Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme bio-ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme biochemie en de biotechnologie
Academic Bachelor's programme biologie
Academic Bachelor's programme chemie
Academic Bachelor's programme fysica
Academic Bachelor's programme fysica en de sterrenkunde
Academic Bachelor's programme geografie
Academic Bachelor's programme geografie en de geomatica
Academic Bachelor's programme geologie
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: architectuur
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Academic Bachelor's programme wiskunde
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: biosysteemtechniek
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: katalytische technologie
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
Master's programme bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
Master's programme biochemie en de biotechnologie
Master's programme biologie
Master's programme chemie
Master's programme fysica
Master's programme fysica en de sterrenkunde
Master's programme geografie
Master's programme geologie
Master's programme industriële wetenschappen: biochemie
Master's programme industriële wetenschappen: bouwkunde
Master's programme industriële wetenschappen: chemie
Master's programme industriële wetenschappen: elektromechanica
Master's programme industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Master's programme industriële wetenschappen: elektrotechniek
Master's programme industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
Master's programme industriële wetenschappen: informatica
Master's programme industriële wetenschappen: kunststofverwerking
Master's programme industriële wetenschappen: landmeten
Master's programme industriële wetenschappen: milieukunde
Master's programme industriële wetenschappen: nucleaire technologie
Master's programme industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie
Master's programme ingenieurswetenschappen: architectuur
Master's programme ingenieurswetenschappen: biomedische technologie
Master's programme ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Master's programme ingenieurswetenschappen: chemische technologie
Master's programme ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Master's programme ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Master's programme ingenieurswetenschappen: energie
Master's programme ingenieurswetenschappen: fotonica
Master's programme ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen
Master's programme ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Master's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde
Master's programme wiskunde

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het standaard traject in de Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen (120 ECTS) bestaat uit 4 modules:
- Verplichte kernstudiedelen (61 ECTS)
- 21 ECTS uit de module: 'Smart Cities' of de module 'Digital Health'
- 14 ECTS keuzestudiedelen uit de volgende modules:
Aanbevolen keuzestudiedelen (3-14 ECTS)
Keuze Entrepreneurship (0-12 ECTS)
Keuze Stage (0-6 ECTS)
- Masterproef Toegepaste Computerwetenschappen (24 ECTS)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. De opleidingsraad adviseert ten sterkste om het modeltraject te volgen. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlapping van de verplichte studiedelen gegarandeerd worden. De opleidingsraad adviseert de studenten tevens om eerst de inleidende studiedelen af te werken, daarna de verdiepende en de gespecialiseerde.


Verplichte kernstudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

De verplichte kernstudiedelen dragen bij aan de wetenschappelijke en technologische basiskennis en vaardigheden van de student in het domein van de opleiding.

Verplichte kernstudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen - jaar 1

Deze verplichte studiedelen (42 ECTS) moeten succesvol voltooid worden, in het 1ste jaar van het voltijds modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Programming in Java
4ECTS credits - Besturingssystemen en veiligheid
3ECTS credits - Scripting talen
5ECTS credits - Algoritmen en datastructuren
6ECTS credits - Gevorderde IT netwerken
3ECTS credits - Geavanceerde programmeerconcepten
4ECTS credits - Computersystemen
5ECTS credits - Databases
3ECTS credits - Web Technologies
6ECTS credits - Technieken van artificiële intelligentie

Verplichte kernstudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen - jaar 2

Deze verplichte kernstudiedelen (19 ECTS) moeten succesvol voltooid worden, in het 2de jaar van het voltijds modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 19 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deep Learning methoden
6ECTS credits - Technologie en toepassingen van micro-elektronica en fotonica
4ECTS credits - Gedistribueerde verwerking en opslagarchitecturen
3ECTS credits - Soft Skills for Applied Computer Scientists

Terug naar boven


Module 'Smart Cities', 'Digital Health' of 'Digital Earth'

De studenten dienen de module 'Smart Cities' of 'Digital Health' of 'Digital Earth' te kiezen. Alle modules bevatten een set verplichte studiedelen van samen 18 ECTS in jaar 1 en 3 ECTS in jaar 2. De studenten dienen alle verplichte studiedelen van de module 'Smart Cities', de module 'Digital Health' of de module 'Digital Earth' succesvol te voltooien.

Module 'Smart Cities' - Verplichte studiedelen jaar 1

Studenten die de module 'Smart Cities' hebben gekozen, moeten de volgende verplichte studiedelen succesvol voltooien in het 1ste jaar (MA1).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
6ECTS credits - Software and Engineering for Embedded Systems
6ECTS credits - Management and Performance Analysis of Sensor Networks

Module 'Smart Cities' - Verplichte studiedelen jaar 2

Studenten die de module 'Smart Cities' hebben gekozen, moeten het volgend verplicht studiedeel succesvol voltooien in het 2de jaar (MA2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Navigatie en intelligente voertuigen

Module 'Digital Health' - Verplichte studiedelen jaar 1

Studenten die de module 'Digital Health' hebben gekozen, moeten de volgende verplichte studiedelen succesvol voltooien in het 1ste jaar (MA1).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Data Analytics in Health Care and Connected Care
5ECTS credits - Hospital project
6ECTS credits - Statistical Foundations of Machine Learning
3ECTS credits - Biomedical Signals and Images

Module 'Digital Health' - Verplichte studiedelen jaar 2

Studenten die de module 'Digital Health' hebben gekozen, moeten het volgend verplicht studiedeel succesvol voltooien in het 2de jaar (MA2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Clinical Decision Support Systems

'Digital Earth' - Verpl jaar 1

Studenten die de module 'Digital Earth' hebben gekozen, moeten de volgende verplichte studiedelen succesvol voltooien in het 1ste jaar (MA1).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Land-Climate Dynamics
5ECTS credits - Surface water modelling
3ECTS credits - GIS for Environmental Applications
5ECTS credits - Digital Image Processing for Remote Sensing

'Digital Earth' - Verpl jaar 2

Studenten die de module 'Digital Earth' hebben gekozen, moeten het volgend verplicht studiedeel succesvol voltooien in het 2de jaar (MA2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Remote Sensing of the Environment

Terug naar boven


Keuzestudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

Het programma van het 2de jaar van het modeltraject (MA2) omvat een pakket verplichte kernstudiedelen (19 ECTS), een resterend studiedeel uit de module 'Smart Cities' of 'Digital Health' (3 ECTS), de masterproef (24 ECTS) en keuzestudiedelen (14 ECTS).
Deze module omvat een set van aanbevolen keuzestudiedelen, een entrepreneurship module en de facultatieve stage.
De studenten moeten ten minste 14 ECTS keuzestudiedelen opnemen in het 2de jaar van het modeltraject; de totale omvang van het masterprogramma moet ten minste 120 ECTS bedragen.
De opgenomen keuzestudiedelen moeten relevant zijn voor het onderwerp van de masterproef en bij voorkeur worden gekozen uit de hieronder opgenomen modules. Ook studiedelen uit de Master in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen, kunnen als keuzestudiedelen in aanmerking komen. Studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen voor die studiedelen echter niet rechtstreeks inschrijven via Self Service Studenten, maar dienen eerst contact op te nemen met het studentensecretariaat van hun faculteit.
Bij het samenstellen van hun studieprogramma en het selecteren van hun keuzestudiedelen, moeten de studenten er ook over waken dat zij het decretaal toegelaten maximum aantal anderstalige verplichte- en keuzestudiedelen over de beide masterjaren samen, niet overschrijden. Dit aantal werd voor Nederlandstalige opleidingen decretaal beperkt tot 50% van de totale studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten.
Studenten worden aangeraden de bepalingen te raadplegen die hieromtrent zijn opgenomen in het universitair Onderwijs- en Examenreglement en/of informatie op te vragen bij hun faculteitssecretariaat alvorens hun keuze vast te leggen.
De finale keuze van de student moet steeds goedgekeurd worden door de Opleidingsraad Master Toegepaste Computerwetenschappen die zal nagaan of de keuze coherent is en voldoet aan de gestelde inschrijvingsvereisten (pre- en/of corequisites) en of er niet teveel anderstalige keuzestudiedelen werden opgenomen.

Om deze module af te werken, moet de student 14 ECTS credits behalen.

Aanbevolen keuzestudiedelen MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

Deze module omvat de aanbevolen keuzestudiedelen. Uit deze module kan de student tot 14 ECTS kiezen. De student wordt ten zeerste aangeraden de pre-requisites, co-requisites en vereiste voorkennis voor de cursussen te beschouwen alvorens ze te selecteren, in het bijzonder bij de gespecialiseerde studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Transmissiemedia en -systemen
3ECTS credits - Werkcollege multimedia
5ECTS credits - Communication Networks: Protocols and Architectures
3ECTS credits - Image and Video Technology
6ECTS credits - Stem, beeld, navigatie en telemetrie
6ECTS credits - Software architecturen
6ECTS credits - Next Generation User Interfaces
5ECTS credits - Advanced Databases
4ECTS credits - Computer Vision
6ECTS credits - Compilers
3ECTS credits - Cryptografie
3ECTS credits - Capita selecta Telecom
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia

Keuze Entrepreneurship

Via deze facultatieve keuzestudiedelen kan de student zich verdiepen in aspecten van ondernemerschap. Uit deze module mag de student 0-12 SP opnemen.

3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Future of Computing
3ECTS credits - Entrepreneurship
6ECTS credits - Technological Business Development Project - EUTOPIA Learning Unit
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Biotechnology
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Micro-electronics and Photonics

Keuze stage

De facultatieve bedrijfsstage dient bij voorkeur tijdens het zomerreces ingevuld te worden, dit om potentiële conflicten met andere studiedelen te voorkomen. Studenten kunnen de facultatieve Stage Toegepaste Computerwetenschappen pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef of voor de stage.
2. Reeds ten minste 45 SP studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

6ECTS credits - Stage Toegepaste Computerwetenschappen

Terug naar boven


Masterproef MA IR: Toegepaste computerwetenschappen.

Deze module omvat de verplichte masterproef. Studenten kunnen de Masterproef Toegepaste Computerwetenschappen pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef of voor de stage.
2. Reeds ten minste 45 SP opleidingsonderdelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Toegepaste Computerwetenschappen

Terug naar boven