Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

Deelnamebewijs ijkingstoets / Calibration test

Overzicht inhoud van dit studieplan

De bio-ingenieur combineert de fundamentele kennis van biologische systemen met ingenieurtechnische vaardigheden voor de productie, de bewerking, de verwerking en het beheer van de levende materie. In de bachelorjaren (de eerste drie jaren van je opleiding tot bio-ingenieur) krijg je een veelzijdige wetenschappelijke en technische vorming die de basis legt van de opleiding tot Bio-ingenieur: wiskunde, fysica, (moleculaire) biologie, (bio)chemie, economie, informatica en ingenieurswetenschappen.

Het standaardtraject van de bacheloropleiding in de Bio-ingenieurswetenschappen (180 ECTS-credits) bestaat uit 5 modules:
- Basiswetenschappen
- Verdiepende basiswetenschappen
- Biotechnologische wetenschappen
- Ingenieurstechnieken
- Profilering

De wiskundige en natuurwetenschappelijke vakken die je in de module “Basiswetenschappen” aangeboden krijgt vormen de basis voor de technologische vaardigheden die je tijdens je bacheloropleiding meekrijgt. Alles wat in levende cellen gebeurt, is voor jou als toekomstig bio-ingenieur belangrijk. Daarom leer je in deze module “Basiswetenschappen” ook hoe de verschillende levensvormen zijn opgebouwd en welke (bio)chemische processen binnen de cel verlopen.

In de module “verdiepende basiswetenschappen” wordt verder gebouwd op de opgedane kennis, en ga je al dieper in op de biochemie van levende organismen, komen aspecten als genetica en organische chemie aan bod. Tijdens de oefeningen en de practica werk je aan biotechnologische vraagstukken en leer je omgaan met geavanceerde apparatuur.

Tijdens het tweede en derde jaar maak je in de module "Biotechnologische wetenschappen" kennis met nucleïnezuren, proteïnen en de moleculaire wereld van micro-organismen en meercellige organismen. Bovendien raak je vertrouwd met kloneringstechnieken. Daarnaast zet je de eerste stappen in de celbiologie, de immunologie en de voedingsleer. In kleine groepjes leer je in het labo complexe biotechnologische methoden en processen te ontwikkelen en te sturen en pas je moderne moleculaire technieken toe.

In de module “Ingenieurstechnieken” leer je hoe je op industriële schaal kunt roeren, opwarmen en afkoelen. Toegepaste wiskunde, industriële voedingsbiotechnologie, milieutechnologie en een aantal maatschappelijke studiedelen komen hier aan bod.

In het laatste bachelorjaar kan je kiezen tussen twee profielen die aansluiten bij de grote toepassingsdomeinen van de moderne biotechnologie: Chemie en Bioprocestechnologie enerzijds en Cel- en Genbiotechnologie anderzijds. Elk profiel laat rechtstreekse doorstroming toe naar masteropleidingen in de Bio-ingenieurswetenschappen binnen de Vlaamse universiteiten.

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het diploma te verwerven. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de Opleidingsraad wordt de student alvast ten zeerste aangeraden om eerst de vakken van inleidende aard af te werken, daarna deze van verdiepende aard en tot slot de gespecialiseerde vakken.


Basiswetenschappen

De module 'basiswetenschappen' omvat een aantal studiedelen die de algemene basis vormen voor de technologische vaardigheden die je tijdens je bacheloropleiding meekrijgt.

Basiswetenschappen I

Volgende inleidende basiswetenschappen maken deel uit van het eerste jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
5ECTS credits - Geologie
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II
6ECTS credits - Algemene biologie
9ECTS credits - Wiskunde: algebra, analyse en meetkunde
6ECTS credits - Wiskunde: gevorderde analyse en meetkunde
3ECTS credits - Fysica: inleiding mechanica
6ECTS credits - Fysica: trillingen, golven en thermodynamica
6ECTS credits - Inleiding tot de computerwetenschappen
4ECTS credits - Algemene dierkunde

Basiswetenschappen II

Volgende inleidende basiswetenschap maakt deel uit van het tweede jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fysica: elektromagnetisme

Terug naar boven


Verdiepende basiswetenschappen

Via de module 'verdiepende basiswetenschappen' worden de basisvaardigheden uit module 'basiswetenschappen' uitgediept. De student kan slechts vakken uit deze module kiezen na succesvol behalen van minimaal 33 ECTS-credits uit de module 'basiswetenschappen', rekening houdend met de geldende inschrijvingsvereisten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Kansrekening en statistiek
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit
9ECTS credits - Biochemie
6ECTS credits - Algemene en Moleculaire Genetica, inclusief seminaries bio-ethiek
6ECTS credits - Planten en Fungi

Terug naar boven


Biotechnologische wetenschappen

In de module 'biotechnologische wetenschappen' wordt verder gebouwd op de reeds verworven kennis uit de modules 'basiswetenschappen' en 'verdiepende basiswetenschappen'. De student kan slechts vakken uit deze module kiezen na succesvol behalen van minimaal 33 ECTS-credits uit de module 'basiswetenschappen', rekening houdend met de geldende inschrijvingsvereisten.

Biotechnologische Wetenschappen I

Volgende biotechnologische wetenschappen maken deel uit van het tweede jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Immunologie
4ECTS credits - Analytische (bio)chemie
5ECTS credits - Microbiologie

Biotechnologische wetenschappen II

Volgende studiedelen maken deel uit van het derde jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Biology of Eukaryotic Cells and Systems
3ECTS credits - Geïntegreerd project biotechnologie
3ECTS credits - Gentechnologie
5ECTS credits - Biofysische scheikunde
3ECTS credits - Voedingsleer

Terug naar boven


Ingenieurstechnieken

De studiedelen 'Ingenieurstechnieken' zijn meer toegepast van inhoud en bouwen voort op de studiedelen uit module 'basiswetenschappen'. De student kan slechts vakken uit deze module kiezen na succesvol behalen van minimaal 33 ECTS-credits uit de module 'basiswetenschappen', rekening houdend met de geldende inschrijvingsvereisten.

Ingenieurstechnieken I

Volgend studiedeel maakt deel uit van het tweede jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Thermodynamica

Ingenieurstechnieken II

Volgende studiedelen maken deel uit van het derde jaar modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 29 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Warmte- en stromingsleer: Basisbegrippen
3ECTS credits - Warmte- en stromingsleer: Modelleren
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
3ECTS credits - Mechanische en thermische bewerkingen
6ECTS credits - Industriële voedingsbiotechnologie
3ECTS credits - Geïntegreerd project Procestechnologie

Terug naar boven


Profilering

Binnen de module 'profilering' maakt de student een keuze voor een keuzepakket 'Chemie en Bioprocestechnologie' of 'Cel- en Genbiotechnologie'. De student kan slechts een profilering kiezen na het behalen van tenminste 110 ECTS-credits binnen de opleiding 'bachelor of science in de bio-ingenieurswetenschappen'.

Om deze module af te werken, moet de student 10 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 10 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Chemical Process Technology
3ECTS credits - Milieutechnologie

Terug naar boven