Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme geografie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de geografie.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de geografie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De master geografie (120 ECTS) omvat volgende modules:
- Gemeenschappelijke basis (27 ECTS)
- Profiel (36 ECTS)
- Verdiepende vakken (27 ECTS)
- Masterproef (30 ECTS)

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Gemeenschappelijke basis

Het gemeenschappelijke deel omvat 27 ECTS-credits

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Gemeenschappelijke basis

Deze studiedelen in het gemeenschappelijke deel zijn verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Environmental Change
3ECTS credits - Introduction to remote sensing
6ECTS credits - Geography of Development
3ECTS credits - Onderzoeksseminarie
6ECTS credits - Wetenschap en duurzaamheid: een socio-ecologische benadering

Gemeenschappelijke basis: buitenlandse excursie

Studenten maken een keuze tussen "Buitenlandse excursie fysische geografie" of "Buitenlandse excursie sociale en economische geografie".

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Buitenlandse excursie fysische geografie
3ECTS credits - Buitenlandse excursie sociale en economische geografie

Terug naar boven


Profiel

Kies twee modules. Alle studiedelen binnen een module moeten opgenomen worden.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Aarde en Klimaat

Alle opleidingsonderdelen zijn verplicht voor de student die deze module kiest.

6ECTS credits - Atmospheric Modelling
3ECTS credits - River Geomorphology
6ECTS credits - Dynamics and Modelling of Glacial Systems
3ECTS credits - Numerical Modeling

Geo-informatiewetenschappen

Alle opleidingsonderdelen zijn verplicht voor de student die deze module kiest.

3ECTS credits - Advanced earth observation techniques
6ECTS credits - Geospatial Information Technologies
6ECTS credits - GIS Programming
3ECTS credits - Remote Sensing of the Environment

Maatschappij en Ruimte

Alle opleidingsonderdelen zijn verplicht voor de student die deze module kiest.

6ECTS credits - Housing and the City
6ECTS credits - Economic and Financial Geography
6ECTS credits - Greening the City

Methoden

Alle opleidingsonderdelen zijn verplicht voor de student die deze module kiest.

6ECTS credits - Interactive Data Visualization
3ECTS credits - Qualitative Research Methods
6ECTS credits - Modelling Land-use Changes
3ECTS credits - Natural Risk Management

Terug naar boven


Verdiepende vakken

De professionaliseringsmodule is verplicht. Voeg keuzevakken toe tot 120ECTS kiezend uit de profielmodules of uit de toepassingsvakken. Studenten kunnen indien nodig tot 15ECTS inhaalvakken opnemen na contact met de opleidingsverantwoordelijke.

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Professionaliseringmodule

De professionaliseringmodule is verplicht.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Ruimtelijke Ordenings- en Omgevingsrecht
15ECTS credits - Geografie in de Praktijk : Stage

Toepassingsvakken

Voeg keuzevakken toe tot 120ECTS kiezend uit de profielmodules of uit de toepassingsvakken.

3ECTS credits - Advanced Land-climate dynamics
3ECTS credits - Planning en Samenleving
6ECTS credits - Sustainable Mobility and Logistics - EUTOPIA Learning Unit
4ECTS credits - Global Biogeochemical Cycles
6ECTS credits - Remote Sensing of Vegetation, Soil and Water Systems
6ECTS credits - Entrepreneurship and New Business Development

Aarde en Klimaat

Voeg keuzevakken toe tot 120ECTS kiezend uit de profielmodules of uit de toepassingsvakken.

6ECTS credits - Atmospheric Modelling
3ECTS credits - River Geomorphology
6ECTS credits - Dynamics and Modelling of Glacial Systems
3ECTS credits - Numerical Modeling

Geo-Informatiewetenschappen

Voeg keuzevakken toe tot 120ECTS kiezend uit de profielmodules of uit de toepassingsvakken.

3ECTS credits - Advanced earth observation techniques
6ECTS credits - Geospatial Information Technologies
6ECTS credits - GIS Programming
3ECTS credits - Remote Sensing of the Environment

Maatschappij en Ruimte

Voeg keuzevakken toe tot 120ECTS kiezend uit de profielmodules of uit de toepassingsvakken.

6ECTS credits - Housing and the City
6ECTS credits - Economic and Financial Geography
6ECTS credits - Greening the City

Methoden

Voeg keuzevakken toe tot 120ECTS kiezend uit de profielmodules of uit de toepassingsvakken.

6ECTS credits - Interactive Data Visualization
3ECTS credits - Qualitative Research Methods
6ECTS credits - Modelling Land-use Changes
3ECTS credits - Natural Risk Management

Inhaalvakken

Deze inhaalvakken kunnen opgenomen worden, tot 15 ECTS, door studenten die deze vakken nog niet opgenomen hebben in de bacheloropleiding. Het akkoord van de opleidingsverantwoordelijke is vereist.

3ECTS credits - Basisvaardigheden wiskunde
6ECTS credits - Geologie
6ECTS credits - Kansrekening en statistiek
5ECTS credits - Weer- en klimaatkunde
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Fysische geografie
6ECTS credits - Geologie
3ECTS credits - Introduction to Geoprocessing
8ECTS credits - Klimatologie en meteorologie
6ECTS credits - Sociale geografie
6ECTS credits - Geo-informatiekunde

Terug naar boven


Masterproef

De masterproef is verplicht en kan enkel opgenomen worden in de afstudeerfase.

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

30ECTS credits - Masterproef Geografie

Terug naar boven