Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De opleiding Bachelor Farmaceutische Wetenschappen (180 studiepunten) wordt gekenmerkt door 3 leerlijnen, namelijk Chemie en Analyse, Van molecule tot patiënt en Wetenschappelijk denken en onderzoek. Wanneer de 180 SP behaald zijn, krijgt de student een diploma van Bachelor in de Farmaceutische Wetenschappen. Dit diploma heeft echter GEEN beroepsfinaliteit, maar is wel vereist om in de daaropvolgende masters te kunnen instappen.

In de leerlijn ‘Chemie en Analyse’ komen vooral opleidingsonderdelen aan bod die zich richten op biochemische, farmaceutische, medicinale en instrumentele aspecten van de opleiding.

In de leerlijn ‘Van molecule tot patiënt’ zijn opleidingsonderdelen opgenomen die dieper ingaan op de werking van moleculen in het menselijk lichaam, en het toepassen van deze kennis door de toekomstige Bachelor in de Farmaceutische Wetenschappen. Zo leer je eerst alles over de opbouw van het menselijk lichaam en in een verder stadium pas je deze kennis toe om te bestuderen hoe geneesmiddelen toegediend, opgenomen, verdeeld en uitgescheiden worden door het lichaam.

In de leerlijn ‘Wetenschappelijk denken en onderzoek’ zitten opleidingsonderdelen die meer gericht zijn op verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Zo leert de student om kritisch te zijn en in team rond een bepaald onderwerp samen te werken.

De opbouw van de drie modeltrajecten Bachelor I, II en III kan teruggevonden worden op de website van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het is aangeraden deze modeltrajecten zoveel mogelijk te volgen, aangezien zij de meest logische programma-opbouw bezitten.

Studenten die rechtstreeks vanuit het secundair onderwijs instromen, worden enkel toegelaten om in te schrijven voor vakken van Bachelor I. Ook indien minder dan 30 SP verworven werden in Bachelor I kan enkel ingeschreven worden voor de resterende vakken van Bachelor I waarvoor geen credit werd bekomen.

Pas vanaf 30 verworven studiepunten in Bachelor I is het ook toegelaten om vakken van Bachelor II te kiezen, rekening houdend met de voor deze vakken gedefinieerde inschrijvingsvereisten. Echter, aanvulling met vakken van een hoger studiejaar is slechts toegelaten tot een maximum van 72SP.

Bij het combineren van opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten moet rekening gehouden worden met de mogelijke overlap van de practica. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om na te gaan of er in een studiedeel practica vervat zitten en dergelijke overlappingen te vermijden! Practica (met verplichte aanwezigheid) van twee verschillende modeltrajecten zijn over het algemeen NIET combineerbaar. Het studiedeel uit het laagste jaar krijgt in dit geval ALTIJD voorrang op dit van het hogere jaar.

Wend je tot de studietrajectbegeleider om uitsluitsel te krijgen in geval van enige twijfel.

Voor meer informatie omtrent examens wordt verwezen naar het examenreglement.

In totaal, omvat dit studieplan 60 ECTS credits.


Eerste Bachelor Farmaceutische Wetenschappen

BA Farma 1

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

Chemie & Analyse 1

Chemie & Analyse 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 29 ECTS credits worden geselecteerd.

8ECTS credits - Algemene en anorganische chemie
3ECTS credits - Algemene en anorganische chemie practicum
5ECTS credits - Organische chemie - theorie en practicum
5ECTS credits - Gevorderde chemie
8ECTS credits - Farmaceutische Fysica

Molecule tot Patiënt 1

Molecule tot Patiënt 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Biologie
5ECTS credits - Anatomie
4ECTS credits - Plantkunde en farmacognosie
5ECTS credits - Celbiologie

Wet. denken en onderzoek 1

Wet. denken en onderzoek 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 11 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Wiskunde
3ECTS credits - Wetenschappelijk denken
3ECTS credits - Lijnproject : wetenschapscommunicatie

Terug naar boven