Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De afstudeerrichting Robotica en mechanische constructie (nieuwe benaming vanaf 2023-24) in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (120 ECTS ) omvat:
1) 22 ECTS gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
2) 16 ECTS gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
3) 5 ECTS master project, voorzien in het 1ste jaar van het modeltraject;
4) 36 ECTS specifiek voor de afstudeerrichting Robotica en mechanische constructie;
5) 24 ECTS masterproef;
6) 17 ECTS keuzestudiedelen.

Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient alle hierbij gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Voor elke (sub)module is aangegeven tot welk jaar van het voltijds modeltraject (jaar 1 = MA1 of jaar 2 = MA2) de studiedelen behoren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject (eerst jaar 1, dan jaar 2) te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen aangeboden worden.


Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen werktuigkunde-elektrotechniek MA1 & MA2

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Robotica en mechanische constructie' met succes zijn afgerond.

Gemeenschappelijke kern MA1

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Robotica en mechanische constructie' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Design Methodology
4ECTS credits - Data-Driven Engineering

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Robotica en mechanische constructies' met succes zijn afgerond.
Opmerking: voor de afstudeerrichtingen 'Luchtvaart' en 'Energie' bedraagt de omvang van 'Turbomachinery' 5 ECTS; voor de afstudeerrichtingen 'Robotica en mechanische constructie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) en 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) bedraagt de omvang van dit gemeenschappelijk opleidingsonderdeel 3 ECTS.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Turbomachinery

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Robotica en mechanische constructie' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Elektrische aandrijvingen

Terug naar boven


Gedeeltelijk gemeenschap. opleidingsonderd. Robotica en mechanische constructie

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden in het eerste en tweede jaar van het modeltraject Robotica en mechanische constructie.

Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen MA1

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden in het eerste jaar van het modeltraject Robotica en mechanische constructie.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Structural Analysis and Finite Elements
5ECTS credits - Mechanical Vibrations

Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen MA2

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden in het tweede jaar van het modeltraject Robotica en mechanische constructie.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Reliability and Safety
3ECTS credits - Composite Structures

Terug naar boven


Projecten Master 1

Hieronder zijn vier voorstellen van projecten weergegeven waaruit de student kan kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Project Master 1
5ECTS credits - Development Cooperation Project
5ECTS credits - Hands-on learning: project manager (chef de projet)
5ECTS credits - Eco-Marathon Project

Terug naar boven


Specifieke opleidingsonderdelen afstudeerrichting Robotica en mechanisch ontwerp

Alle hieronder vermelde opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden.

Specifieke OOen 1MA IR: werktuigkunde-elektrotechniek AR Robotica en mechanisch

Volgende specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden in het 1ste jaar van het modeltraject Robotica en mechanisch ontwerp.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 23 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Mechatronics 1
5ECTS credits - Machine Elements
5ECTS credits - Real Time Computer Systems
5ECTS credits - Robotics I
3ECTS credits - Industrial Automation

Specifieke OOen 2MA IR: werktuigkunde-elektrotechniek AR Robotica en mechanisch

Volgende specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes voltooid worden in het 2de jaar van het modeltraject Robotica en mechanisch ontwerp.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 13 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Mechatronics 2
4ECTS credits - Robotics II
3ECTS credits - Manufacturing Technology I
3ECTS credits - Manufacturing Technology II

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef (24 ECTS) is verplicht. Inschrijving voor de masterproef is toegestaan mits:
1) de student geen gecombineerde bachelor-master inschrijving heeft;
2) de student reeds 45 ECTS aan verplichte opleidingsonderdelen van de masteropleiding verworven heeft (inclusief vrijstellingen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Werktuigkunde-elektrotechniek

Terug naar boven


Keuzestudiedelen Robotica en mechanische constructie

In het tweede jaar van de modelleerlijn 'Robotica en mechanische constructie' moet de student met succes 17 ECTS keuzeopleidingsonderdelen afronden. Inschrijven voor keuzestudiedelen is pas mogelijk wanneer de student reeds minimaal 30 ECTS verplichte opleidingsonderdelen uit het masterprogramma heeft behaald.

De student moet prioriteit geven aan de masterspecifieke keuzeopleidingsonderdelen. Mits voorafgaandelijke goedkeuring door de opleidingsraad werktuigkunde-elektrotechniek mag de student een beperkt aantal ECTS kiezen buiten de lijst met specifieke keuzestudiedelen:
- uit de andere afstudeerrichtingen van het programma Werktuigkunde-elektrotechniek, en
- niet meer dan 5 ECTS (1 studiedeel) van de vereiste17 ECTS uit het volledige VUB mastercurriculum of het mastercurriculum van een andere universiteit.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 17 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot ondernemerschap
3ECTS credits - Design and Control of Electrical Machines
3ECTS credits - Business Management and Entrepreneurship
4ECTS credits - Theory and Practice of Advanced Control
3ECTS credits - Case Studies with Composite Materials
3ECTS credits - Technological Business Development Project - EUTOPIA Learning Unit
4ECTS credits - Optimization-based Control Design
5ECTS credits - Soft microrobotics
5ECTS credits - Active medical devices
6ECTS credits - Stage
10ECTS credits - Internship (60 days)

Terug naar boven