Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme bio-ingenieurswetenschappen
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Overzicht inhoud van dit studieplan

Bachelor in de ingenieurswetenschappen – afstudeerrichting chemie en materialen, verkort traject Chemie en Materialen na vooropleiding Bio-ingenieur.

Dit eenjarig verkort traject is bestemd voor:
- Academische bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen
- Bio-ingenieur

Het traject omvat 59 SP verplichte studiedelen waaronder een verplicht technologieproject 'Leefmilieutechnologie en duurzame materialen' (3 SP). De 3 submodules geven aan tot welk deel (jaar 1, jaar 2 of jaar 3) van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting, de studiedelen behoren. Alle submodules moeten door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te kunnen behalen. Studenten die deeltijds inschrijven worden aangeraden de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met de volgorde in het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting.


Verplichte studiedelen

Deze module omvat 13 studiedelen (59 SP), verdeeld over 3 submodules, die de student succesvol moet voltooien.

Verplichte studiedelen- 1ste j voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgend inleidend studiedeel moet succesvol voltooid worden. Het behoort tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 1)

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen

Verpl. studiedelen uit j 2 vh voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting

Volgende 6 verdiepende studiedelen moet succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 28 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Mechanica met ontwerpproject
4ECTS credits - Materiaalkunde
5ECTS credits - Basistechnieken voor computersimulaties
3ECTS credits - Leefmilieutechnologie en duurzame materialen
5ECTS credits - Mechanica van materialen, vloeistoffen en constructies

Verpl. studiedelen uit jaar 3 vh voltijds modeltraject zonder studieduurverkort.

Volgende 6 verdiepende studiedelen, specifiek voor de afstudeerrichting Chemie en materialen moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject zonder studieduurverkorting (Bachelor 3).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 25 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Reactorontwerp
4ECTS credits - Mechanische en thermische bewerkingen
4ECTS credits - Chemical process control
4ECTS credits - Chemical Process Technology
5ECTS credits - Elektrotechniek
5ECTS credits - Werktuigkunde

Terug naar boven