Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Elk opleidingsonderdeel moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. Hou er rekening mee dat enkele vakken tweejaarlijks gedoceerd worden.


Bachelor 1

Bachelor 1 bestaat uit 10 verplichte vakken (60 ECTS credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
6ECTS credits - Blikvangers uit de kunst en archeologie
12ECTS credits - Werkcollege Kunstwetenschappen en Archeologie
3ECTS credits - Taalvaardigheid voor de Humane Wetenschappen
6ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte

Terug naar boven


Bachelor 2 - Profiel Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van BA2 bestaat uit (60 ECTS credits):
- verplichte vakken BA2 (30 ECTS credits)
- verplichte vakken BA2 en BA3, waarvan 3 vakken op te nemen in BA2 (18 ECTS credits)
- algemene keuzevakken, zie onderaan (12 ECTS credits)

Verplichte vakken BA2

Binnen deze module moeten alle vakken afgewerkt worden (30 ECTS credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pre- & protohistorie
6ECTS credits - Oude Meesters
9ECTS credits - Werkcollege Archeologie
9ECTS credits - Werkcollege Kunstwetenschappen

Verplichte vakken BA2 en BA3

Binnen deze module moeten alle vakken opgenomen worden, gespreid over BA2 en BA3. Bij voorkeur neemt de student 3 vakken (18 ECTS credits) op in BA2 en 3 vakken (18 ECTS credits) op in BA3. Hou er rekening mee dat deze vakken tweejaarlijks worden gedoceerd.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Archeologie van de historische periode van de Lage Landen
6ECTS credits - Photography and New Media
6ECTS credits - Moderne en Hedendaagse Kunst
6ECTS credits - Architectural Heritage and Conservation
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
6ECTS credits - Mediterrane Archeologie

Terug naar boven


Bachelor 3 - Profiel Kunstwetenschappen en Archeologie

Het modeltraject van BA3 bestaat uit (60 ECTS credits):
- Stage en Paper (24 ECTS credits)
- Verplichte vakken BA2/BA3 (18 ECTS credits)
- Specifieke keuzevakken BA3 (12 ECTS credits)
- Algemene keuzevakken, zie onderaan (6 ECTS credits)

Stage en Paper

Beide vakken zijn verplicht.
Voorwaarden om aan de stage te beginnen:
- Je moet minstens 60 ECTS credits behaald hebben op bachelorniveau.
- Je bent geslaagd voor beide werkcolleges (BA2)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

12ECTS credits - Stage Kunstwetenschappen & Archeologie
12ECTS credits - Paper Kunstwetenschappen en Archeologie

Verplichte vakken BA2/BA3

Binnen deze module moet je 18 ECTS credits opnemen in BA3. Dit betekent dat je alle vakken van deze module moet opnemen, gespreid over BA2 en BA3. Deze vakken worden afwisselend tweejaarlijks gedoceerd.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Archeologie van de historische periode van de Lage Landen
6ECTS credits - Photography and New Media
6ECTS credits - Moderne en Hedendaagse Kunst
6ECTS credits - Architectural Heritage and Conservation
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
6ECTS credits - Mediterrane Archeologie

Specifieke keuzevakken BA3

Binnen deze module neem je twee vakken of 12 ECTS credits in BA3 op.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Materiaal en techniek van de beeldende kunst
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
6ECTS credits - Conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst

Terug naar boven


Keuzemodules

De keuzemodules van de Bachelor Kunstwetenschappen en Archeologie omvat 2 opties:

- Optie 1: Connectie
- Optie 2: Onderwijs

De student neemt in totaal minstens 18 ECTS credits aan keuzevakken op, hetzij binnen optie 1: connectie, hetzij binnen optie 2: onderwijs.

Connectie

In BA 2 mag de student onder "connectie' 12 ECTS credits kiezen. In BA 3 mag de student onder "connectie" ook 6 ECTS credits kiezen. In totaal neemt de student 18 ECTS credits aan keuzevakken op, gespreid over BA2 en BA3.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Internationalisation and Society Art Sciences & Archaeology 1
3ECTS credits - Global Change
6ECTS credits - Filmgeschiedenis
6ECTS credits - Campus Opera
3ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - Chinese History
3ECTS credits - Modern China
3ECTS credits - Inleiding tot de Vroegmoderne Periode
3ECTS credits - Inleiding tot de Hedendaagse Periode
3ECTS credits - Inleiding tot de Middeleeuwen
3ECTS credits - Inleiding tot de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Materiaal en techniek van de beeldende kunst
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Cultuurgeschiedenis
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Identiteit(en)
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Visuele cultuur
6ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context

Onderwijs

Binnen de optie 'Onderwijs' neemt de student 15 ECTS verplicht op en 6 ECTS in functie van een vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Bouwstenen van de literaire analyse

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Vakdidactiek i.f.v. Geschiedenis

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Capitalism in pre- modern Europe
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlanden
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid

Vakdidactiek i.f.v. Moraalwetenschappen en Niet-Confessionele Zedenleer

Vakdidactiek i.f.v. Moraalwetenschappen en Niet-Confessionele Zedenleer

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Het politieke dier
6ECTS credits - Economie & maatschappij
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden
6ECTS credits - Tekstanalyse II
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en empirische ethiek
6ECTS credits - Existentiële ethiek

Terug naar boven