Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master of Science in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen, biedt twee mogelijke profielen aan: een profiel ‘Materialen’ (120 ECTS) en een profiel Procestechnologie (120 ECTS). Het programma heeft een modulaire opbouw:
1) de gemeenschappelijke stam Chemie en Materialen (56 ECTS)
2) de profielstudiedelen (30 ECTS)
3) de keuzestudiedelen 10 ECTS)
4) de masterproef (24 ECTS)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student alvast ten sterkste aangeraden om het modeltraject te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden.

MOBILITY WINDOW
Het programma van het eerste semester van het tweede masterjaar kan vervangen worden door een alternatief programma van 30 ECTS-studiepunten aan een buitenlandse universiteit. Dit ‘Mobility Window’ biedt de student extra vrijheid en flexibiliteit om zonder studieduurverlenging de inhoud van zijn/haar programma te verfijnen met bijkomende opleidingsonderdelen en onderzoeksprojecten. Dit biedt tevens de mogelijkheid om voor het masterproefonderzoek samen te werken met experten uit andere universiteiten.

Studenten die een aanvraag willen doen voor een uitwisseling in het kader van het mobility window, moeten tijdig (één academiejaar op voorhand) contact opnemen met de voorzitter van de Opleidingsraad Chemie en Materialen.


Gemeenschappelijke stam Chemie en Materialen

De gemeenschappelijke stam Chemie en Materialen (56 ECTS) is gespreid over 2 jaren: 46 ECTS in het eerste jaar en 10 ECTS in het tweede jaar. De gemeenschappelijke stam benadrukt de interactie tussen proces- en materiaaltechnologie via een chemische (moleculaire) benadering. De stam bevat studiedelen in verband met chemie, procestechnologie en materialen en vormt de basis van de profielen Procestechnologie en Materialen.

Gemeenschappelijke stam I: verplichte studiedelen (MA1)

Deze verplichte studiedelen van de gemeenschappelijke stam I (41 ECTS) moeten succesvol voltooid worden in het 1ste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 41 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Chemische analyse en structurele karakterisering
4ECTS credits - Electrochemistry
4ECTS credits - Meten en datagedreven modelleren
6ECTS credits - Microstructural design and characterization of inorganic materials
4ECTS credits - Surface treatment: Processing and Analysis
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit
6ECTS credits - Polymer Materials
7ECTS credits - Unit operations

Gemeenschappelijke stam I: project (MA1)

De student moet één van deze projecten kiezen. Dit moet succesvol voltooid worden in het 1ste jaar van het modeltraject. De keuze is onafhankelijk van het profiel waarvoor de student is ingeschreven.
Algemene inschrijvingsvereiste: corequisite: ten minste 41 ECTS uit de Gemeenschappelijke stam I: verplichte studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Project: procestechnologie
5ECTS credits - Project: multifunctionele materialen

Gemeenschappelijke stam II: verplichte studiedelen (MA2)

Deze verplichte studiedelen van de gemeenschappelijke stam II moeten succesvol voltooid worden in het 2de jaar van het modeltraject.
Algemene inschrijvingsvereiste: prerequisite: ten minste 45 ECTS uit het 1ste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Milieutechnologie
3ECTS credits - Biotechnologie
4ECTS credits - Reliability and risk analysis of industrial installations

Terug naar boven


Specifieke studiedelen profiel Procestechnologie

Het profiel Procestechnologie (30 ECTS) bevat 2 delen die verdeeld zijn over het 1ste en 2de jaar van het modeltraject: Procestechnologie I - 14 ECTS in MA1 en Procestechnologie II - 16 ECTS MA2. Het profiel vervolledigt de gemeenschappelijke stam met procestechnologische studiedelen.

Profiel Procestechnologie I: verplichte studiedelen (MA1)

Deel 1 van het profiel 'Procestechnologie' (Procestechnologie I) bevat 14 ECTS verplichte studiedelen in het 1ste jaar van het modeltraject.
Algemene inschrijvingsvereiste: corequisite: ten minste 45 ECTS uit de Gemeenschappelijke stam I (verplichte studiedelen en project).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Sustainable Chemical Processes
6ECTS credits - Modeling and Design of Multiphase Systems and Reactors
4ECTS credits - Heterogeneous catalysis

Profiel Procestechnologie II: verplichte studiedelen (MA2)

Deel 2 van het profiel 'Procestechnologie' (Procestechnologie II) bevat 13 ECTS verplichte studiedelen in het 2de jaar van het modeltraject.
Algemene inschrijvingsvereiste: prerequisite: ten minste 45 ECTS uit het 1ste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 13 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Design of chemical plants
4ECTS credits - Simulation and design tools
4ECTS credits - (Bio)Chemical Process Design and Control

Profiel Procestechnologie II: keuzestudiedeel (MA2)

Deel 2 van het profiel Procestechnologie (Procestechnologie II) omvat eveneens voor 3 ECTS keuzestudiedelen. De studenten moeten één van beide keuzestudiedelen selecteren. Het studiedeel moet succesvol voltooid worden in het 2de jaar van het modeltraject.
Algemene inschrijvingsvereiste: prerequisite: ten minste 45 ECTS uit het 1ste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Molecular Nanosystems: from principles to applications
3ECTS credits - Micro- and Nanobiotechnology

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef is verplicht. Studenten kunnen de masterproef in hun programma opnemen op voorwaarde dat zij:
1. niet ingeschreven zijn met een gecombineerde Bachelor-Master inschrijving;
2. ten minste 45 SP verplichte studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Chemie en materialen

Terug naar boven


Keuzestudiedelen

Studenten moeten in het 2de jaar van het modeltraject (MA2) voor ten minste 10 ECTS keuzestudiedelen selecteren uit één van de hieronder vermelde keuzemodules:
- optie 'Keuzestudiedelen' (deze omvat ook de optionele stage)
OF
- optie 'Ondernemerschap'

Algemene inschrijvingsvereiste: prerequisite: ten minste 45 ECTS uit het 1ste jaar van het modeltraject.

Met goedkeuring van de Opleidingsraad en de titularis, mag een student binnen de opgelegde 10 ECTS, voor maximum 5 ECTS ook een opleidingsonderdeel als keuze opnemen uit andere mastercurricula binnen of buiten de VUB.

Optie: Keuzestudiedelen

De studenten moeten minimum 10 ECTS voltooien uit de hieronder vermelde lijst.

De facultatieve stage dient bij voorkeur tijdens het zomerreces ingevuld te worden, dit om potentiële conflicten met andere studiedelen te voorkomen. Studenten kunnen de facultatieve stage pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef of voor de stage.
2. Reeds ten minste 45 ECTS uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Stage
4ECTS credits - Nanochemistry and -technology
3ECTS credits - Advanced Thermal Analysis
4ECTS credits - Fuel Cells and Batteries
3ECTS credits - Manufacturing Technology I
3ECTS credits - Manufacturing Technology II
4ECTS credits - Ceramics
5ECTS credits - Engineering aspects of circular economy
3ECTS credits - Experimental techniques for characterization of construction materials
3ECTS credits - Environmental Engineering: Current Methods and Practices
5ECTS credits - Recycling of inorganic materials
5ECTS credits - Biocompatible and nanostructured materials
3ECTS credits - Materials Selection

Optie: Ondernemerschap

De keuzestudiedelen in het domein van het ondernemerschap zijn aanvullend en verbredend t.o.v. het gekozen profiel.

De studenten die deze optie kiezen moeten minimum 10 ECTS voltooien uit de hieronder vermelde lijst.

Opmerking:
'EUTOPIA Learning unit: Technological Business Development Project (3 ECTS)' kan niet gecumuleerd worden met 'EUTOPIA Learning unit: Technological Business Development Project (6 ECTS)'.
'Inleiding tot ondernemerschap' kan niet gecumuleerd worden met 'Entrepreneurship'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship
5ECTS credits - Innovation Strategy
5ECTS credits - Management and sustainable development: constraints and opportunities
5ECTS credits - Seminar of emerging technologies
3ECTS credits - Inleiding tot ondernemerschap
5ECTS credits - Entrepreneurial Ecosystems
5ECTS credits - English for Professional Purposes
3ECTS credits - Entrepreneurship
5ECTS credits - Logistics and Quality Engineering
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Factory of the Future
3ECTS credits - Technological Business Development Project - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Technological Business Development Project - EUTOPIA Learning Unit
5ECTS credits - IP Management and Technology Transfer (Chaire Solvay)

Terug naar boven