Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De afstudeerrichting Luchtvaart (nieuwe benaming vanaf 2023-24) in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (120 ECTS) omvat:
1) 24 ECTS gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
2) 16 ECTS gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
3) 5 ECTS master project, voorzien in het 1ste jaar van het modeltraject;
4) 40 ECTS specifiek voor de afstudeerrichting Luchtvaart;
5) 24 ECTS masterproef;
6) 11 ECTS keuzestudiedelen.

Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient alle hierbij gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Voor elke (sub)module is aangegeven tot welk jaar van het voltijds modeltraject (jaar 1 = MA1 of jaar 2 = MA2) de studiedelen behoren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject (eerst jaar 1, dan jaar 2) te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen aangeboden worden.


Gemeenschappelijke opleidingsonderdelenen werktuigkunde-elektrotechniek MA1&MA2

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste en tweede jaar van de modelleerlijn 'Luchtvaart' met succes zijn afgerond.

Gemeenschappelijke kern MA1

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Luchtvaart' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Design Methodology
4ECTS credits - Data-Driven Engineering

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Luchtvaart' met succes zijn afgerond.
Opmerking: voor de afstudeerrichtingen 'Luchtvaart' en 'Energie' bedraagt de omvang van 'Turbomachinery' 5 ECTS; voor de afstudeerrichtingen 'Robotica en mechanische constructie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) en 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) bedraagt de omvang van dit gemeenschappelijk opleidingsonderdeel 3 ECTS.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Turbomachinery

Gemeenschappelijke kern MA2

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het tweede jaar van de modelleerlijn 'Luchtvaart' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Elektrische aandrijvingen

Terug naar boven


Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen Luchtvaart

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden in het eerste jaar van de modeltraject Luchtvaart.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 16 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Piston Engines
5ECTS credits - Structural Analysis and Finite Elements
5ECTS credits - Mechanical Vibrations
3ECTS credits - Composite Structures

Terug naar boven


Projecten Master 1

Hieronder zijn vier voorstellen van projecten weergegeven waaruit de student kan kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Project Master 1
5ECTS credits - Development Cooperation Project
5ECTS credits - Hands-on learning: project manager (chef de projet)
5ECTS credits - Eco-Marathon Project

Terug naar boven


Specifieke opleidingsonderdelen AR Luchtvaart

Alle hieronder vermelde specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes afgerond worden.

Specifieke opleidingsonderdelen MA1-AR Luchtvaart

Volgende specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden in het 1ste jaar van het modeltraject Luchtvaart.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Aerodynamics
4ECTS credits - Aircraft structures
3ECTS credits - Damage Testing in Aeronautics
5ECTS credits - Computational Fluid Dynamics I
3ECTS credits - Technology of the Aerospace Industry

Specifieke opleidingsonderdelen MA2-AR Luchtvaart

Volgende specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden in het 2de jaar van het modeltraject Luchtvaart.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Aircraft Performance and Stability
5ECTS credits - Aircraft Propulsion
5ECTS credits - Aircraft Conceptual Design
3ECTS credits - Avionics
3ECTS credits - Computational Fluid Dynamics II

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef (24 ECTS) is verplicht. Inschrijving voor de masterproef is toegestaan mits:
1) de student geen gecombineerde bachelor-master inschrijving heeft;
2) de student reeds 45 ECTS aan verplichte opleidingsonderdelen van de masteropleiding verworven heeft (inclusief vrijstellingen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Werktuigkunde-elektrotechniek

Terug naar boven


Keuzeopleidingsonderdelen Luchtvaart

In het tweede jaar van de modelleerlijn 'Luchtvaart' moet de student met succes 11 ECTS keuzeopleidingsonderdelen afronden. Inschrijven voor de keuzeopleidingsonderdelen is pas toegestaan wanneer de student reeds minimaal 30 ECTS verplichte opleidingsonderdelen uit de masteropleiding heeft behaald.
De student moet prioriteit geven aan de masterspecifieke keuzeopleidingsonderdelen. Mits voorafgaande goedkeuring door de opleidingsraad werktuigkunde-elektrotechniek, mag de student een beperkt aantal ECTS kiezen buiten de lijst met specifieke keuzeopleidingsonderdelen:
- uit de andere afstudeerrichtingen werktuigkunde-elektrotechniek, en
- niet meer dan 5 ECTS (1 opleidingsonderdeel) van de vereiste 11 ECTS uit het volledig VUB master curriculum of het master curriculum van een andere universiteit.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 11 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Technological Business Development Project - EUTOPIA Learning Unit
10ECTS credits - Internship (60 days)
6ECTS credits - Stage
4ECTS credits - Wind turbine aerodynamics and design
4ECTS credits - Advanced Computational Structural Mechanics
3ECTS credits - Aircraft Systems
3ECTS credits - Aircraft Specification and Certification
3ECTS credits - Computational Fluid Dynamics II
3ECTS credits - Experimental Fluid Mechanics
4ECTS credits - Optimization-based Control Design
4ECTS credits - Model-Based and Data-Driven Fault Detection and Isolation
3ECTS credits - Helicopters

Terug naar boven