Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het studietraject Bachelor of Science in de Computerwetenschappen (180 ECTS-credits) omvat 144 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 36 ECTS-credits keuzestudiedelen met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 57 ECTS-credits verplicht, 3 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 60 ECTS-credits verplicht, 0 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 27 ECTS-credits verplicht, 33 ECTS-credits keuze

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Eerste bachelor Computerwetenschappen

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Computerwetenschappen aanvatten starten met de module eerste bachelor Computerwetenschappen. Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject. Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding mag de student enkel verplichte studiedelen eerste bachelor opnemen, met uitzondering van het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden Wiskunde".

Verplichte studiedelen eerste bachelor

Alle studenten die de bacheloropleiding in de computerwetenschappen aanvatten dienen te starten met het vast pakket eerste bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 57 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en formele systemen
9ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
6ECTS credits - Programmeerproject 1
9ECTS credits - Wiskunde: calculus en lineaire algebra
6ECTS credits - Besturingssystemen en systeemfundamenten
3ECTS credits - Wetenschappelijk Werken en Rapporteren
6ECTS credits - Interpretatie van computerprogramma's
6ECTS credits - Databanken

Keuzestudiedelen eerste bachelor

Bij een eerste inschrijving wordt in de eerste week van het academiejaar een pretoets wiskunde georganiseerd. Blijkt hieruit dat de voorkennis wiskunde onvoldoende is, dan wordt aangeraden het voorbereidend keuzestudiedeel "Basisvaardigheden wiskunde" te volgen als onderdeel van het keuzepakket.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
3ECTS credits - Data en samenleving

Terug naar boven


Tweede bachelor Computerwetenschappen verplichte studiedelen

Deze module komt overeen met het verplichte pakket van het tweede jaar bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 2
6ECTS credits - Automata and Computability
6ECTS credits - Algoritmen en Datastructuren 2
6ECTS credits - Introduction to Artificial Intelligence
6ECTS credits - Computersystemen
6ECTS credits - Discrete wiskunde
3ECTS credits - Human Computer Interaction
3ECTS credits - Objectgerichte systemen
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 3
6ECTS credits - Programmeerproject 2
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek

Terug naar boven


Derde bachelor Computerwetenschappen verplichte studiedelen

Deze module komt overeen met het verplichte pakket van het derde jaar bachelor.

Inschrijven voor de bachelorproef kan indien het een inschrijving betreft waarbij met de andere gekozen studiedelen het volledige bachelortraject van minstens 180 ECTS-credits wordt ingevuld.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Software Engineering
6ECTS credits - Parallelism and Distribution
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
6ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen

Terug naar boven


Keuzestudiedelen bachelor Computerwetenschappen

De student neemt minstens 33 ECTS-credits op in zijn/haar derde jaar.
Keuzestudiedelen kunnen gekozen worden uit onderstaande lijsten van keuzestudiedelen.
Naast dit aanbod kan je ook één of meerdere studiedelen kiezen uit een andere bacheloropleiding van de Vrije Universiteit Brussel of van een andere universiteit. Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.
Bij verandering van studierichting binnen het studiegebied Wetenschappen mogen reeds behaalde ECTS-credits ingebracht worden als keuzestudiedeel, ook als sommige studiedelen niet in de lijst(en) van aanbevolen keuzestudiedelen voorkomen.

Om deze module af te werken, moet de student 33 ECTS credits behalen.

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen

Opleidingsspecifieke keuzestudiedelen laten je toe je verder te verdiepen in specifieke aspecten van de computerwetenschappen.

6ECTS credits - Advanced Programming Language Concepts
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Machine Learning
6ECTS credits - Multimedia Processing Tools
6ECTS credits - IT Netwerken
6ECTS credits - Web Technologies
3ECTS credits - Voorbereiding Bachelorproef
3ECTS credits - Evolution of Programming Languages

Verbredende keuzestudiedelen

Verbredende keuzestudiedelen laten je toe je basiskennis in de exacte en humane wetenschappen te verruimen.

3ECTS credits - Fysica: inleiding mechanica
3ECTS credits - Evolutie
3ECTS credits - Biotechnologie
3ECTS credits - Business Aspects of Technology: Future of Computing
3ECTS credits - Academic English 2
3ECTS credits - Academic English I
3ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Cognitieve psychologie
6ECTS credits - Marketingcommunicatie
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
6ECTS credits - Inleiding tot het recht
6ECTS credits - Management
6ECTS credits - Wiskunde voor Data Science
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Algemene biologie
6ECTS credits - Sociologie I
3ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Digitaal mediagebruik
3ECTS credits - Inleiding tot ondernemerschap
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
4ECTS credits - Marketing

Keuzestudiedeel Onderwijs

Keuzestudiedeel Onderwijs

6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Keuzestudiedelen buiten de lijst

Keuzes buiten de lijst van aanbevolen keuzestudiedelen moeten voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de voorzitter van de opleidingsraad.

Terug naar boven