Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme wiskunde

Overzicht inhoud van dit studieplan

Verplicht : 30 ECTS-credits uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs' + 30 ECTS-credits uit de lijst 'Studiedelen Onderwijs' + 30 ECTS-credits Masterproef + 15 ECTS-credits uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de Vrije Universiteit Brussel.
Keuze: het programma dient aangevuld te worden tot 120 ECTS-credits met studiedelen uit de lijst 'Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs', de lijst 'Studiedelen Onderwijs' of uit het volledige aanbod masterprogramma wiskunde van de Vrije Universiteit Brussel, of uit de masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma van de Vrije Universiteit Brussel.
De keuze wordt voorgelegd aan de voorzitter van de examencommissie.


Verplicht deel 1

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Basisstudiedelen Wiskunde-Onderwijs

30 ECTS-credits te kiezen uit onderstaande lijst, af te werken eventueel gespreid over het eerste en tweede jaar.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Functionaalanalyse
6ECTS credits - Knopentheorie
6ECTS credits - Topics in getaltheorie
6ECTS credits - Grondslagen van de wiskunde
6ECTS credits - Associative algebra
6ECTS credits - Differentiaalvergelijkingen en operatoren
6ECTS credits - Gevorderde kansrekening
6ECTS credits - Gevorderde topologie
6ECTS credits - Gevorderde numerieke methoden
6ECTS credits - Statistische Methoden I
6ECTS credits - Statistische methoden II

Profileringsvakken

15 ECTS-credits te kiezen uit het volledige aanbod masterprogramma Wiskunde Vrije Universiteit Brussel of uit masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma Vrije Universiteit Brussel. De keuze wordt voorgelegd aan de voorzitter van de opleidingsraad.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

Terug naar boven


Studiedelen Onderwijs

Het programma van de specifieke lerarenopleiding (60 ECTS-credits) wordt modulair aangeboden en bestaat uit 6 verplichte basismodules en één keuzemodule. Hiervan kan een groot deel opgenomen worden binnen de master, afstudeerrichting onderwijs. Meer informatie kan bekomen worden via de voorzitter van de examencommissie of via IDLO.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Basismodules

Volgende 5 modules dienen verplicht opgenomen te worden in de specifieke lerarenopleiding.
Module 1 kan je zowel aan het begin als aan het einde van je traject opnemen, de overige modules dienen één voor één afgewerkt te worden. Je dient te slagen voor een module om te starten met de volgende module.

Module 6: Brede school

Module 6 kan op verschillende manieren opgenomen worden:
Keuze A: verdieping tutoring: loopt over een langere periode en moet tegelijk met module 2 gevolgd worden;
Keuze B: projectvorm: deze module wordt gevolgd na modules 2 en 3: je kan kiezen uit verschillende onderwijsgerelateerde projecten;
Keuze C: onderzoekende school: deze module kan enkel opgenomen worden indien je instapt in het traject 'onderzoekende school'. Dit traject loopt gedurende je gehele opleiding.

6ECTS credits - Nederlands als tweede taal
3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 1

Terug naar boven


Masterproef Wiskunde

Op basis van een ‘inkleuring’ van de Masterproef (met vakdidactisch luik) kunnen maximaal 15 ECTS-credits vrijgesteld worden van de vakken van de lerarenopleiding. Meer informatie hierover kan bekomen worden bij de voorzitter van de examencommissie of via IDLO.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

30ECTS credits - Masterproef Wiskunde

Terug naar boven


Keuzestudiedelen

Aanvullen van het studieprogramma tot minimaal 120 ECTS door opnemen van keuzestudiedelen.

Om deze module af te werken, moet de student 15 ECTS credits behalen.

Terug naar boven