Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

Deelnamebewijs ijkingstoets / Calibration test

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het studietraject Bachelor of Science in de Fysica en de Sterrenkunde (180 ECTS-credits) omvat 148 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 32 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 60 ECTS-credits verplicht
Jaar 2: 49 ECTS-credits verplicht, 11 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 39 ECTS-credits verplicht, 21 ECTS-credits keuze

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Eerste bachelor Fysica en Sterrenkunde

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Fysica en de Sterrenkunde aanvatten starten met de module eerste bachelor Fysica en de Sterrenkunde. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Mechanica
6ECTS credits - Wiskundige analyse I
6ECTS credits - Wiskundige analyse II
9ECTS credits - Experimentele fysica
3ECTS credits - Seminarie actuele wetenschappen en samenleving: fysica
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
6ECTS credits - Wetenschappelijk programmeren
9ECTS credits - Golven en elektromagnetisme
3ECTS credits - Toegepaste statistiek

Terug naar boven


Verplichte studiedelen tweede bachelor

In combinatie met de verplichte studiedelen tweede bachelor neemt de student bij voorkeur voor 11 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 49 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Vaste stof en stralingsfysica
6ECTS credits - Elektrodynamica en speciale relativiteit
5ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Thermodynamica
6ECTS credits - Analytische mechanica
6ECTS credits - Inleiding astrofysica
6ECTS credits - Inleiding tot de Kwantumfysica
6ECTS credits - Experimentele stralings- en kwantumfysica
3ECTS credits - Statistische verwerking van experimentele gegevens

Terug naar boven


Verplichte studiedelen derde bachelor

In combinatie met de verplichte studiedelen derde bachelor neemt de student bij voorkeur voor 21 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op.
Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 39 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistical Physics
6ECTS credits - Kwantumfysica
6ECTS credits - Subatomaire Fysica I: inleiding tot de kern- en deeltjesfysica
6ECTS credits - Fysica van de gecondenseerde materie
12ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen
3ECTS credits - Fysica in de maatschappij

Terug naar boven


Keuzestudiedelen tweede en derde bachelor

De student neemt bij voorkeur 11 ECTS-credits op in zijn/haar tweede jaar en 21 ECTS-credits in zijn/haar derde jaar.
Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit de lijst van voorbereidende en/of opleidingsspecifieke en/of verbredende keuzestudiedelen. Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.
Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.

Om deze module af te werken, moet de student 32 ECTS credits behalen.

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen laten je toe je verder te verdiepen in specifieke aspecten van de fysica en/of de wiskunde.

3ECTS credits - Aanvullingen van de wiskunde
3ECTS credits - Experimentele studie van de micro- en macrokosmos
4ECTS credits - Fotonica
3ECTS credits - Galactische astronomie
3ECTS credits - Extragalactische astronomie
6ECTS credits - Analyse en Topologie in metrische ruimten
6ECTS credits - Differentiaalmeetkunde
3ECTS credits - Radioastronomie
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie
6ECTS credits - Inleiding tot de functionaalanalyse
6ECTS credits - Elektromagnetisme
4ECTS credits - Elektronische componenten
6ECTS credits - Systeem- en controletheorie
3ECTS credits - Warmte- en massaoverdracht
4ECTS credits - Elektronica

Verbredende keuzestudiedelen

Verbredende keuzestudiedelen laten je toe je basiskennis in de wetenschappen te verruimen.

6ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 2
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I
3ECTS credits - Reason and Engage
4ECTS credits - Materiaalkunde
3ECTS credits - Evolutie
3ECTS credits - Biotechnologie
3ECTS credits - Global Change
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II
6ECTS credits - Biochemie

Keuzestudiedelen Onderwijs

Onderstaande keuzestudiedelen van de vernieuwde lerarenopleiding kunnen reeds opgenomen worden als keuze in het bachelortraject.

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.

Terug naar boven