Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme wiskunde

Overzicht inhoud van dit studieplan

a) Domeinspecifieke vorming: 30 ECTS verplichte studiedelen aangevuld met 18 ECTS profilering in het domein of aanverwante domeinen (48 ECTS)
b) Masterproef Wiskunde (30 ECTS)
c) Didactisch pedagogische vorming via studiedelen uit de verkorte Educatieve Master Wetenschappen en Technologie (tot 42 ECTS). Indien de student uit onderdeel (c) reeds via het profiel onderwijs uit de bacheloropleiding Wiskunde en Data Science 15 ECTS opnam, dienen 15 ECTS extra studiedelen uit het domein Wiskunde of aanverwante domeinen als profilering opgenomen te worden.


Verplicht domeinspecifieke vorming

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Functionaalanalyse
6ECTS credits - Knopentheorie
6ECTS credits - Topics in getaltheorie
6ECTS credits - Grondslagen van de wiskunde
6ECTS credits - Associative algebra
6ECTS credits - Differentiaalvergelijkingen en operatoren
6ECTS credits - Gevorderde topologie
6ECTS credits - Gevorderde numerieke methoden
6ECTS credits - Statistische Methoden I
6ECTS credits - Statistische methoden II

Terug naar boven


Profilering

18 ECTS-credits te kiezen uit het volledige aanbod masterprogramma Wiskunde Vrije Universiteit Brussel of uit masterprogramma's Wiskunde van andere universiteiten of uit een ander masterprogramma Vrije Universiteit Brussel. De keuze wordt voorgelegd aan de voorzitter van de opleidingsraad. Indien reeds 15 ECTS opgenomen werden door keuze voor het profiel onderwijs in de Bachelor Wiskunde en Data Sience, dienen deze door 15 ECTS extra studiedelen uit het masterprogramma wiskunde van de VUB in deze categorie vervangen te worden.

Om deze module af te werken, moet de student 33 ECTS credits behalen.

Profileringsvakken

Profileringsvakken

Profiel onderwijs uit de bacheloropleiding Wiskunde en Data Science

Alle studiedelen zijn verplicht.

6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Terug naar boven


Didactisch pedagogische vorming

27 ECTS op te nemen rekening houdend met volgtijdelijkheid, uit de verplichte vakken van de verkorte Educatieve Master in de wetenschappen en technologie.

Verplichte studiedelen

Alle studiedelen zijn verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving wetenschappen en technologie
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat wetenschappen en technologie
3ECTS credits - School in partnerschap

Verplichte vakdidactieken

Alle studiedelen zijn verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 2

Keuze Vakdidactieken/Onderwijstechnologie

6 ECTS te kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie

Terug naar boven


Masterproef Wiskunde

Verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

30ECTS credits - Masterproef Wiskunde

Terug naar boven