Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme wiskunde

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master Fundamentele Wiskunde omvat een verplichte stam van 36 ECTS-credits, een masterproef van 30 ECTS-credits (tweede jaar), en een lijst van keuzestudiedelen.


Verplicht Pakket

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 66 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Associative algebra
6ECTS credits - Functionaalanalyse
6ECTS credits - Gevorderde kansrekening
6ECTS credits - Algebraic Topology
6ECTS credits - Grondslagen van de wiskunde
30ECTS credits - Masterproef Wiskunde
6ECTS credits - Integrable Hamiltonian Systems
6ECTS credits - Homological Algebra
6ECTS credits - Field Arithmetic

Terug naar boven


Keuzestudiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Om deze module af te werken, moet de student 54 ECTS credits behalen.

Keuzestudiedelen Fundamentele Wiskunde

Het programma dient aangevuld te worden tot 120 ECTS-credits uit de lijst van keuzestudiedelen. Komen eveneens in aanmerking: niet gevolgde studeiedelen uit de lijst “verplicht pakket”, studiedelen uit het masterporgramma wiskunde van andere universiteiten en studiedelen uit een ander masterprogramma van de Vrije Universitieit Brussel (inclusief andere afstudeerrichtingen binnen de VUB master wiskunde). De keuze wordt voorgelegd aan de voorzitter van de opleidingsraad.
Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

6ECTS credits - Seminarie in de wiskunde en data science
6ECTS credits - Gevorderde numerieke methoden
6ECTS credits - Gevorderde stochastische processen
6ECTS credits - Hopf algebra's en quantumgroepen
6ECTS credits - Knopentheorie
6ECTS credits - Wiskundige logica
6ECTS credits - Noncommutative algebra
6ECTS credits - Permutatiegroepen en incidentiemeetkunde
6ECTS credits - Seminarie Analyse en Topologie
6ECTS credits - Representation theory of algebras
6ECTS credits - Seminarie niet-commutatieve meetkunde
6ECTS credits - Analyse séquentielle
6ECTS credits - Time Series Analysis I
6ECTS credits - Lévy processen en hun toepassingen
6ECTS credits - Ondelettes et applications
6ECTS credits - Quadratic Forms
6ECTS credits - Central simple algebras and involutions
6ECTS credits - Advanced Algebraic Topology
6ECTS credits - Differentiaalvergelijkingen en operatoren
6ECTS credits - Gevorderde topologie
6ECTS credits - Algebraïsche meetkunde
6ECTS credits - Non-commutative Geometry
6ECTS credits - Categorietheorie
6ECTS credits - Harmonische en Wavelet Analyse
6ECTS credits - Cryptografie
6ECTS credits - Topics in getaltheorie
6ECTS credits - Computeralgebra: fundamenten en toepassingen
6ECTS credits - Codetheorie
6ECTS credits - Inleiding algebraïsche meetkunde
6ECTS credits - Graduate Statistics
6ECTS credits - Time Series Analysis II
6ECTS credits - Banach and C*-Algebras
6ECTS credits - Categorische topologie
6ECTS credits - Clifford algebra's en conforme functietheorie

Vrije keuze VUB-studiedeel op masterniveau

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Terug naar boven