Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het studietraject Bachelor of Science in de Biologie (180 ECTS-credits) omvat 147 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 33 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 48 ECTS-credits verplicht, 12 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 42 ECTS-credits verplicht, 18 ECTS-credits keuze

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Eerste bachelor Biologie

Alle studenten die de bacheloropleiding in de biologie aanvatten starten met de module eerste bachelor Biologie. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.

Verplichte studiedelen eerste bachelor

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemene biologie
3ECTS credits - Labovaardigheden in biologie
6ECTS credits - Ecologie en terreinwerk
3ECTS credits - Fysica: inleiding mechanica
9ECTS credits - Algemene dierkunde
6ECTS credits - Fysica: trillingen, golven en thermodynamica
9ECTS credits - Algemene chemie
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra
6ECTS credits - Geologie

Keuzestudiedelen eerste bachelor

Onderstaande lijst geldt als keuzestudiedelen in het eerste jaar van het modeltraject.
Bij een eerste inschrijving wordt bij de aanvang van het academiejaar een pretoets wiskunde, georganiseerd door het Studiebegeleidingscentrum (SBC). De resultaten van deze pretoets worden met de voorzitter van de examencommissie besproken en worden gevolgd door een niet-bindend studieadvies voor wat betreft het al dan niet volgen van het voorbereidend studiedeel "Basisvaardigheden wiskunde".

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
3ECTS credits - Biologie, maatschappij en ethiek

Terug naar boven


Tweede bachelor Biologie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen tweede bachelor neemt de student bij voorkeur voor 12 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op uit de keuzestudiedelen tweede en derde bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van invertebraten
6ECTS credits - Planten en Fungi
3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Genetica
6ECTS credits - Biochemie
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van vertebraten
3ECTS credits - Molecular Biology of the Cell
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek
3ECTS credits - Geïntegreerd practicum biologie

Terug naar boven


Derde bachelor Biologie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen derde bachelor neemt de student bij voorkeur voor 18 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op. Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Microbiologie
6ECTS credits - Ecologie
3ECTS credits - Grondbegrippen van wetenschappelijk programmeren
3ECTS credits - Data Processing and Visualization
7ECTS credits - Moleculaire ecologie
3ECTS credits - Developmental Biology
3ECTS credits - Immunologie
12ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen

Terug naar boven


Keuzestudiedelen tweede en derde bachelor Biologie

De student neemt bij voorkeur 12 ECTS-credits op in zijn/haar tweede jaar en 18 ECTS-credits in zijn/haar derde jaar.
Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit de lijsten van keuzestudiedelen 2e bachelor, Thema Moleculaire Biologie, Thema Ecologie, Thema Onderwijs of verbredende keuzestudiedelen.
Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.
Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Keuzestudiedelen 2e en 3e bachelor

Onderstaande keuzestudiedelen maken deel uit van het tweede en derde jaar bachelor.

3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Fysische geografie
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief
4ECTS credits - Fysica: elektromagnetisme
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I
3ECTS credits - Global Change

Keuzestudiedelen 3e bachelor Thema Moleculaire Biologie

Thema Moleculaire Biologie

3ECTS credits - Gene Technology
3ECTS credits - Plant Molecular Genetics and Plant Biotechnology
3ECTS credits - Geïntegreerd project biotechnologie
3ECTS credits - Dierenfysiologie
3ECTS credits - Neurobiology

Keuzestudiedelen 3e bachelor Thema Ecologie

Thema Ecologie

6ECTS credits - Meerdimensionale statistiek
6ECTS credits - Fauna en Flora van België

Keuzestudiedelen 3e bachelor Thema Onderwijs

Thema Onderwijs

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.

Terug naar boven