Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science handelsingenieur.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master Handelsingenieur bestaat uit drie modules die samen goed zijn voor een totaal van 120 ECTS credits, namelijk:
- ‘Master module 1’
- ‘Master module 2’
- ‘Master specialisatie module 2’

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het masterdiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.


Master module 1

Alle studenten die de masteropleiding Handelsingenieur aanvatten, dienen met deze module te starten. Deze module bestaat uit 60 ECTS credits:
- 6 verplichte vakken van 36 ECTS credits;
- één keuzevak uit ‘Technologie en ondernemen’ van 6 ECTS credits;
- één specialisatie van 18 ECTS credits;

Verplicht

Het betreft 6 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Jaarrekeninganalyse en auditing
6ECTS credits - Marktonderzoek
6ECTS credits - Information Systems Strategy and Management
6ECTS credits - Onderzoekspaper voor Handelsingenieur
6ECTS credits - Operations Research
6ECTS credits - International Corporate Finance

Technologie en ondernemen

De student kiest één vak.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Biotechnology
6ECTS credits - Technology and Applications of Micro-Electronics and Photonics
6ECTS credits - Materiaalkunde en -innovatie

Specialisatie Accountancy & Auditing

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen alle vakken hiervan af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sustainability Reporting and Assurance
6ECTS credits - Consolidatie van de jaarrekeningen
6ECTS credits - Controleleer en -deontologie

Specialisatie Ondernemen en strategie verplicht

Binnen deze specialisatie is dit vak verplicht, 6 ECTS-credits.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Strategic Management

Specialisatie Ondernemen en strategie keuze

Binnen deze specialisatie kies je twee vakken of 12 ECTS-credits uit onderstaande lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Corporate Social Responsibility
6ECTS credits - Organizational Design
6ECTS credits - Mededinging en mededingingsbeleid

Specialisatie Sustainability

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen alle vakken hiervan af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Decision Support for Sustainability
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach

Specialisatie Business Analytics

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen alle vakken hiervan af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fundamentals of Data Science
6ECTS credits - Manpower Planning
6ECTS credits - Decision Analytics

Specialisatie Finance & Risk Management

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen alle vakken hiervan af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Risk Management
6ECTS credits - Financiën en stochastiek
6ECTS credits - Verzekeringen

Specialisatie Internationaal Ondernemen en strategie (verplicht)

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen deze twee vakken af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Multinational Strategic Planning
6ECTS credits - International Business Law

Specialisatie Internationaal Ondernemen en strategie (keuze)

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, kiezen één vak uit onderstaande lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Project Management
6ECTS credits - Digital Marketing Project

Specialisatie Onderwijs Handelsingenieur 1

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen alle vakken hiervan af te werken, alsook nog een extra keuzevak in functie van de tweede vakdidactiek te kiezen. De registratie van onderstaande vakken én het keuzevak in functie van de tweede vakdidactiek, dient te worden uitgevoerd door de studietrajectbegeleiding lerarenopleiding. Student neemt zelf, binnen de gestelde registratiedeadlines, contact op met studietrajectbegeleiding via lerarenopleiding@vub.be.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education

Specialisatie Onderwijs Handelsingenieur 2

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, hebben Specialisatie Onderwijs Handelsingenieur 1 reeds afgewerkt. Studenten dienen alle vakken hiervan af te werken. De registratie van de vakken dient te worden uitgevoerd door Studietrajectbegeleiding lerarenopleiding. Student neemt zelf, binnen de gestelde registratiedeadlines, contact op met studietrajectbegeleiding via lerarenopleiding@vub.be

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving economie en rechten
3ECTS credits - Vakdidactiek Economie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Economie 2
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat economie en rechten

Terug naar boven


Master Module 2 Verplicht

Deze module bestaat uit 3 verplichte vakken.
De masterproef kan pas worden opgenomen in de afstudeerfase. Er zijn drie soorten masterproeven. Student kiest één masterproef. Bij masterproef Handelsmissie en Masterproef Pre Doctoral Track is er een speciale selectieprocedure. Raadpleeg de opleidingsonderdeelfiche of de studietrajectbegeleider: studietraject.es@vub.be

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

18ECTS credits - Masterproef Handelsingenieur
18ECTS credits - Masterproef Handelsingenieur - Handelsmissie
3ECTS credits - Entrepreneurship
6ECTS credits - Economische analyse van de onderneming
18ECTS credits - Masterproef Handelsingenieur: Pre-doctoraal traject

Terug naar boven


Master Module 2 Keuze

- Studenten kiezen één vak uit het keuzepakket 'Technologie en ondernemen';

- Studenten kiezen maximaal 12 ECTS credits uit het keuzepakket 'Praktijk';

- Studenten kunnen vakken opnemen uit de 'Vrije Keuze': minstens 6 ECTS credits indien studenten maar 6 ECTS-credits binnen 'Praktijk'- keuze hebben opgenomen. Studenten met 12 ECTS- credits uit het keuzepakket 'Praktijk', hoeven niet vakken op te nemen binnen de 'Vrije Keuze'. Deze regeling is van toepassing voor alle studenten, inclusief studenten die op Handelsmissie gaan.

Om deze module af te werken, moet de student 15 ECTS credits behalen.

Technologie en Ondernemen Keuze

Technologie en Ondernemen Keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Biotechnology
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Factory of the Future
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Micro-electronics and Photonics
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Future of Computing

Praktijk:

Praktijk:
- Studenten die 6 ECTS- credits binnen 'Praktijk' opnemen, moeten ook 6 ECTS credits opnemen binnen 'Vrije Keuze';
- Studenten die 12 ECTS credits binnen 'Praktijk' opnemen, hoeven geen 'Vrije Keuze' op te nemen;
- Dit is van toepassing voor alle studenten, ook studenten die Handelsmissie hebben opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Technological Business Development Project - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
12ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - International Business Project

Vrije keuze

Vrije Keuze: Studenten kiezen hieronder minstens één vak wanneer ze bij 'Praktijk' geen 12 ECTS credits hebben opgenomen;

Let op: De keuze in vakken beperkt zich niet tot deze lijst. Heeft men interesse in een vak van een andere specialisatie of keuzeruimte binnen de opleiding? Contacteer dan de studietrajectbegeleider voor meer informatie via studietraject.es@vub.be

6ECTS credits - Informatica voor bedrijfsbeleid
6ECTS credits - Consumentengedrag
6ECTS credits - Public Choice
6ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - International Trade
6ECTS credits - Sociale wetgeving
6ECTS credits - Sustainability Economics

Terug naar boven


Master specialisatie module 2

Binnen deze module dient de student een tweede specialisatie te kiezen naast de eerder gekozen specialisatie in 'Module 1'.

Specialisatie Accountancy & Auditing

Binnen deze specialisatie zijn alle vakken verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sustainability Reporting and Assurance
6ECTS credits - Consolidatie van de jaarrekeningen
6ECTS credits - Controleleer en -deontologie

Specialisatie Ondernemen en strategie

Binnen deze specialisatie is dit vak verplicht, 6 ECTS-credits.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Strategic Management

Specialisatie Ondernemen en strategie keuze

Binnen deze specialisatie kies je twee vakken of 12 ECTS-credits uit onderstaande lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Corporate Social Responsibility
6ECTS credits - Organizational Design
6ECTS credits - Mededinging en mededingingsbeleid

Specialisatie Sustainability

Binnen deze specialisatie zijn alle vakken verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Decision Support for Sustainability
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach

Specialisatie Business Analytics

Binnen deze specialisatie zijn alle vakken verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fundamentals of Data Science
6ECTS credits - Manpower Planning
6ECTS credits - Decision Analytics

Specialisatie Finance & Risk Management

Binnen deze specialisatie zijn alle vakken verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Risk Management
6ECTS credits - Financiën en stochastiek
6ECTS credits - Verzekeringen

Specialisatie Internationaal ondernemen en strategie (verplicht)

Binnen deze specialisatie zijn deze twee vakken verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Multinational Strategic Planning
6ECTS credits - International Business Law

Specialisatie Internationaal ondernemen en strategie (keuze)

Binnen deze specialisatie kies je één vak uit onderstaande lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Project Management
6ECTS credits - Digital Marketing Project

Specialisatie Onderwijs 1

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, dienen alle vakken hiervan af te werken, alsook nog een extra keuzevak in functie van de tweede vakdidactiek te kiezen. Studenten dienen een andere specialisatie te kiezen wanneer deze vakken reeds in de bachelor zijn behaald. De registratie van onderstaande vakken én het keuzevak in functie van de tweede vakdidactiek, dient te worden uitgevoerd door Studietrajectbegeleiding lerarenopleiding. Student neemt zelf, binnen de gestelde registratiedeadlines, contact op met studietrajectbegeleiding via lerarenopleiding@vub.be

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education

Specialisatie Onderwijs 2

Studenten die kiezen voor deze specialisatie, hebben Specialisatie Onderwijs Handelsingenieur 1 reeds afgewerkt. Studenten dienen alle vakken hiervan af te werken. De registratie van de vakken dient te worden uitgevoerd door Studietrajectbegeleiding lerarenopleiding. Student neemt zelf, binnen de gestelde registratiedeadlines, contact op met studietrajectbegeleiding via lerarenopleiding@vub.be

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving economie en rechten
3ECTS credits - Vakdidactiek Economie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Economie 2
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat economie en rechten

Terug naar boven