Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de Bachelor Taal- en Letterkunde: Nederlands-Engels bestaat uit 4 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor - verplichte studiedelen (42 ECTS)
Module 3: Derde bachelor - verplichte studiedelen (48 ECTS)
Module 4: Keuzepakket (30 ECTS)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren (pre- en corequisites en mogelijk andere regels van volgtijdelijkheid).


Bachelor Taal- en Letterkunde

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen taal I
- Blok 3: Inleidende studiedelen taal II

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de oudheid tot het heden
3ECTS credits - Historische kritiek
6ECTS credits - Inleiding tot de algemene taalwetenschap
3ECTS credits - Inleiding tot de geschiedenis van de Europese letterkunde
3ECTS credits - Inleiding tot de variatielinguïstiek
6ECTS credits - Inleiding tot de algemene literatuurwetenschap
6ECTS credits - Inleiding tot de Toegepaste Taalkunde

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Nederlands

Binnen de 'Inleidende studiedelen Nederlands' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: middeleeuwen tot 1850
3ECTS credits - Basisvraagstukken van de Nederlandse literatuurstudie

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Engels

Binnen de 'Inleidende studiedelen Engels' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English Linguistics I
6ECTS credits - English Proficiency I
3ECTS credits - History of Literature in English I
3ECTS credits - Studies of Literature in English I

Terug naar boven


Bachelor Taal- en Letterkunde

Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Inleidende onderzoeksmethodologie
- Blok 2: Voortgezette studiedelen taal I
- Blok 3: Voortgezette studiedelen taal II


Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor omvat 42 ECTS verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 18 ECTS op te nemen binnen de keuzemodule.
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorejaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Onderzoeksmethodologie: Taal- en Letterkunde

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Nederlands

Binnen de 'Voortgezette studiedelen Nederlands' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Geschiedenis van het Nederlands
6ECTS credits - Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 1850-1945
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Engels

Binnen de 'Voortgezette studiedelen Engels' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English Linguistics II
3ECTS credits - English Proficiency II
6ECTS credits - History of Literature in English II
3ECTS credits - Studies of Literature in English II

Terug naar boven


Bachelor Taal- en Letterkunde

"Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor bestaat uit drie blokken:
- blok 1: Verdiepende Onderzoeksmethodologie
- blok 2: Verdiepende studiedelen Taal I
- Blok 3: Verdiepende studiedelen Taal II

Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor omvat 48 ECTS verplichte studiedelen. Research Methods in Linguistics and Literary Studies is verplicht in co-requisite met de bachelorpaper van de gekozen taal. Daarnaast dient de student nog 12 ECTS op te nemen binnen zijn keuzemodule.
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorejaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Bachelorpaper Nederlands
9ECTS credits - Bachelorpaper Engels
3ECTS credits - Research Methods in Linguistics and Literary Studies

Terug naar boven


Verdiepende studiedelen Nederlands

Binnen de 'Verdiepende studiedelen Nederlands' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Synchronische studie van het Nederlands
3ECTS credits - Diachronische studie van het Nederlands
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde na 1945
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 2

Terug naar boven


Verdiepende studiedelen Engels

Binnen de 'Verdiepende studiedelen Engels' moeten alle studiedelen afgewerkt worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Synchronic Study of English
6ECTS credits - English Linguistics III
6ECTS credits - Studies of Literature in English III
3ECTS credits - Studies of Literature in English IV

Terug naar boven


Keuzemodules Nederlands-Engels

De keuzemodules van de Bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels:

- Blok 1: Derde taal: Franse taal en literatuur
- Blok 2: Derde taal: Duitse taal en literatuur
- Blok 3: Derde taal: Spaanse taal en literatuur
- Blok 4: Derde taal: Italiaanse taal en literatuur
- Blok 5: Chinese taal, cultuur en maatschappij
- Blok 6: Geschiedenis
- Blok 7: Kunstwetenschappen en Archeologie
- Blok 8: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
- Blok 9: Erfgoed
- Blok 10: Journalistiek
- Blok 11: Onderwijs

De student dient een module van 30 ECTS naar keuze op te nemen. Deze keuzemodule bestaat uit een verplicht pakket. Minimum 18 ECTS moeten opgenomen worden in de tweede bachelor. De resterende 12 ECTS worden in de derde bachelor afgewerkt.

Keuzemodule Derde taal: Franse taal en literatuur

Binnen de optie 'Derde taal: Franse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1
3ECTS credits - Culture de la francophonie
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire
6ECTS credits - Pratique du français 2
3ECTS credits - Histoire de la littérature française classique et moderne
3ECTS credits - Approches théoriques de la littérature française

Keuzemodule Derde taal: Duitse taal en literatuur

Binnen de optie 'Derde taal: Duitse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur
6ECTS credits - Deutsche Sprache III
3ECTS credits - Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Wichtige Werke und Strömungen der Literatur der Moderne
3ECTS credits - Deutsche Sprache II

Keuzemodule Derde taal: Spaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Derde taal: Spaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Lengua y cultura de España y de Hispanoamérica
3ECTS credits - Gramática espanola
6ECTS credits - Introducción a la literatura española
6ECTS credits - Lengua española III
3ECTS credits - Lengua española II

Keuzemodule Derde taal: Italiaanse taal en literatuur

Binnen de optie 'Derde taal: Italiaanse taal en literatuur' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Civiltà italiana: il Novecento
6ECTS credits - Lingua italiana III
6ECTS credits - Introduzione agli studi italianistici: letteratura
3ECTS credits - Civiltà italiana: esercitazioni
3ECTS credits - Lingua italiana II

Keuzemodule Chinese taal, cultuur en maatschappij

Binnen de optie 'Chinese taal, cultuur en maatschappij' moeten alle studiedelen afgewerkt worden. De opleidingsonderdelen 'Chinese taalvaardigheid I en II', 'Chinese geschiedenis en cultuur I' en 'Language & Literature' dienen afgerond te worden binnen de tweede bachelor van het modeltraject. De overige opleidingsonderdelen worden afgerond in de derde bachelor van de modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chinese Proficiency I & II
3ECTS credits - Chinese History and Culture I
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
6ECTS credits - Chinese History and Culture II
6ECTS credits - Chinese Linguistics and Literature

Keuzemodule Geschiedenis

Binnen de optie 'Geschiedenis' moeten de studenten 30 ECTS naar keuze opnemen. Binnen de tweede bachelor van het modeltraject wordt er voor 18 ECTS een keuze gemaakt voor 3 maatschappijgeschiedenissen. Uit de overige opleidingsonderdelen wordt er voor 12 ECTS een keuze gemaakt voor de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Klassieke Oudheid
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika
6ECTS credits - Geschiedenis der Nederlanden en van België I
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de middeleeuwen
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de nieuwe tijd
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis van de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Inleiding tot de paleografie
6ECTS credits - Economie en samenleving in de klassieke oudheid
6ECTS credits - Pragmatisch schriftgebruik in de middeleeuwen
6ECTS credits - Wetenschap en technologie in vroegmodern Europa
6ECTS credits - Kapitalisme in vroegmodern Europa

Keuzemodule Kunstwetenschappen en Archeologie

Binnen de optie 'Kunstwetenschappen en Archeologie' moeten de studenten 30 ECTS naar keuze opnemen. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Beeldende Kunsten van de 19de en 20ste eeuw
3ECTS credits - Algemene inleiding tot de kunstwetenschappen
3ECTS credits - Esthetica
6ECTS credits - Archeologie en Kunst van Griekenland en de Romeinse oudheid
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Archeologie en kunst van de pre- en protohistorie
6ECTS credits - Archeologie en materiële cultuur van de Middeleeuwen en de nieuwe tijd
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Schilder en Beeldhouwkunst van de middeleeuwen en de nieuwe tijd

Keuzemodule Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Binnen de optie 'Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen' moeten de studenten 30 ECTS naar keuze opnemen. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de oudheid tot de middeleeuwen
6ECTS credits - Thema's uit de analytische wijsbegeerte
6ECTS credits - Argumentatie
6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - WIjsgerige teksten uit de moderne en hedendaagse periode
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Filosofie en ethiek van de seksualiteit
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en humanistiek
6ECTS credits - Existentiële wijsbegeerte
6ECTS credits - Thema's uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode

Keuzemodule Erfgoed

Binnen de optie 'Erfgoed' moeten de studenten 30 ECTS naar keuze opnemen. 18 ECTS worden opgenomen binnen de tweede bachelor van het modeltraject. 12 ECTS worden opgenomen binnen de derde bachelor van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Algemene inleiding tot de Archeologie en de Materiële cultuur
6ECTS credits - Workshops Materiaalstudie
3ECTS credits - Conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunst
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis
3ECTS credits - Brussel en de decorative arts
6ECTS credits - Museologie
6ECTS credits - Critical Heritage Studies
3ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
6ECTS credits - Methoden van archeologisch terreinonderzoek en natuurwetenschappelijke analyses
3ECTS credits - Materiaal en techniek van de beeldende kunst

Keuzemodule Journalisitiek

Binnen het modeltraject van de tweede bachelor worden de opleidingsonderdelen 'Inleiding tot de journalistiek', 'Journalistiek schrijven I', 'Documentaire beeldtheorie', 'Taal en Maatschappij' en 'Inleiding tot de journalistieke genres' opgenomen. De overige opleidingsonderdelen worden opgenomen binnen het modeltraject van de derde bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Taal en Maatschappij
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Inleiding tot de journalistieke genres
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II
3ECTS credits - Journalistieke technieken
6ECTS credits - Taal en Maatschappij
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken

Keuzemodule Onderwijs verplicht

Binnen de keuzemodule 'Onderwijs' wordt 15 ECTS verplicht opgenomen en 15 ECTS in functie van vakdidactiek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education

Keuzemodule Onderwijs i.f.v. vakdidactiek

15 ECTS i.f.v. vakdidactiek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Inleiding tot de Toegepaste Taalkunde
3ECTS credits - Language and the brain
6ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
3ECTS credits - Taal en Maatschappij
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld

Terug naar boven