Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

Toelatingsexamen arts / Entrance examination

Overzicht inhoud van dit studieplan

De opleiding Bachelor in de Geneeskunde (180 ECTS) wordt gekenmerkt door 4 leerlijnen, met name de 'Lijn Medische Kennis', de 'Wetenschappelijke Lijn', de 'Lijn Stages en Medische Vaardigheden' en de 'Lijn Maatschappij en Gezondheid'. Wanneer de 180 ECTS behaald zijn, krijgt de student een diploma van Bachelor in de Geneeskunde. Dit diploma heeft echter GEEN beroepsfinaliteit, maar is wel vereist om in de daaropvolgende master te kunnen instappen.

In de leerlijn 'Medische Kennis' komen vooral studiedelen aan bod die je voldoende basiskennis doen verwerven over de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van cellen en het menselijk lichaam in ziekte en gezondheid. Er wordt eveneens een eerste keer ingegaan op de verschillende behandelingsmogelijkheden.

In de 'Wetenschappelijke Lijn' komen studiedelen aan bod die gericht zijn op de verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek. De student leert meer over de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, maakt kennis met het klinisch denken en krijgt een eerste inzicht in de samenhang van klinische inzichten en wetenschappelijk onderzoek.

De leerlijn 'Stages en Medische Vaardigheden' laat de studenten een eerste maal kennismaken met de praktijk. Er wordt een basis aan medische handelingen aangeleerd en de eerste stages worden doorlopen.

In de leerlijn 'Maatschappij en Gezondheid' wordt dieper ingegaan op de ethische aspecten en psychologie van ziekte en gezondheid. Eveneens wordt inzicht verworven in de organisatie van de gezondheidszorg. De studenten leren op een kritische manier als arts in deze maatschappij te staan.

In de derde bachelor moet een vak naar keuze opgenomen worden. Alle mogelijke keuzevakken staan in het teken van persoonlijke ontwikkeling.

Studenten die zich inschrijven voor de bachelor Geneeskunde moeten geslaagd zijn voor het toelatingsexamen arts.

De drie modeltrajecten Bachelor I, II en III kunnen studenten terugvinden op de website van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het is aangeraden deze modeltrajecten zoveel mogelijk te volgen, aangezien zij de meest logische programma-opbouw bezitten.

Studenten die starten in de eerste bachelor worden automatisch geregistreerd voor het volledige modeltraject (alle vakken van eerste bachelor). Dit pakket bestaat voor de opleiding Geneeskunde uit 59 ECTS.

Uitzonderingen hierop zijn:

-Studenten met een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport, werkstudent, …)
-Studenten die reeds een bachelor- of masterdiploma behaald hebben
-Studenten die studeren in uitzonderlijke omstandigheden

Deze studenten kunnen een aanvraag indienen om af te wijken van het voltijdse modeltraject. Neem hiervoor contact op met de studietrajectbegeleider of kijk de info hierover na op de website van de VUB.

Studenten die starten in de eerste bachelor moeten na twee academiejaren geslaagd zijn voor alle vakken die ze bij hun eerste inschrijving in die bachelor hebben opgenomen (= drempelvakken). Studenten die deze drempel niet halen, zullen geweigerd worden om deze specifieke opleiding verder te zetten aan alle Vlaamse universiteiten. Deze regel is van toepassing voor alle generatiestudenten (studenten die een eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen), alsook studenten die zijn gestart in een nieuwe bachelor.


Bij het combineren van studiedelen uit verschillende modeltrajecten moet rekening gehouden worden met de mogelijke overlap van lessen en practica. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om dergelijke overlappingen te vermijden! Practica (met verplichte aanwezigheid) van twee verschillende modeltrajecten zijn over het algemeen NIET combineerbaar. Het studiedeel uit het laagste jaar krijgt in dit geval ALTIJD voorrang op dit van het hogere jaar.

Wend je tot de studietrajectbegeleider om uitsluitsel te krijgen in geval van twijfel.

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Eerste Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Eerste Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Om deze module af te werken, moet de student 59 ECTS credits behalen.

Medische kennis

In de leerlijn ‘Medische Kennis’ komen vooral studiedelen aan bod die je voldoende basiskennis doen verwerven over de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van cellen en het menselijk lichaam in ziekte en gezondheid. Er wordt eveneens een eerste keer ingegaan op de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Out-of-the-box
10ECTS credits - De cel: Biomoleculen en metabolisme
6ECTS credits - De Cel: Structuur en Functie
6ECTS credits - De cel: Moleculaire biologie en signaaltransductie
7ECTS credits - De cel: Van cel tot weefsel
8ECTS credits - Anatomie van het bewegingsstelsel

Wetenschappelijke lijn

In de ‘Wetenschappelijke Lijn’ komen studiedelen aan bod die gericht zijn op de verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek. De student leert meer over de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, maakt kennis met het klinisch denken en krijgt een eerste inzicht in de samenhang van klinische inzichten en wetenschappelijk onderzoek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 11 ECTS credits worden geselecteerd.

11ECTS credits - Evidence based medicine: methodologie van wetenschappelijk onderzoek

Lijn stages en medische vaardigheden

De leerlijn ‘Stages en Medische Vaardigheden’ laat de studenten een eerste maal kennismaken met de praktijk. Er wordt een basis aan medische handelingen aangeleerd en de eerste stages worden doorlopen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Klinische vaardigheden en stages I

Terug naar boven


Tweede Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Tweede Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Om deze module af te werken, moet de student 59 ECTS credits behalen.

Medische kennis

In de leerlijn ‘Medische Kennis’ komen vooral studiedelen aan bod die je voldoende basiskennis doen verwerven over de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van cellen en het menselijk lichaam in ziekte en gezondheid. Er wordt eveneens een eerste keer ingegaan op de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 46 ECTS credits worden geselecteerd.

7ECTS credits - Anatomie, fysiologie en pathofysiologie van zenuwstelsel en zintuigen
5ECTS credits - Anatomie van Organen en Embryologie
16ECTS credits - Fysiologie en pathofysiologie van orgaanstelsels
8ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: Moleculaire en cellulaire basis
4ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: Immuunsysteem
6ECTS credits - Praktische vaardigheden anatomie

Wetenschappelijke lijn

In de ‘Wetenschappelijke Lijn’ komen studiedelen aan bod die gericht zijn op de verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek. De student leert meer over de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, maakt kennis met het klinisch denken en krijgt een eerste inzicht in de samenhang van klinische inzichten en wetenschappelijk onderzoek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 4 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Evidence based medicine: Introductie tot klinisch denken

Lijn stages en medische vaardigheden

De leerlijn ‘Stages en Medische Vaardigheden’ laat de studenten een eerste maal kennismaken met de praktijk. Er wordt een basis aan medische handelingen aangeleerd en de eerste stages worden doorlopen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Klinische vaardigheden en stages II

Lijn maatschappij en gezondheid

In de leerlijn ‘Maatschappij en Gezondheid’ wordt dieper ingegaan op de ethische aspecten en psychologie van ziekte en gezondheid. Eveneens wordt inzicht verworven in de organisatie van de gezondheidszorg. De studenten leren op een kritische manier als arts in deze maatschappij te staan.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 4 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Psychologie en Behavioural Medicine

Terug naar boven


Derde Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Derde Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Om deze module af te werken, moet de student 62 ECTS credits behalen.

Medische kennis

In de leerlijn ‘Medische Kennis’ komen vooral studiedelen aan bod die je voldoende basiskennis doen verwerven over de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van cellen en het menselijk lichaam in ziekte en gezondheid. Er wordt eveneens een eerste keer ingegaan op de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 45 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: medische genetica
4ECTS credits - Farmacologie: basisconcepten
8ECTS credits - Farmacologie: Klinische toepassingen
9ECTS credits - Basisconcepten van diagnose: Semiologie
4ECTS credits - Basisconcepten van diagnose: Medische beeldvorming
11ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: integratieve systemen
6ECTS credits - Basisconcepten van ziekte: Microbiologie en infectie

Wetenschappelijke lijn

In de ‘Wetenschappelijke Lijn’ komen studiedelen aan bod die gericht zijn op de verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek. De student leert meer over de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, maakt kennis met het klinisch denken en krijgt een eerste inzicht in de samenhang van klinische inzichten en wetenschappelijk onderzoek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Evidence based medicine: Integratie van kliniek en wetenschap

Lijn stages en medische vaardigheden

De leerlijn ‘Stages en Medische Vaardigheden’ laat de studenten een eerste maal kennismaken met de praktijk. Er wordt een basis aan medische handelingen aangeleerd en de eerste stages worden doorlopen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Klinische vaardigheden en stages III

Lijn maatschappij en gezondheid

In de leerlijn ‘Maatschappij en Gezondheid’ wordt dieper ingegaan op de ethische aspecten en psychologie van ziekte en gezondheid. Eveneens wordt inzicht verworven in de organisatie van de gezondheidszorg. De studenten leren op een kritische manier als arts in deze maatschappij te staan.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 4 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Arts in de maatschappij

Keuzestudiedelen- Persoonlijke ontwikkeling

In de derde bachelor moet een vak naar keuze opgenomen worden. Alle mogelijke keuzevakken staan in het teken van persoonlijke ontwikkeling.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Tutorship
3ECTS credits - Research
3ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - Data-driven Technology and Society
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach

Terug naar boven