Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' (nieuwe benaming vanaf 2023-24) in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (120 SP) omvat:
1) 22 ECTS gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
2) 20 ECTS gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
3) 5 ECTS master project, voorzien in het 1ste jaar van het modeltraject;
4) 29 ECTS specifiek voor de afstudeerrichting Duurzaam transport en voertuigtechnologie;
5) 24 ECTS masterproef;
6) 20 ECTS keuzeopleidingsonderdelen.

Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient alle hierbij gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Voor elke (sub)module is aangegeven tot welk jaar van het voltijds modeltraject (jaar 1 = MA1 of jaar 2 = MA2) de studiedelen behoren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject (eerst jaar 1, dan jaar 2) te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen aangeboden worden.


Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen werktuigkunde-elektrotechniek MA1 & MA2

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' met succes zijn afgerond.

Gemeenschappelijke kern MA1

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Design Methodology
4ECTS credits - Data-Driven Engineering

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' met succes zijn afgerond.
Opmerking: voor de afstudeerrichtingen 'Luchtvaart' en 'Energie' bedraagt de omvang van 'Turbomachinery' 5 ECTS; voor de afstudeerrichtingen 'Robotica en mechanische constructie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) en 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) bedraagt de omvang van dit gemeenschappelijk opleidingsonderdeel 3 ECTS.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Turbomachinery

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Elektrische aandrijvingen

Terug naar boven


Gedeeltelijk gemeenschap. opleidingsonderd. Duurzaam transport en voertuigtechn.

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten met succes afgerond worden in het eerste en tweede jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie'.

Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen MA1

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden in het eerste jaar van het modeltraject Duurzaam transport en voertuigtechnologie.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 13 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Piston Engines
5ECTS credits - Structural Analysis and Finite Elements
5ECTS credits - Vibrations and Acoustics

Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen MA2

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden in het tweede jaar van het modeltraject Duurzaam transport en voertuigtechnologie.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 7 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Fuel Cells and Batteries
3ECTS credits - Composite Structures

Terug naar boven


Projecten Master 1

Hieronder zijn vier voorstellen van projecten weergegeven waaruit de student kan kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Project Master 1
5ECTS credits - Development Cooperation Project
5ECTS credits - Hands-on learning: project manager (chef de projet)
5ECTS credits - Eco-Marathon Project

Terug naar boven


Specifieke opleidingsonderdelen AR Duurzaam transport en voertuigtechnologie

Alle hieronder vermelde specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes worden afgerond.

Specifieke opleidingsonderdelen MA1-AR Duurzaam transport en voertuigtechnologie

Volgende opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden, in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Vehicle Dynamics and Kinematics
3ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics
3ECTS credits - Vehicle Aerodynamics
4ECTS credits - Electric and Hybrid Vehicle Traction
6ECTS credits - Railway Technology

Specifieke opleidingsonderdelen MA1-AR Duurzaam transport en voertuigtechnologie

Volgende opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden, in het tweede jaar van de modelleerlijn 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Vehicle Electronics
3ECTS credits - Advanced internal combustion engines

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef (24 ECTS) is verplicht. Inschrijving voor de masterproef is toegestaan mits:
1) de student geen gecombineerde bachelor-master inschrijving heeft;
2) de student reeds 45 ECTS aan verplichte opleidingsonderdelen van de masteropleiding verworven heeft (inclusief vrijstellingen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Werktuigkunde-elektrotechniek

Terug naar boven


Keuzestudiedelen Voertuigtechnologie en transport

In het tweede jaar van het modeltraject, moeten de studenten minimum 20 ECTS keuzestudiedelen met succes voltooien. Inschrijven voor keuzestudiedelen is pas mogelijk indien men voor ten minste 30 ECTS verplichte studiedelen uit het masterprogramma geslaagd is. De studenten moeten prioritair een keuze maken uit de module masterspecifieke keuzestudiedelen. Mits voorafgaandelijke goedkeuring door de bevoegde opleidingsraad mogen de studenten een beperkt aantal studiedelen kiezen buiten de lijst met specifieke keuzestudiedelen:
- uit de andere afstudeerrichtingen van het programma Werktuigkunde-elektrotechniek
- maximum 5 ECTS (1 studiedeel) van deze 20 ECTS uit het volledige VUB mastercurriculum of het mastercurriculum van een andere universiteit.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Automotive Standardization
6ECTS credits - Machine Learning
6ECTS credits - Stage
10ECTS credits - Internship (60 days)
3ECTS credits - Entrepreneurship
3ECTS credits - Business Aspects of Innovation in Materials
3ECTS credits - Case Studies with Composite Materials
3ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Technological Business Development Project
3ECTS credits - Experimental Fluid Mechanics
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
6ECTS credits - Supply Chain Management
6ECTS credits - Operations Management

Terug naar boven