Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen – minor Onderwijs (180 ECTS- credits) bestaat uit 3 modules:
- Bachelor module 1
- Bachelor module 2
- Bachelor module 3 – minor Onderwijs
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.


Bachelor module 1

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Toegepaste Economische Wetenschappen aanvatten, dienen met deze module te starten.
Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemeen boekhouden
6ECTS credits - Management
6ECTS credits - Inleiding tot de micro-economie
6ECTS credits - Bedrijfsinformatica
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Wiskunde I voor Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding tot de macro-economie
6ECTS credits - Ondernemingsrecht
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Statistiek I voor de bedrijfseconomische wetenschappen

Terug naar boven


Bachelor module 2

De 'Bachelor module 2' komt overeen met het tweede jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Macro-economie
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden in economie en management
6ECTS credits - Marketingcommunicatie
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - English for Business and Economics
6ECTS credits - Wiskunde II voor Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Bedrijfsfinanciering
6ECTS credits - Management accounting
6ECTS credits - Statistiek II voor de bedrijfseconomische wetenschappen
6ECTS credits - Micro-economie

Terug naar boven


Bachelor module 3 – minor Onderwijs stam

De ‘Bachelor module 3 – minor Onderwijs stam Toegepaste Economische Wetenschappen’ komt overeen met het derde jaar van het modeltraject. Deze stam telt 36 studiepunten

De vakken uit deze module kunnen enkel opgenomen worden wanneer de student reeds 30 studiepunten credits verworven heeft in ‘Bachelor module 1’ en rekeninghoudend met de inschrijvingsvereisten. De student heeft bij voorkeur ‘Bachelor module 2’ afgerond.

Verplicht

Het betreft 5 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Français des affaires
6ECTS credits - Econometrie
6ECTS credits - Financial Markets and Institutions
6ECTS credits - Operationeel beheer en logistiek
6ECTS credits - Bachelorproef Toegepaste Economische Wetenschappen

keuze specialisatie

Het betreft 4 vakken. De student kiest er 1.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fiscaliteit
6ECTS credits - Sustainability Economics
6ECTS credits - Bedrijfseconomie van non-profit organisaties
6ECTS credits - International Monetary Economics

Terug naar boven


Bachelor module 3 – minor Onderwijs verplicht

De ‘Bachelor module 3 – minor Onderwijs stam Toegepaste Economische Wetenschappen’ komt overeen met het derde jaar van het modeltraject. Deze verplichte module telt 15 studiepunten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education

Terug naar boven


Bachelor module 3 – minor Onderwijs KEUZE

De ‘Bachelor module 3 – minor Onderwijs keuze' komt overeen met het derde jaar van het modeltraject. Deze module telt 9 studiepunten.

Om deze module af te werken, moet de student 9 ECTS credits behalen.

Minor Onderwijs- vakdidactiek informatica

De student kiest voor 9 ECTS-credits binnen keuze i.f.v. vakdidactiek informatica

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
6ECTS credits - Computersystemen
3ECTS credits - Objectgerichte systemen
6ECTS credits - Databanken

Minor Onderwijs- vakdidactiek PAV

De student kiest 9 ECTS-credits aan vakken in overleg met de vakdidacticus van PAV

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

Minor Onderwijs- vakdidactiek Economie

De student kiest 9 ECTS-credits aan vakken binnen keuze i.f.v. vakdidactiek Economie.
Let op: de student kiest twee andere vakken dan het vak opgenomen binnen 'keuze specialisatie'. In totaal kies je dus in dit traject 3 specialisatievakken uit deze lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bedrijfseconomie van non-profit organisaties
6ECTS credits - International Monetary Economics
6ECTS credits - Sustainability Economics
6ECTS credits - Fiscaliteit

Minor Onderwijs- vakdidactiek Wiskunde

De student kiest 9 ECTS-credits aan vakken binnen keuze i.f.v. vakdidactiek wiskunde

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en formele systemen
6ECTS credits - Affiene en projectieve meetkunde
6ECTS credits - Discrete wiskunde
3ECTS credits - Aanvullingen van de wiskunde
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie

Terug naar boven