'Geschiedenis' moeten studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. Binnen de tweede bachelor van het modeltraject wordt er voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor 2 maatschappijgeschiedenissen. Uit de overige opleidingsonderdelen wordt voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België I
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Binnen de optie 'Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' moeten studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De resterende 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode

Journalistiek

Binnen de optie 'Journalistiek' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de journalistiek', 'Journalistiek schrijven I', 'Documentaire beeldtheorie' en 'Inleiding tot de Journalistieke genres' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistieke genres
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
3ECTS credits - Journalistieke technieken
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken
3ECTS credits - Taal en Maatschappij

Geografie

Binnen de optie 'Geografie' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De resterende 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sociale geografie
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
6ECTS credits - Politieke en economische geografie
6ECTS credits - Urban Geography
3ECTS credits - History of Urban Design
3ECTS credits - Ruimtelijke Planning: theorie en praktijk

Communicatiewetenschappen

Binnen de optie 'Communicatiewetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. De opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de communicatiewetenschappen' en 'Encyclopedie van de communicatiewetenschappen' worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. Binnen de derde bachelor van het modeltraject wordt een keuze gemaakt tussen de overige opleidingsonderdelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen II
6ECTS credits - Mediabeleid
6ECTS credits - Mediarecht
6ECTS credits - Mediageschiedenis
6ECTS credits - Mediasociologie
6ECTS credits - Kwantitatieve methoden
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen

Chinese taal, cultuur en maats

Binnen de optie 'Chinese taal, cultuur en maatschappij' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De 'Chinese taalvaardigheid I en II' en 'Chinese geschiedenis en cultuur I' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chinese Proficiency I & II
3ECTS credits - Chinese History and Culture I
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
6ECTS credits - Chinese History and Culture II

Nederlandse taal en literatuur

Binnen de optie 'Nederlandse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: middeleeuwen tot 1850
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1
6ECTS credits - Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 1850-1945
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing

Engelse taal en literatuur

Binnen de optie 'Engelse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English Linguistics I
6ECTS credits - English Proficiency I
3ECTS credits - English Proficiency II
3ECTS credits - History of Literature in English I
6ECTS credits - History of Literature in English II
6ECTS credits - English Linguistics II

Duitse taal en literatuur

Binnen de optie 'Duitse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Wichtige Werke und Strömungen der Literatur der Moderne
6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur
3ECTS credits - Deutsche Sprache II

Franse taal en literatuur

Binnen de optie 'Franse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire
6ECTS credits - Pratique du français 2
3ECTS credits - Histoire de la littérature française classique et moderne

Spaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Spaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Lengua y cultura de España y de Hispanoamérica
3ECTS credits - Gramática espanola
6ECTS credits - Introducción a la literatura española
3ECTS credits - Lengua española II

Italiaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Italiaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Civiltà italiana: il Novecento
6ECTS credits - Lingua italiana III
3ECTS credits - Civiltà italiana: esercitazioni
3ECTS credits - Lingua italiana II

Agogische Wetenschappen

Binnen de optie 'Agogische Wetenschappen' moeten de studenten 24 ECTS naar keuze opnemen. 12 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De resterende 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de agogische wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding tot de educatiewetenschappen
6ECTS credits - Beleid en praktijk van de agogische sectoren
6ECTS credits - Cultuureducatie in internationaal perspectief
6ECTS credits - Middenveldparticipatie en gemeenschapsontwikkeling

Onderwijs

Binnen de optie 'Onderwijs' neemt de student 15 ECTS verplicht op en 9 ECTS in functie van vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België I
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid

Vakdidactiek i.f.v. Moraalwetenschappen en Niet Confessionele Zedenleer

Vakdidactiek i.f.v. Moraalwetenschappen en Niet Confessionele Zedenleer

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte

Terug naar boven