Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme computerwetenschappen
Academic Bachelor's programme informatica
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het eerste jaar master bestaat uit een blok verplichte studiedelen (30 ECTS-credits) en een blok studiedelen specifiek voor de afstudeerrichting (30 ECTS-credits). Voor dit laatste blok moeten de studenten kiezen tussen één van de afstudeerrichtingen Artificiële Intelligentie, Multimedia, Software Languages & Software Engineering en Data Management & Analytics. Zij vullen dit blok in met studiedelen specifiek voor de afstudeerrichtingen (deels verplicht, deels keuze) uit de door hen gekozen afstudeerrichting, rekening houdend met de nodige voorwaarden i.v.m. de vereiste prerequisites en voorkennis voor elk studiedeel. Het tweede jaar master bestaat uit een blok studiedelen specifiek aan de afstudeerrichting en/of keuzestudiedelen (24 ECTS-credits) en vrije keuzestudiedelen (6 ECTS-credits) en een blok research training (6 ECTS-credits) en masterproef (24 ECTS-credits).

Studiedelen specifiek voor de afstudeerrichting en/of keuzestudiedelen: studenten kunnen naar keuze verder verdiepen in de afstudeerrichting, verbreden met studiedelen van andere afstudeerrichtingen, of verbreden met andere keuzestudiedelen, rekening houdend met de vereiste dat in totaal tenminste 30 ECTS-credits studiedelen specifiek voor de afstudeerrichting en/of keuzestudiedelen opgenomen moeten worden uit de gekozen afstudeerrichting. Voor studiedelen buiten de opgegeven lijsten is toestemming nodig van de voorzitter van de examencommissie, behalve voor de 6 ECTS-credits vrije keuzestudiedelen. De vrije keuze (6 ECTS-credits) dient opgegeven te worden via het ter beschikking gestelde keuzeformulier (zie facultaire website).

De studenten kiezen een thesisonderwerp en een research training binnen de gekozen afstudeerrichting. Enkel studenten die reeds minstens 45 ECTS-credits hebben behaald in de master computerwetenschappen kunnen het studiedeel research training opnemen in hun programma. Enkel studenten die reeds minstens 45 ECTS-credits hebben behaald in de master computerwetenschappen kunnen de masterproef opnemen in hun programma.

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Verplicht pakket

Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen - Verplicht pakket

Eerste master verplicht pakket

Het eerste jaar Master bestaat uit een blok verplichte studiedelen (30 ECTS-credits).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Methoden van wetenschappelijk onderzoek
6ECTS credits - Declaratief programmeren
3ECTS credits - Scientific Integrity
6ECTS credits - Software architecturen
6ECTS credits - Data en informatie management
3ECTS credits - Berekenbaarheid
3ECTS credits - Informatietheorie

Tweede master verplicht pakket

De studenten kiezen een thesisonderwerp en een research training binnen de gekozen afstudeerrichting. Enkel studenten die reeds minstens 45 ECTS-credits hebben behaald in de master computerwetenschappen kunnen het studiedeel research training opnemen in hun programma.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Research Training
24ECTS credits - Masterproef Computerwetenschappen

Terug naar boven


Afstudeerrichting en keuze Software Languages & Software Engineering

De afstudeerrichting Software Languages & Software Engineering richt zich op de ontwikkeling van nieuwe softwaretalen en de problematiek van het ontwikkelen en onderhouden van complexe informaticatoepassingen.

Studiedelen specifiek voor de afstudeerrichting en/of keuzestudiedelen: studenten kunnen naar keuze verder verdiepen in de afstudeerrichting, verbreden met studiedelen van andere afstudeerrichtingen, of verbreden met andere keuzestudiedelen, rekening houdend met de vereiste dat in totaal tenminste 30 ECTS-credits studiedelen specifiek voor de afstudeerrichting en/of keuzestudiedelen opgenomen moeten worden uit het gekozen profiel. Voor studiedelen buiten de opgegeven lijsten is toestemming nodig van de voorzitter van de opleidingsraad, behalve voor de 6 ECTS-credits vrije keuzestudiedelen. De vrije keuze (6 ECTS-credits) dient opgegeven te worden via het ter beschikking gestelde keuzeformulier (zie facultaire website).

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

AR Software Languages & Software Engineering: verplichte studiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Meta Programming and Reflection
6ECTS credits - Functioneel Programmeren
6ECTS credits - Cloud Computing en Big Data Processing

AR Software Languages and Software Engineering: keuzestudiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Formal Verification of Computer Systems
6ECTS credits - Softwarekwaliteitsanalyse
6ECTS credits - Capita Selecta of Programming Languages
6ECTS credits - Fundamenten van programmeertalen
6ECTS credits - Performance Analysis and Evaluation
6ECTS credits - Security in Computing
6ECTS credits - Programming Language Engineering
6ECTS credits - Compilers
6ECTS credits - Distributed and Mobile Programming Paradigms
6ECTS credits - Multicore Programming
6ECTS credits - Capita Selecta of Software Engineering
6ECTS credits - Next Generation User Interfaces

Keuzestudiedelen uit andere afstudeerrichtingen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

6ECTS credits - Statistical Foundations of Machine Learning
6ECTS credits - Advanced Methods in Bioinformatics
5ECTS credits - Swarm Intelligence
4ECTS credits - Computer Vision
6ECTS credits - Adaptive Systems Seminar
6ECTS credits - Computational Game Theory
6ECTS credits - Current Trends in Artificial Intelligence
5ECTS credits - Computational Geometry
6ECTS credits - Physical Communication
5ECTS credits - Image Processing
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
5ECTS credits - Heuristic Optimisation
3ECTS credits - Image and Video Technology
6ECTS credits - Schaalbare Datamanagement Systemen
3ECTS credits - Werkcollege multimedia
3ECTS credits - Biomedische signalen en beelden
6ECTS credits - Stem, beeld, navigatie en telemetrie
6ECTS credits - Information Visualisation
6ECTS credits - Evolutie van spraak
5ECTS credits - Database Systems Architecture
5ECTS credits - Advanced Databases
5ECTS credits - XML and Web Technologies
6ECTS credits - Scalable Analytics
6ECTS credits - Discreet modelleren, optimalisatie en zoeken
6ECTS credits - Computational Creativity
6ECTS credits - Advanced Topics in Big Data
6ECTS credits - Capita Selecta of Symbolic AI
6ECTS credits - Capita Selecta of Subsymbolic AI
6ECTS credits - Reinforcement Learning
5ECTS credits - Processus dynamiques
6ECTS credits - Natural Language Processing
6ECTS credits - Artificial Intelligence Programming Paradigms

Andere keuzestudiedelen

Volgende studiedelen maken deel uit van het eerste en het tweede master jaar in het modeltraject.

4ECTS credits - Gedistribueerde verwerking en opslagarchitecturen
3ECTS credits - Informatietheorie
6ECTS credits - Codetheorie
6ECTS credits - Internship Computer Science
5ECTS credits - Signaaltheorie
4ECTS credits - Digitale signaalverwerking
4ECTS credits - Ontwerp en realisatie van digitale schakelingen
3ECTS credits - Cryptografie

Keuzestudiedelen mits goedkeuring van de voorzitter van de opleidingsraad

Maximaal 12 ECTS-credits uit de bachelor computerwetenschappen kunnen worden gekozen door studenten die deze of soortgelijke vakken niet hebben gevolgd in hun vooropleiding. Het opnemen van deze studiedelen kan enkel mits goedkeuring van de voorzitter van de opleidingsraad. Gelieve deze keuze op te geven via het keuzeformulier voor inhaalstudiedelen terug te vinden op de facultaire website.

Vrije keuze

De student kan voor maximum 6 ECTS-credits uit alle VUB-studiedelen kiezen.

Terug naar boven