Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Master's programme Ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: landbeheer
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
Master's programme fysica
Master's programme fysica en de sterrenkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
Master's programme ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Master's programme ingenieurswetenschappen: biomedische technologie
Master's programme ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Master's programme ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Master's programme ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Master's programme ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Master's programme ingenieurswetenschappen: energie
Master's programme ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen
Master's programme ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen
Master's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Master's programme ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken
Advanced Master's programme Nanophysics
Advanced Master's programme Nuclear Engineering

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: fotonica.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het standaardtraject in de Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Fotonica (120 studiepunten) bestaat uit 4 modules:
1) Verplichte studiedelen (56 ECTS) waaronder 6 ECTS Maatschappelijke studiedelen.
2) Masterspecifieke keuzestudiedelen (12 ECTS)
3) Keuzepakketten of minoren en vrije keuzestudiedelen (28 ECTS)
4) Masterproef Fotonica (24 SP)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student alvast ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden.


Verplichte studiedelen MA IR: fotonica

Deze module omvat alle verplichte studiedelen. De kernstudiedelen dragen bij tot de wetenschappelijke basiskennis en vaardigheden van een fotonica student. De maatschappelijke studiedelen dragen bij tot de algemene vorming van een ingenieur.

Kernstudiedelen jaar 1 van het voltijds modeltraject MA IR: fotonica

Volgende module moet succesvol voltooid worden in het eerste jaar van het voltijds modeltraject. Ze omvat verplichte kernstudiedelen en verplichte maatschappelijke studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 52 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Fotonica
3ECTS credits - Inleiding tot ondernemerschap
3ECTS credits - Business Aspects of Micro-electronics and Photonics
6ECTS credits - Micro-fotonica
6ECTS credits - Optische materialen
4ECTS credits - Lasers
6ECTS credits - Onderzoekspractica in fotonica
6ECTS credits - Optische communicatiesystemen
4ECTS credits - Fysica van halfgeleidertechnologieën en componenten
6ECTS credits - Sensoren en microsysteemelektronica
4ECTS credits - Wiskunde voor de fotonica

Verplicht studiedelen jaar 2 van het voltijds modeltraject MA IR: fotonica.

Volgend verplicht kernstudiedeel moet succesvol voltooid worden in het tweede jaar van het voltijds modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 4 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Actuele ontwikkelingen in de fotonica

Terug naar boven


Masterspecifieke keuzestudiedelen MA IR: fotonica.

De masterspecifieke keuzestudiedelen laten toe zich te verdiepen in de meer gespecialiseerde onderwerpen in het domein van de fotonica. De student moet in totaal 12 ECTS masterspecifieke keuzestudiedelen succesvol voltooien: 8 ECTS in het eerste jaar en 4 ECTS in het tweede jaar van het voltijds modeltraject.

Om deze module af te werken, moet de student 16 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Technological processes for photonics and electronics: Laboratory
4ECTS credits - Photovoltaic Energy Conversion
4ECTS credits - Quantum optics
4ECTS credits - Ontwerp van refractieve en diffractieve optische beeldvormende systemen
4ECTS credits - Photonic Integrated Circuits
4ECTS credits - Introduction to Quantum Physics for Electrical Engineering
4ECTS credits - Lighting Technology
5ECTS credits - Stage in fotonica
4ECTS credits - Biophotonics
4ECTS credits - Beeldschermtechnologie
4ECTS credits - High Speed Photonic Components
4ECTS credits - Non-linear optics
4ECTS credits - Optical Spectroscopy of Materials
4ECTS credits - Micro- and nanophotonic semiconductor devices
4ECTS credits - Optisch ontwerp van niet-beeldvormende systemen met ray-tracing software

Terug naar boven


Keuzepakketten en vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica.

De student moet één van de volgende keuzepakketten kiezen:
- Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren
- Keuzepakket Audiovisuele verwerking
- Keuzepakket Telecommunicatie
- Keuzepakket Computer Engineering
- Keuzepakket Elektronica
- Keuzepakket Technologisch ondernemen

Afhankelijk van het gekozen pakket moet de student een aantal ECTS afwerken, conform de modaliteiten eigen aan dat pakket. Sommige pakketten bestaan enkel uit verplichte studiedelen, anderen enkel uit keuzestudiedelen of uit verplichte en keuzestudiedelen. Afhankelijk van de omvang van het gekozen keuzepakket (15, 20, 21 of 22 ECTS) moet de student bijkomend nog een aantal vrije keuzestudiedelen kiezen tot een totaal van 28 ECTS.

In de plaats van een van de hierboven vermelde keuzepakketten, kan de student ook een minor kiezen georganiseerd door de Universiteit Gent (18 ECTS uit de minor aangevuld met 10 ECTS vrije keuzestudiedelen uit UGent of VUB). Consulteer de webpagina van de UGent: http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids
Minor Bedrijfskunde
Minor Milieu en duurzame ontwikkeling
Minor Materiaalfysica

De vrije keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit het curriculum van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Studenten dienen zich hiervoor te wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Bij het samenstellen van hun studieprogramma en het selecteren van hun keuzestudiedelen, moeten de studenten er ook over waken dat zij het decretaal toegelaten maximum aantal anderstalige verplichte- en keuzestudiedelen over de beide masterjaren samen, niet overschrijden. Dit aantal werd voor Nederlandstalige opleidingen decretaal beperkt tot 50% van de totale omvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten.
De keuze van de student moet steeds goedgekeurd worden door de bevoegde opleidingsraad.

Keuzepakket Meten, modelleren en simuleren (18 ECTS verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende studiedelen verplicht voltooid te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Identification of Dynamical Systems
3ECTS credits - Selected Topics in Nonlinear System Identification
4ECTS credits - Gevorderde controletechnieken
3ECTS credits - CAE-tools for the Design of Analog Electronic Circuits
4ECTS credits - Industriële meetomgevingen

Vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica (10 ECTS)

Deze module vrije keuzestudiedelen (10 ECTS) moet gecombineerd worden met het keuzepakket Meten, modelleren en simuleren. De vrije keuzestudielen kunnen gekozen worden uit de masterprogramma's van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Voor de inschrijving op deze vrije keuzestudiedelen moeten de studenten zich wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

75ECTS credits - Extern studiedeel (75 studiepunten)

Keuzepakket Audiovisuele verwerking (5 ECTS verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende studiedelen verplicht voltooid te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Image Processing

Keuzepakket Audiovisuele verwerking (15 ECTS keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 15 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Image and Video Technology
3ECTS credits - Werkcollege multimedia
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
6ECTS credits - Parallelism and Distribution
6ECTS credits - Transmissiemedia en -systemen
3ECTS credits - Cryptografie

Vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica (8 ECTS)

Deze module vrije keuzestudiedelen (8 ECTS) moet gecombineerd worden met het keuzepakket Audiovisuele verwerking. De vrije keuzestudielen kunnen gekozen worden uit de masterprogramma's van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Voor de inschrijving op deze vrije keuzestudiedelen moeten de studenten zich wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

75ECTS credits - Extern studiedeel (75 studiepunten)

Keuzepakket Telecommunicatie (17 ECTS verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende studiedelen verplicht voltooid te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 17 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Communication Networks: Protocols and Architectures
6ECTS credits - Transmissiemedia en -systemen
3ECTS credits - Image and Video Technology

Keuzepakket Telecommunicatie (6 ECTS keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 6 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Operating Systems and Security
6ECTS credits - Stem, beeld, navigatie en telemetrie
3ECTS credits - Capita selecta Telecom
3ECTS credits - Cryptografie
6ECTS credits - Parallelism and Distribution

Vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica (5 ECTS)

Deze module vrije keuzestudiedelen (5 ECTS) moet gecombineerd worden met het keuzepakket Telecommunicatie. De vrije keuzestudielen kunnen gekozen worden uit de masterprogramma's van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Voor de inschrijving op deze vrije keuzestudiedelen moeten de studenten zich wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

75ECTS credits - Extern studiedeel (75 studiepunten)

Keuzepakket Computer Engineering (8 ECTS verplichte studiedelen)

In dit keuzepakket dienen de volgende studiedelen verplicht voltooid te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 8 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Gedistribueerde verwerking en opslagarchitecturen
4ECTS credits - Operating Systems and Security

Keuzepakket Computer Engineering (13 ECTS keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 13 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 13 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Image and Video Technology
5ECTS credits - Communication Networks: Protocols and Architectures
4ECTS credits - Computer Vision
6ECTS credits - Compilers
3ECTS credits - Cryptografie
6ECTS credits - Parallelism and Distribution
3ECTS credits - Advanced Programming Concepts
3ECTS credits - Multiprocessors and Reconfigurable Architectures
6ECTS credits - Technieken van artificiële intelligentie

Vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica (7 ECTS)

Deze module vrije keuzestudiedelen (7 ECTS) moet gecombineerd worden met het keuzepakket Computer Engineering. De vrije keuzestudielen kunnen gekozen worden uit de masterprogramma's van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Voor de inschrijving op deze vrije keuzestudiedelen moeten de studenten zich wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 7 ECTS credits worden geselecteerd.

75ECTS credits - Extern studiedeel (75 studiepunten)

Keuzepakket Elektronica (14 ECTS verplichte studiedelen)

Binnen dit keuzepakket dienen volgende studiedelen verplicht voltooid te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Digitale signaalverwerking
5ECTS credits - High-frequency Electronics and Antennas
5ECTS credits - Analoge elektronica

Vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica (14 ECTS)

Deze module vrije keuzestudiedelen (14 ECTS) moet gecombineerd worden met het keuzepakket Elektronica. De vrije keuzestudielen kunnen gekozen worden uit de masterprogramma's van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Voor de inschrijving op deze vrije keuzestudiedelen moeten de studenten zich wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

75ECTS credits - Extern studiedeel (75 studiepunten)

Keuzepakket Technologisch ondernemen (6 ECTS verplichte studiedelen)

Binnen dit keuzepakket dient volgend studiedeel verplicht voltooid te worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Technological Business Development Project

Keuzepakket Technologisch ondernemen (12 ECTS keuzestudiedelen)

In dit keuzepakket dient tevens voor 12 studiepunten een keuze gemaakt te worden uit volgende studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bedrijfsinformatica
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Bedrijfsfinanciering
3ECTS credits - Entrepreneurship
3ECTS credits - Business Aspects of Innovation in Materials
3ECTS credits - Business Aspects of Software Industry
6ECTS credits - Operationeel beheer en logistiek
3ECTS credits - Business Aspects of Biotechnology
3ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics

Vrije keuzestudiedelen MA IR: fotonica (10 ECTS)

Deze module vrije keuzestudiedelen (10 ECTS) moet gecombineerd worden met het keuzepakket Technologisch ondernemen. De vrije keuzestudielen kunnen gekozen worden uit de masterprogramma's van de faculteiten Ingenieurswetenschappen of Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (masterniveau) van de VUB, de UGent, de ULB of de andere universiteiten in Vlaanderen. Voor de inschrijving op deze vrije keuzestudiedelen moeten de studenten zich wenden tot hun faculteitssecretariaat.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

75ECTS credits - Extern studiedeel (75 studiepunten)

Terug naar boven


Masterproef Fotonica

In de masterproef leert de student projectmatig en zelfstandig werken rond een ruime opdracht die een gestructureerde aanpak en creativiteit vergt en culmineert in een schriftelijke en mondelinge rapportering. Studenten kunnen de masterproef in hun programma opnemen op voorwaarde dat zij:
1. niet ingeschreven zijn met een gecombineerde Bachelor-Master inschrijving;
2. ten minste 45 SP verplichte studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Fotonica

Terug naar boven