Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor Biomedische Wetenschappen:

De opleiding Bachelor Biomedische Wetenschappen (180 studiepunten) wordt gekenmerkt door 4 leerlijnen: leerlijn structuur, leerlijn biochemie, leerlijn fysiologie en pathologie en leerlijn wetenschappelijk denken en onderzoek . Wanneer de student 180 SP behaald heeft, krijgt hij/zij een diploma van Bachelor in de Biomedische Wetenschappen. Dit diploma heeft een (beperkte) beroepsfinaliteit en geeft rechtstreeks toegang tot de daaropvolgende master. In de Bachelor Biomedische Wetenschappen wordt de basis gelegd van je vorming tot wetenschappelijk onderzoeker.

De opbouw van de drie modeltrajecten Bachelor I, II en III kan teruggevonden worden op de website van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het is aangeraden deze modeltrajecten zoveel mogelijk te volgen, aangezien zij de meest logische programma-opbouw bezitten.

Studenten die voor een eerste maal inschrijven, mogen enkel studiedelen van Bachelor I selecteren in hun eerste jaar. Het is evenwel altijd mogelijk om met de studietrajectbegeleider een flexibel traject af te spreken.

Indien een student minder dan 30 SP verwierf in Bachelor I, kan hij enkel inschrijven voor de resterende vakken van Bachelor I waarvoor geen credit werd bekomen.

Pas wanneer een student 30 studiepunten verwierf in Bachelor I, mag hij ook vakken van Bachelor II en III kiezen, rekening houdend met de voor deze vakken gedefinieerde inschrijvingsvereisten. Echter, aanvulling met vakken van een hoger studiejaar is slechts toegelaten tot een maximum van 72 SP.

Bij het combineren van studiedelen uit verschillende modeltrajecten moet rekening gehouden worden met de mogelijke overlap van lessen en practica. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om dergelijke overlappingen te vermijden! Practica (met verplichte aanwezigheid) van twee verschillende modeltrajecten zijn over het algemeen NIET combineerbaar. Het studiedeel uit het laagste jaar krijgt in dit geval ALTIJD voorrang op dit van het hogere jaar.
Wend je tot de studietrajectbegeleider om uitsluitsel te krijgen in geval van twijfel.

NOOT AAN TOEKOMSTIGE STUDENTEN: De studie Biomedische Wetenschappen vereist kennis van wetenschappen en wiskunde. Indien je niet zeker bent dat je deze kennis voldoende onder de knie hebt, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider.

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Eerste jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen, nieuw programma.

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

Leerlijn structuur

Leerlijn structuur

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 28 ECTS credits worden geselecteerd.

8ECTS credits - Biologie
5ECTS credits - Anatomie
7ECTS credits - De cel: Van cel tot weefsel
8ECTS credits - De cel: structuur, functie en analyse

Leerlijn biochemie

Leerlijn biochemie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

12ECTS credits - Biomedische Chemie

Leerlijn fysiologie en pathologie

Leerlijn fysiologie en pathologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 7 ECTS credits worden geselecteerd.

7ECTS credits - Biomedische fysica en beeldvorming

Leerlijn wetenschappelijk denken en onderzoek

Leerlijn wetenschappelijk denken en onderzoek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 13 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Wiskunde
8ECTS credits - Wetenschappelijke Lijn 1: methodologie van wetenschappelijk onderzoek

Terug naar boven


Tweede jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen

Volgende studiedelen maken deel uit van het tweede jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen, nieuw programma.

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

Leerlijn structuur

Leerlijn structuur

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Ontwikkelingsbiologie en embryologie

Leerlijn biochemie

Leerlijn biochemie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 25 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Microbiologie
10ECTS credits - De cel: Biomoleculen en metabolisme
6ECTS credits - De cel: Moleculaire biologie en signaaltransductie
6ECTS credits - Experimentele cellulaire en moleculaire biologie I

Leerlijn fysiologie en pathologie

Leerlijn fysiologie en pathologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 19 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Immunologie
11ECTS credits - Fysiologie van de cel en organen
3ECTS credits - Gebruik van de diermodellen in de biomedische wetenschappen

Leerlijn wetenschappelijk denken & onderzoek

Leerlijn wetenschappelijk denken & onderzoek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 11 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Bio-ethiek I
5ECTS credits - Biostatistiek
3ECTS credits - Wetenschappelijke Lijn 2: wetenschappelijk onderzoek in de praktijk

Terug naar boven


Derde jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen

Volgende studiedelen maken deel uit van het derde jaar Bachelor Biomedische Wetenschappen, nieuw programma.

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

Leerlijn biochemie

Leerlijn biochemie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 19 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Experimentele cellulaire en moleculaire biologie II
6ECTS credits - Experimentele cellulaire en moleculaire biologie III
4ECTS credits - Biomedische Genetica
3ECTS credits - Bio-informatica

Leerlijn fysiologie en pathologie

Leerlijn fysiologie en pathologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 22 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Farmacologie: basisconcepten
3ECTS credits - Topics in Farmacologie
8ECTS credits - Ziekteprocessen: moleculaire en cellulaire basis
7ECTS credits - Pathofysiologie van de organen en inleiding tot de ziekteleer

Leerlijn wetenschappelijk denken en onderzoek

Leerlijn wetenschappelijk denken en onderzoek

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 16 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Klinische laboratoriumtechnieken
3ECTS credits - Kwaliteitsmanagement
4ECTS credits - Wetenschappelijke Lijn 3: wetenschapscommunicatie
5ECTS credits - Bachelorproef: formuleren en verdedigen van een wetenschappelijke hypothese

Keuze derde bachelor - Uit deze leerlijn moeten verplicht 3 ECTS gekozen worden

Keuze derde bachelor - Uit deze leerlijn moeten verplicht 3 ECTS gekozen worden

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Laboratory Animal Science 1
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
6ECTS credits - Urban Education

Terug naar boven