Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme wiskunde

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master Financiële en Toegepaste Wiskunde omvat een verplichte stam van 42 ECTS-credits, een masterproef van 30 ECTS-credits (tweede jaar), en een lijst van keuzestudiedelen voor beide jaren.
Uit drie van de vier profielen kiest de student telkens tenminste twee studiedelen die niet onder de verplichte studiedelen vallen voor in totaal 36 ECTS-credits.
De student kiest verder voor 12 ECTS-credits vrij uit dezelfde lijst.
Voor keuzestudiedelen buiten deze lijst, die bijvoorbeeld uit de gehele masteropleiding wiskunde aan de UA of VUB kunnen komen, dient goedkeuring gevraagd te worden aan de desbetreffende examencommissie.

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Verplicht

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Verplicht:

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 66 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Actuariële modellen
6ECTS credits - Eindige differentie methoden en financiële wiskunde
6ECTS credits - Financiële wiskunde
6ECTS credits - Gevorderde kansrekening
6ECTS credits - Numerieke optimalisatie
6ECTS credits - Harmonische en Wavelet Analyse
30ECTS credits - Masterproef Wiskunde

Verplicht: 2-jaarlijkse vakken

Te kiezen: Statistische Methoden I of Statistische Methoden II.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistische Methoden I
6ECTS credits - Statistische methoden II

Terug naar boven


Keuzepakket

Uit drie van de vier profielen kiest de student telkens tenminste twee studiedelen die niet onder de verplichte studiedelen vallen voor in totaal 36 ECTS-credits.
De student kiest verder voor 12 ECTS-credits vrij uit dezelfde lijst.
Voor keuzestudiedelen buiten deze lijst, die bijvoorbeeld uit de gehele masteropleiding wiskunde aan de UA of VUB kunnen komen, dient goedkeuring gevraagd te worden aan de desbetreffende opleidingsraad.

Om deze module af te werken, moet de student 48 ECTS credits behalen.

Financiële en Actuariële studiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

6ECTS credits - Banking
6ECTS credits - Financial Risk Management
6ECTS credits - Financiële modellering
6ECTS credits - Padintegralen voor optieprijzen
6ECTS credits - Financieel management en investeringsanalyse
6ECTS credits - Financial Modeling with Lévy processes

Numerieke wiskunde studiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

6ECTS credits - Gevorderde numerieke methoden
6ECTS credits - Seminarie numerieke wiskunde
6ECTS credits - Theorie en praktijk van eindige elementen methoden
6ECTS credits - Toepassingen van differentiaalvergelijkingen
6ECTS credits - Ondelettes et applications
6ECTS credits - Multirooster en multischaal oplossingsmethoden

Kanstheoretische en Statistische studiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

6ECTS credits - Lévy processen en hun toepassingen
6ECTS credits - Gevorderde stochastische processen
6ECTS credits - Graduate Statistics
6ECTS credits - Time Series Analysis II
6ECTS credits - Time Series Analysis I
6ECTS credits - Statistische modellering

Toegepaste Wiskunde studiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

6ECTS credits - Cryptografie
6ECTS credits - Reconstructietechnieken in medische beeldvorming
6ECTS credits - Introduction to Performance Modelling
6ECTS credits - Toepassingen van differentiaalvergelijkingen
6ECTS credits - Computeralgebra: fundamenten en toepassingen
6ECTS credits - Seminarie in de wiskunde en data science
6ECTS credits - Codetheorie
6ECTS credits - Inleiding algebraïsche meetkunde

Terug naar boven