Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het studietraject Bachelor of Science in de Chemie (180 ECTS-credits) omvat 150 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 30 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 51 ECTS-credits verplicht, 9 ECTS-creditskeuze
Jaar 3: 42 ECTS-creditsverplicht, 18 ECTS-creditskeuze

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Eerste bachelor Chemie

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Chemie aanvatten starten met de module eerste bachelor Chemie. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.

Verplichte studiedelen eerste bachelor

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra
3ECTS credits - Fysica: inleiding mechanica
6ECTS credits - Algemene biologie
6ECTS credits - Fysica: trillingen, golven en thermodynamica
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II
6ECTS credits - Inleiding tot de computerwetenschappen
6ECTS credits - Geologie
6ECTS credits - Aanvullingen van chemie

Keuzestudiedelen eerste bachelor

Onderstaande lijst geldt als aanbevolen keuzestudiedelen in het eerste jaar van het modeltraject.
Bij een eerste inschrijving wordt bij de aanvang van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd door het Studiebegeleidingscentrum (SBC). De resultaten van deze pretoets worden met de voorzitter van de examencommissie besproken en worden gevolgd door een niet-bindend studieadvies voor wat betreft het al dan niet volgen van het voorbereidend studiedeel "Basisvaardigheden wiskunde".

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
3ECTS credits - Seminarie actuele wetenschappen en samenleving: chemie

Terug naar boven


Tweede bachelor Chemie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen tweede bachelor neemt de student bij voorkeur voor 9 ECTS-credits aan keuzestudiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 51 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fysica: elektromagnetisme
6ECTS credits - Anorganische chemie
3ECTS credits - Moleculaire structuurbepaling
6ECTS credits - Biochemie
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
3ECTS credits - Aanvullingen wiskunde
6ECTS credits - Thermodynamica
3ECTS credits - Inleiding tot de kwantumchemie
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit
3ECTS credits - Analytische chemie
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek

Terug naar boven


Derde bachelor Chemie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen derde bachelor neemt de student bij voorkeur voor 18 ECTS-credits aan keuzestudiedelen op.
Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Instrumental Analytical Chemistry
6ECTS credits - Fysicochemie: kwantumchemie
3ECTS credits - Inleiding tot de polymeerchemie
3ECTS credits - Organic Chemistry: Methods of Synthesis
3ECTS credits - Projectwerk analytische- en milieuchemie
3ECTS credits - Projectwerk fysische en computationele chemie
3ECTS credits - Projectwerk organische chemie
3ECTS credits - Environmental Chemistry
12ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen

Terug naar boven


Keuzestudiedelen tweede en derde bachelor Chemie

De student neemt bij voorkeur 9 ECTS-credits op in zijn/haar tweede jaar en 18 ECTS-credits in zijn/haar derde jaar.
Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit de lijst van opleidingsspecifieke en/of verbredende keuzestudiedelen en/of keuzestudiedelen onderwijs. Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.
Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen laten je toe je verder te verdiepen in specifieke aspecten van de chemie.

6ECTS credits - Biofysische scheikunde
3ECTS credits - Colloïdchemie
6ECTS credits - Algemene en Moleculaire Genetica, inclusief seminaries bio-ethiek
3ECTS credits - Polymeren in de industrie
3ECTS credits - Introduction to Computational Chemistry
6ECTS credits - Structural Chemistry
3ECTS credits - Group Theory and Chemistry
4ECTS credits - Kinetiek van chemische en fysische processen
3ECTS credits - Practicum organische chemie

Verbredende keuzestudiedelen

Verbredende keuzestudiedelen laten je toe je basiskennis in de exacte en humane wetenschappen te verruimen.

4ECTS credits - Algemene dierkunde
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
3ECTS credits - Global Change
3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
3ECTS credits - Biotechnologie
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I

Keuzestudiedelen Onderwijs

Onderstaande keuzestudiedelen van de vernieuwde lerarenopleiding kunnen reeds opgenomen worden als keuze in het bachelortraject.

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de examencommissie.

Terug naar boven