Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Deze multidisciplinaire opleiding verruimt de wetenschappelijke bagage en legt de brug tussen medische en technologische kennis.
Het standaardtraject in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische Ingenieurstechnieken omvat 120 ECTS.
Studenten die inschrijven voor het Nederlandstalige programma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken, kunnen enkel het generieke plan volgen. De profielplannen 'Radiation Physics', 'Biomechanics and Biomaterials', 'Sensors and Biomedical Devices', 'Neuro-engineering' en 'Artificial Intelligence and Digital Health' worden enkel in het Engels aangeboden.

Het eerste jaar van het masterprogramma bedraagt 60 ECTS en omvat:
- 46 ECTS verplichte opleidingsonderdelen
- een verplicht computationeel opleidingsonderdeel (6 ECTS)(1 uit 3 te kiezen)
- 8 ECTS keuzeopleidingsonderdelen uit clusters

Het tweede jaar van het masterprogramma bedraagt 60 ECTS en omvat:
- 14 ECTS verplichte opleidingsonderdelen
- 22 ECTS keuzeopleidingsonderdelen uit clusters
- een masterproef (24 ECTS)


Verplichte studiedelen MA Biomedische ingenieurstechnieken

Deze module omvat 66 ECTS verplichte opleidingsonderdelen: 60 ECTS gemeenschappelijke verplichte opleidingsonderdelen en één verplicht computationeel opleidingsonderdeel (6 ECTS) te kiezen uit een lijst van 3.

Verplichte opleidingsonderdelen 1ste jaar van het modeltraject

Deze verplichte opleidingsonderdelen moeten met succes volbracht worden in het 1ste jaar van het modeltraject (MA1).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 46 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Medische beeldvorming
5ECTS credits - Micro- and Nanotechnologies for Medical Device Design and Fabrication
3ECTS credits - Neuro-ingenieurswetenschappen
5ECTS credits - Kunstmatige organen
5ECTS credits - Geneeskundige apparatuur, veiligheid en reglementering
6ECTS credits - Data Analytics in Health Care and Connected Care
5ECTS credits - Biomedical Robotics and Assistive Technologies
6ECTS credits - Biomedische Product Ontwikkeling
5ECTS credits - Biomaterialen en weefselengineering

Verplichte computationele keuzeopleidingsonderdelen 1ste jaar modeltraject

De studenten moeten verplicht één van deze computationele keuzeopleidingsonderdelen kiezen en met succes volbrengen in het 1ste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Computationele neurofysiologie
6ECTS credits - Computationele weefsel- en structuurmechanica
6ECTS credits - Computationele biovloeistofmechanica
6ECTS credits - Computationele methoden in stralingsfysica

Verplichte opleidingsonderdelen 2de jaar van het modeltraject

Deze verplichte opleidingsonderdelen moeten met succes volbracht worden in het 2de jaar van het modeltraject (MA2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Health Information and Decision Support
3ECTS credits - Ontwerp van klinische studies en biostatistiek
5ECTS credits - Ziekenhuisproject
3ECTS credits - Leiderschap in de gezondheidszorg

Terug naar boven


Keuzeopleidingsonderdelen MA Biomedische ingenieurstechnieken.

Studenten moeten minimum 30 ECTS aan keuzeopleidingsonderdelen opnemen uit één of meer van de hieronder vermelde clusters én verschillend van het computationele opleidingsonderdeel reeds opgenomen als verplicht opleidingsonderdeel uit de Computationele module. Onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken Opleidingsraad.
- 8 ECTS in jaar 1
- 22 ECTS in jaar 2
Studenten zijn niet verplicht zich te beperken tot één specifieke cluster, maar mogen keuzeopleidingsonderdelen selecteren uit verschillende clusters, inclusief de cluster met algemene keuzeopleidingsonderdelen.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Cluster Stralingsfysica

Studenten die een erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica wensen te bekomen, moeten ten minste de volgende opleidingsonderdelen met succes volbrengen:
- Measurement Techniques in Nuclear Science (3 ECTS)
- Kernfysica (3 ECTS)
- Stralingsbescherming en wetgeving (3 ECTS)
- Technology of Radiotherapy (3 ECTS)
- Medical Dosimetry (3 ECTS)
- Radiologic Techniques (3 ECTS)
- Radiochemie (3 ECTS)
- Radiobiology and Radiopathology (3 ECTS)

'Computationele methoden in de stralingsfysica' kan enkel gekozen worden indien het nog niet gekozen werd als 'verplicht computationeel keuzeopleidingsonderdeel'.

3ECTS credits - Measurement Techniques in Nuclear Science
6ECTS credits - Computationele methoden in stralingsfysica
3ECTS credits - Kernfysica
3ECTS credits - Technology of Radiotherapy
3ECTS credits - Medical Dosimetry
3ECTS credits - Radiologic Techniques
3ECTS credits - Stralingsbescherming en wetgeving
3ECTS credits - Radiochemie
3ECTS credits - Radiobiology and Radiopathology
3ECTS credits - Nuclear Reactors and Cyclotrons

Cluster Biomechanica en Biomaterialen

'Computationele weefsel- en structuurmechanica' en 'Computationele biovloeistofmechanica' kunnen enkel gekozen worden indien nog niet gekozen als 'verplicht computationeel keuzeopleidingonderdeel'.

6ECTS credits - Computationele weefsel- en structuurmechanica
6ECTS credits - Computationele biovloeistofmechanica
6ECTS credits - Physics and Chemistry of Nanostructures
6ECTS credits - Tissue Engineering
6ECTS credits - Plasma Technology for Biomedical Applications

Cluster Sensoren en Medische apparatuur

.

6ECTS credits - Sensors, Actuators and Electronic Microsystems
6ECTS credits - Micro-fotonica
3ECTS credits - Micro- and Nanobiotechnology
4ECTS credits - Biophotonics
6ECTS credits - Fotonica
4ECTS credits - Control of Drug-delivery Systems
4ECTS credits - Biomedical Devices: Sensors, Stimulators and Drug Delivery Systems

Cluster Neuro-Engineering

'Computationele neurofysiologie' kan enkel gekozen worden indien nog niet gekozen als 'verplicht computationeel keuzeopleidingonderdeel'.

3ECTS credits - Geavanceerde beeld- en signaalverwerking
3ECTS credits - Contrast Agents and Biomarkers for Imaging and Therapy
3ECTS credits - Nuclear Magnetic Resonance Imaging Technology
4ECTS credits - Neurophysiological signal processing and network analysis
3ECTS credits - Auditory Computation, Modelling and Technology
3ECTS credits - Translational Neuroscience
3ECTS credits - Neural interfaces, neuromodulation and minimally invasive neurotechnology
6ECTS credits - Computationele neurofysiologie

Cluster Artificiële intelligentie en digitale gezondheid

De volgende opleidingsonderdelen kunnen niet samen gekozen worden:
'Statistical Foundations of Machine Learning' (VUB cursus) en 'Machinaal leren' (UGent cursus).

6ECTS credits - Techniques of Artificial Intelligence
5ECTS credits - Virtual Reality
6ECTS credits - Deep Learning
6ECTS credits - Reinforcement Learning
6ECTS credits - Statistical Foundations of Machine Learning
6ECTS credits - Advanced Methods in Bioinformatics
3ECTS credits - Introduction to Bioinformatics
6ECTS credits - Machinaal leren
3ECTS credits - Geavanceerde beeld- en signaalverwerking

Algemene keuzeopleidingsonderdelen

Deze module omvat algemene keuzeopleidingsonderdelen. Studenten moeten de specifieke inschriijvingsvereisten verbonden aan deze opleidingsonderdelen respecteren.

4ECTS credits - Electrochemistry
6ECTS credits - Techniques of Artificial Intelligence
6ECTS credits - Golffysica in levende materie
4ECTS credits - Surface treatment: Processing and Analysis
5ECTS credits - Project: multifunctionele materialen
3ECTS credits - Micro- and Nanobiotechnology
3ECTS credits - Bioelektromagnetisme
6ECTS credits - Stage Biomedische ingenieurstechnieken
5ECTS credits - Virtual Reality
3ECTS credits - Modellering in de geneeskunde en biomedische ingenieurstechnieken: casussen
6ECTS credits - Biomedical Acoustics

Terug naar boven


Masterproef Biomedische ingenieurstechnieken

De Masterproef is verplicht. In de masterproef leert de student projectmatig en zelfstandig werken rond een ruime opdracht die een gestructureerde aanpak en creativiteit vergt en culmineert in een schriftelijke en mondelinge rapportering. Studenten kunnen de Masterproef Biomedische Ingenieurstechnieken pas opnemen in hun programma indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
1. In het bezit zijn van het diploma dat toelating geeft tot deze master. Studenten met een gecombineerde inschrijving bachelor-master kunnen niet inschrijven voor de masterproef.
2. Reeds ten minste 45 SP studiedelen uit het masterprogramma verworven hebben (vrijstellingen inbegrepen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Biomedische ingenieurstechnieken

Terug naar boven