Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de Bachelor Taal- en Letterkunde: Nederlands-Italiaans bestaat uit 4 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor - verplichte studiedelen (57 ECTS) en keuzevak (3 ECTS)
Module 3: Derde bachelor - verplichte studiedelen (30 ECTS)
Module 4: Mobility Window (30 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).


Bachelor Taal- en Letterkunde

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen taal I
- Blok 3: Inleidende studiedelen taal II

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Bouwstenen van de taal
3ECTS credits - Europese literatuurgeschiedenis
3ECTS credits - Taal in meertalige contexten
3ECTS credits - Bouwstenen van de literaire analyse

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Frans

Binnen de 'Inleidende studiedelen Frans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français: introduction
6ECTS credits - Histoire de la littérature française
3ECTS credits - Le français en contexte multilingue
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Italiaans

Binnen de 'Inleidende studiedelen Italiaans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Letteratura italiana e storia
6ECTS credits - Grammatica e linguistica italiana
3ECTS credits - L'italiano in contatto: contesti multilingui
3ECTS credits - Introduzione alla letteratura italiana

Terug naar boven


Bachelor Taal- en Letterkunde

Het modeltraject van tweede bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Algemeen voortgezette studiedelen (15 ECTS verplicht en 3 ECTS keuze)
- Blok 2: Voortgezette studiedelen taal I
- Blok 3: Voortgezette studiedelen taal II


Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor omvat 57 ECTS verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 3 ECTS op te nemen uit de keuzemodule "Keuzeopleidingsonderdelen Algemeen voortgezette studiedelen".
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorejaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Verplichte studiedelen

Binnen 'Algemeen voortgezette studiedelen' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Onderzoeksmethodologie: Taal- en Letterkunde
3ECTS credits - Taal en cognitie
3ECTS credits - Literatuur, samenleving en de stad

Keuzeopleidingsonderdelen

Binnen 'Keuzeopleidingsonderdelen: Algemeen voortgezette studiedelen' moeten er 3 ECTS afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
3ECTS credits - Internationalisation and Society Taal- en Letterkunde 1
3ECTS credits - Chinese Proficieny I
3ECTS credits - Chinese History

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Frans

Binnen de 'Voortgezette studiedelen Frans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français 2
6ECTS credits - Morphosyntaxe du français
6ECTS credits - Littérature française: entre urbanité et nature
3ECTS credits - Méthodologie de recherche: français

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Italiaans

Binnen de 'Voortgezette studiedelen Italiaans' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua Italiana II
6ECTS credits - Morfosintassi dell’italiano
6ECTS credits - Città e spazio nella letteratura italiana
3ECTS credits - Metodologia della ricerca: italiano

Terug naar boven


3de Bachelor Taal en Letterkunde

De derde bachelor bestaat uit vier modules:
- Module 1: Algemene verdiepende studiedelen (6 ECTS)
- Module 2: Verdiepende studiedelen Frans (12 ECTS)
- Module 3: Verdiepende studiedelen Italiaans (12 ECTS)
- Module 4: Mobility Window (30 ECTS)

Het modeltraject van de derde bachelor omvat 60 ECTS waarvan 30 ECTS verplicht zijn. Daarnaast moet de student nog 30 ECTS-credits volgen binnen zijn 'Mobility Window'. Bij het samenstellen van het studietraject moet altijd de logische opbouw tussen de verschillende taalmodules over de verschillende bachelorjaren heen gerespecteerd worden.

Verplichte opleidingsonderdelen modeltraject derde bachelor

Het gaat om twee verplichte vakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Taalvariatie en taalverandering
3ECTS credits - Literatuur en Intermedialiteit

Verplichte taal opleidingsonderdelen modeltraject derde bachelor

Het gaat om drie verplichte vakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Dynamiques linguistiques du français: variation, contact, changement
3ECTS credits - Littérature française et Intermédialité
6ECTS credits - Travail de recherche: français

Verplichte taal opleidingsonderdelen modeltraject derde bachelor

Het gaat om drie verplichte vakken

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Variazione e cambiamento linguistico dell’italiano
3ECTS credits - Letteratura italiana e intermedialità
6ECTS credits - Compito di ricerca: italiano

Terug naar boven


3de Bachelor Taal en Letterkunde: Mobility Window (30 ECTS)

Het mobiliteitsvenster bestaat uit verschillende keuzemodules waaruit studenten kunnen kiezen. Studenten moeten 30 SP volgen binnen hun mobiliteitsvenster. De Erasmusuitwisselingsmodule en de Eutopia-module bestaan alleen uit verplichte vakken. Deze modules kunnen niet worden gecombineerd met een andere keuzemodule.Uit de andere keuzemodules kan de student een pakket van 30 ECTS vrij samenstellen.

De opleiding biedt de volgende keuzemodules aan:
1. De erasmusuitwisselingsmodule: neem tijdig contact op met je studietrajectbegeleider als dit je voorkeur heeft
2. De module Eutopia
3. De derde taalmodule
4. De vierde taalmodule
5. De module Chinese taal, cultuur en samenleving
6. De module Onderwijs
7. De module Vertalen
8. De module 'Journalistiek'
9. De module 'Geschiedenis
10. De module 'Wijsbegeerte'
11. De module 'kunstgeschiedenis en archeologie'

De Module Eutopia: Taal en Letterkunde

De Module Eutopia: Taal en Letterkunde. De module bestaat uit 4 verplichte opleidingsonderdelen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

12ECTS credits - Eutopia LIST Research based Teaching Seminar
6ECTS credits - Eutopia LIST internationalisation à la carte courses : part 1
6ECTS credits - Eutopia LIST internationalisation à la carte courses : part 2
6ECTS credits - Eutopia LIST reflection paper

De keuzemodule: Taal en Letterkunde.

De keuzemodule: Taal en Letterkunde. Studenten kunnen vrij hun keuzepakket van 30 ECTS samenstellen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire
6ECTS credits - Introduction to English linguistics and grammar
6ECTS credits - English Proficiency I
6ECTS credits - Literature in English: From the Middle Ages to the Present
3ECTS credits - The English language in multilingual contexts
3ECTS credits - Literature in English: Text Analysis
6ECTS credits - Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung
6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Letteratura italiana e storia
6ECTS credits - Grammatica e linguistica italiana
3ECTS credits - L'italiano in contatto: contesti multilingui
3ECTS credits - Introduzione alla letteratura italiana
6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Gramática y lingüística del español: introducción
3ECTS credits - Introducción a la literatura hispánica
3ECTS credits - Español en contexto
6ECTS credits - Geschichte des deutschen Sprachraums im Spiegel der Literatur
6ECTS credits - Cultura hispánica e historia
6ECTS credits - Academische taalbeheersing Nederlands 1
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
6ECTS credits - Bouwstenen van het Nederlands: klank, woord, zin
3ECTS credits - Nederlands in contact
3ECTS credits - Inleiding tot de Nederlandse letterkunde
3ECTS credits - Chinese Proficieny I
3ECTS credits - Chinese History
6ECTS credits - Chinese Proficiency II
3ECTS credits - Chinese Linguistics and Literature
3ECTS credits - Deutsche Grammatik im Kontext
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde
6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands I
6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands I
6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Engels-Nederlands I
6ECTS credits - Nederlands: taalperceptie en taalattitudes
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken
6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Frans-Nederlands I
3ECTS credits - Einführung in die Analyse der Gegenwartsliteratur
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Journalistieke technieken
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Journalistiek en burgerschap: een praktische introductie
3ECTS credits - Tekstanalyse I
6ECTS credits - Tekstanalyse II
6ECTS credits - Kennisleer: Wetenschap en pseudowetenschap
3ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Pratique du français I
3ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
6ECTS credits - Oude Meesters
6ECTS credits - Pre- & protohistorie
6ECTS credits - Archeologie van de historische periode van de Lage Landen
6ECTS credits - Moderne en Hedendaagse Kunst
6ECTS credits - Mediterrane Archeologie
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlanden
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français: introduction
3ECTS credits - Inleiding tot de Vroegmoderne Periode
3ECTS credits - Inleiding tot de Hedendaagse Periode
3ECTS credits - Inleiding tot de Middeleeuwen
6ECTS credits - Geschiedenis van de globalisering
6ECTS credits - Cultuurgeschiedenis
3ECTS credits - Modern China
6ECTS credits - Histoire de la littérature française
3ECTS credits - Le français en contexte multilingue

Terug naar boven