Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme toegepaste economische wetenschappen
Academic Bachelor's programme toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Academic Bachelor's programme toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Master's programme Management
Master's programme bedrijfskunde

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste economische wetenschappen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het standaardtraject Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen (60 ECTS credits) bestaat uit 2 modules:

- Master verplicht
- Master keuze specialisatie

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het masterdiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.

De masterproef wordt opgenomen in het afstudeerjaar en kan pas worden opgenomen wanneer men kan afstuderen.

In totaal, omvat dit studieplan 60 ECTS credits.


MA TEW verplicht

Het verplichte deel van het masterprogramma omvat 5 verplichte vakken waaronder de masterproef.

Studenten kunnen vanaf 2021-2022 kiezen uit twee masterproeven (bij afstuderen). De Masterproef Pre Doctoraal Traject Toegepaste Economische Wetenschappen kun je enkel opnemen wanneer je voldoet aan de selectieprocedure.

Om deze module af te werken, moet de student 42 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Jaarrekeninganalyse en auditing
6ECTS credits - International Corporate Finance
6ECTS credits - Marktonderzoek
6ECTS credits - Strategic Management
18ECTS credits - Masterproef Toegepaste Economische wetenschappen
18ECTS credits - Masterproef Toegepaste Economische Wetenschappen: Pre-doctoraal traject

Terug naar boven


MA TEW keuze specialisatie

De student kiest 1 van de 9 specialisaties.

De student kiest 18 ECTS uit één specialisatie.

LET OP:
Je kunt één specialisatie vak inwisselen voor één 'Praktijkvak':
Het vak 'Stage' OF het vak 'Handelsmissie' OF het vak 'International Business Project'
Deze regeling is NIET van toepassing bij de specialisatie Onderwijs (1 én 2).

In geen geval mogen de vakken 'Stage', 'Handelsmissie', 'International Business Project' en 'Redelijk eigenzinnig' gecombineerd worden. Het is dus bijv. niet mogelijk om zowel het vak 'Stage' als het vak 'Handelsmissie' op te nemen.

Specialisatie Onderwijs: Er zijn twee opties voor de specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen: 1 en 2
- Specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 1 is voor studenten die deze vakken nog niet hebben opgenomen in hun bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen (minor Onderwijs).
Indien deze vakken reeds behaald zijn in een vorige opleiding, dan neemt de student in kwestie deze Specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 1 niet op.
- Specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 2 is enkel geschikt voor studenten die de vakken van specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 1 hebben behaald in een vorige opleiding.
In geen geval is het mogelijk om vakken van de specialisatie Onderwijs ( 1 en 2) in te ruilen voor praktijkvakken zoals 'Stage', 'International Business Project', 'Handelsmissie' of 'Redelijk Eigenzinnig'.

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

Specialisatie Accountancy & Auditing

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Consolidatie van de jaarrekeningen
6ECTS credits - Controleleer en -deontologie
6ECTS credits - Sustainability Reporting and Assurance
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project
6ECTS credits - Reason and Engage

Specialisatie Finance

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Global Banking
6ECTS credits - Advanced Finance
6ECTS credits - Verzekeringen
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project
6ECTS credits - Reason and Engage

Specialisatie Management

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Organizational Design
6ECTS credits - Multinational Strategic Planning
6ECTS credits - Corporate Social Responsibility
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project

Specialisatie Marketing

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Consumentengedrag
6ECTS credits - Digitale marketingindustrieën
6ECTS credits - Digital Marketing Project
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project
6ECTS credits - Reason and Engage

Specialisatie Econ Analyse

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - International Trade
6ECTS credits - Economische analyse van de onderneming
6ECTS credits - Public Choice
6ECTS credits - Mededinging en mededingingsbeleid
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project
6ECTS credits - Reason and Engage

Specialisatie Business Information Management

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Informatica voor bedrijfsbeleid
6ECTS credits - Information Systems Strategy and Management
6ECTS credits - Business Aspects of Technology: Future of Computing
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project
6ECTS credits - Reason and Engage

Specialisatie Duurzaamheid

De student kiest 3 vakken (18 ECTS).

één vak binnen deze specialisatie kan ingeruild worden voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Decision Support for Sustainability
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
6ECTS credits - Stage (inclusief paper)
6ECTS credits - Handelsmissie
6ECTS credits - International Business Project
6ECTS credits - Reason and Engage

Specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 1

Het betreft 4 vakken. Enkel mogelijk op te nemen voor Studenten die deze voorbereidende onderwijsvakken nog niet hebben opgenomen in hun vooropleiding ( bachelor of voorbereidingsprogramma).

Binnen deze Specialisatie is het niet mogelijk een vak in te wisselen voor een 'praktijkvak'.

Het keuzevak in functie van tweede vakdidactiek ( minstens 3 ECTS-credits): te registreren door lerarenopleiding@vub.be

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education

Specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 2

Het betreft 4 vakken. Enkel mogelijk op te nemen voor Studenten die de vakken reeds hebben behaald van Specialisatie Onderwijs Toegepaste Economische Wetenschappen 1 in hun vooropleiding ( bachelor of voorbereidingsprogramma).

Binnen deze Specialisatie is het niet mogelijk een vak in te wisselen voor een 'praktijkvak'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving economie en rechten
3ECTS credits - Vakdidactiek Economie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Economie 2
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat economie en rechten

Terug naar boven