Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het studietraject Bachelor of Science in de Geografie (180 ECTS-credits) omvat 144 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 36 ECTS-credits keuzestudiedelen.


Eerste bachelor Geografie

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Geografie aanvatten starten met de module eerste bachelor Geografie. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.
Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding mag de student enkel verplichte studiedelen eerste bachelor opnemen, met uitzondering van het keuzestudiedeel "Basisvaardigheden Wiskunde".

Verplichte studiedelen eerste bachelor

Alle studenten die de bacheloropleiding in de geografie aanvatten dienen te starten met de onderstaande verplichte studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Sociale geografie
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Fysische geografie
3ECTS credits - Fysica: inleiding mechanica
6ECTS credits - Cartografie
6ECTS credits - Geologie
6ECTS credits - Fysica: trillingen, golven en thermodynamica
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra

Verplicht terreinwerk eerste bachelor

Tot het verplicht pakket behoren "Terreinwerk I" en "Terreinwerk II". Beide studiedelen zijn een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding in de Geografie en worden alternerend georganiseerd, "Terreinwerk I" in de even academiejaren, "Terreinwerk II" in de oneven academiejaren.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Terreinwerk I
6ECTS credits - Terreinwerk II

Voorbereidend keuzestudiedeel en verschuifbare verplichte studiedelen 1ste Ba

Bij een eerste inschrijving wordt in de eerste week van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd. Blijkt hieruit dat de voorkennis wiskunde onvoldoende is, dan wordt aangeraden het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" te volgen als onderdeel van het keuzepakket.
De student die voor het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" opteert moet "Algemene chemie" opnemen in het tweede bachelorjaar.
Andere studenten nemen "Algemene chemie" in hun eerste bachelorjaar op.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemene chemie
3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde

Terug naar boven


Tweede bachelor Geografie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen tweede bachelor neemt de student bij voorkeur voor min. 12 ECTS-credits (voor studenten die "Basisvaardigheden wiskunde" in het eerste jaar bachelor opgenomen hebben) of voor min. 15 ECTS-credits (voor studenten die "Algemene Chemie" reeds met goed gevolg in het eerste jaar bachelor afgelegd hebben) aan keuzestudiedelen op.
Tot het verplicht pakket behoren "Terreinwerk I" en "Terreinwerk II". Beide studiedelen zijn een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding in de Geografie en worden alternerend georganiseerd, "Terreinwerk I" in de even academiejaren, "Terreinwerk II" in de oneven academiejaren.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 56 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Algemene chemie
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek
6ECTS credits - Terreinwerk I
6ECTS credits - Terreinwerk II
3ECTS credits - Globale geomorfologie
8ECTS credits - Klimatologie en meteorologie
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
6ECTS credits - Ecologie
6ECTS credits - Politieke en economische geografie

Terug naar boven


Derde bachelor Geografie verplichte studiedelen

In combinatie met de verplichte studiedelen derde bachelor vult de student het programma aan met keuzestudiedelen tot 180 ECTS-credits.
Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 40 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Meerdimensionale statistiek
3ECTS credits - Global Change
3ECTS credits - Excursie geografie
4ECTS credits - Environmental Programming
12ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen
6ECTS credits - Social Demography
6ECTS credits - Geïntegreerd onderzoeksproject Geografie

Terug naar boven


Keuzestudiedelen bachelor Geografie

De student neemt bij voorkeur 15 ECTS-credits op in zijn/haar tweede jaar (of 12 ECTS-credits indien "Basisvaardigheden wiskunde" werd opgenomen in eerste bachelor) en 21 ECTS-credits in zijn/haar derde jaar.
Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit de onderstaande lijsten van keuzestudiedelen.
Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad. Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Voorbereidend keuzestudiedeel 1e bachelor.

Dit studiedeel kan enkel opgenomen worden als keuze binnen het 1e jaar modeltraject.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen laten je toe je verder te verdiepen in specifieke aspecten van de geografie en het geografisch onderzoek.

3ECTS credits - Ruimtelijke Planning: theorie en praktijk
3ECTS credits - International activity 1
6ECTS credits - International activity 2
6ECTS credits - Applied Geomorphology
3ECTS credits - Paleoklimatologie
6ECTS credits - Topografie en geodesie
5ECTS credits - Stratigrafie en sedimentologie
6ECTS credits - Landschap en ecologie in historisch perspectief

Verbredende keuzestudiedelen

Verbredende keuzestudiedelen laten je toe je basiskennis in de exacte en humane wetenschappen te verruimen.

3ECTS credits - Aanvullingen wiskunde
3ECTS credits - Evolutie
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Planten en Fungi
6ECTS credits - Geschiedenis van de globalisering
6ECTS credits - Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen
3ECTS credits - Inleiding tot de Vroegmoderne Periode
3ECTS credits - Inleiding tot de Hedendaagse Periode
6ECTS credits - Fysica: elektromagnetisme
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
6ECTS credits - Databanken
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I

Keuzestudiedelen Onderwijs

Keuzestudiedelen Onderwijs

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.

Terug naar boven