Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject 'Energie' in de Master of Science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (120 SP) omvat:
1) 24 ECTS gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
2) 10 ECTS gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen binnen de masteropleiding;
3) 5 ECTS master project, voorzien in het 1ste jaar van het modeltraject;
4) 40 ECTS specifiek voor de afstudeerrichting Energie;
5) 24 ECTS masterproef;
6) 17 ECTS keuzeopleidingsonderdelen.

Alle modules moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient alle hierbij gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Voor elke (sub)module is aangegeven tot welk jaar van het voltijds modeltraject (jaar 1 = MA1 of jaar 2 = MA2) de studiedelen behoren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject (eerst jaar 1, dan jaar 2) te volgen. Enkel voor het modeltraject kan voor de verplichte studiedelen een uurrooster zonder overlappingen aangeboden worden.


Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen werktuigkunde-elektrotechniek MA1 & MA2

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Energie' met succes zijn afgerond.

Gemeenschappelijke kern MA1

Deze gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Energie' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 14 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Design Methodology
4ECTS credits - Data-Driven Engineering

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Energie' met succes zijn afgerond.
Opmerking: voor de afstudeerrichtingen 'Luchtvaart' en 'Energie' bedraagt de omvang van 'Turbomachinery' 5 ECTS; voor de afstudeerrichtingen 'Robotica en mechanische constructie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) en 'Duurzaam transport en voertuigtechnologie' (nieuwe benaming vanaf academiejaar 23-24) bedraagt de omvang van dit gemeenschappelijk opleidingsonderdeel 3 ECTS.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Turbomachinery

Gemeenschappelijke kern MA1

Dit gemeenschappelijke opleidingsonderdeel moet in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Energie' met succes zijn afgerond.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Elektrische aandrijvingen

Terug naar boven


Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen Energie

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten met succes afgerond worden in het eerste en tweede jaar van de modelleerlijn 'Energie'.

Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen MA1

Deze gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen moeten met succes afgerond worden in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Energie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 7 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Piston Engines
4ECTS credits - Fuel Cells and Batteries

Gedeeltelijk gemeenschappelijke opleidingsonderdelen MA2

Dit gedeeltelijk gemeenschappelijk opleidingsonderdeel moet met succes afgerond worden in het tweede jaar van de modelleerlijn 'Energie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Opsporen en beheer van risico's

Terug naar boven


Projecten Master 1

Hieronder zijn vier voorstellen van projecten weergegeven waaruit de student kan kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 5 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Project Master 1
5ECTS credits - Development Cooperation Project
5ECTS credits - Hands-on learning: project manager (chef de projet)
5ECTS credits - Eco-Marathon Project

Terug naar boven


Specifieke opleidingsonderdelen AR Energie

Alle hieronder vermelde specifieke opleidingsonderdelen moeten met succes worden afgerond.

Specifieke opleidingsonderdelen MA1 - AR Energie

Volgende opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden, in het eerste jaar van de modelleerlijn 'Energie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Electric Power Systems I
5ECTS credits - Nuclear Energy and Reactors
4ECTS credits - Multi-Physics Modelling and Simulation
3ECTS credits - Sustainable Energy
4ECTS credits - Heat Transfer and Combustion
3ECTS credits - Heating, Ventilation and Air Conditioning

Specifieke opleidingsonderdelen MA2 - AR Energie

Volgende opleidingsonderdelen moeten succesvol voltooid worden, in het tweede jaar van de modelleerlijn 'Energie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 16 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Elektrische tractie
5ECTS credits - Energy Policy and Management
4ECTS credits - Thermal Power Plants
4ECTS credits - Renewable Energy Technology

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef (24 ECTS) is verplicht. Inschrijving voor de masterproef is toegestaan mits:
1) de student geen gecombineerde bachelor-master inschrijving heeft;
2) de student reeds 45 ECTS aan verplichte opleidingsonderdelen van de masteropleiding verworven heeft (inclusief vrijstellingen).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef Werktuigkunde-elektrotechniek

Terug naar boven


Keuzeopleidingsonderdelen

In het tweede jaar van de modelleerlijn 'Energie' moet de student met succes 17 ECTS keuzeopleidingsonderdelen afronden. Inschrijven voor de keuzeopleidingsonderdelen is pas toegestaan wanneer de student reeds minimaal 30 ECTS verplichte opleidingsonderdelen uit de masteropleiding heeft behaald.
De student moet prioriteit geven aan de masterspecifieke keuzeopleidingsonderdelen. Mits voorafgaande goedkeuring door de opleidingsraad werktuigkunde-elektrotechniek, mag de student een beperkt aantal ECTS kiezen buiten de lijst met specifieke keuzeopleidingsonderdelen:
- uit de andere afstudeerrichtingen werktuigkunde-elektrotechniek, en
- niet meer dan 5 ECTS (1 opleidingsonderdeel) van de vereiste 17 ECTS uit het volledig VUB master curriculum of het master curriculum van een andere universiteit.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 17 ECTS credits worden geselecteerd.

10ECTS credits - Internship (60 days)
6ECTS credits - Stage
3ECTS credits - Design and Control of Electrical Machines
5ECTS credits - Operation, Control and Safety of Nuclear Power Systems
4ECTS credits - Model-Based and Data-Driven Fault Detection and Isolation
5ECTS credits - Electric Power Systems II
3ECTS credits - Advanced internal combustion engines
4ECTS credits - Wind turbine aerodynamics and design

Terug naar boven