Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Master's programme agogische wetenschappen
Master's programme archeologie
Master's programme communicatiewetenschappen
Master's programme criminologische wetenschappen
Master's programme economische wetenschappen
Master's programme geschiedenis
Master's programme kunstwetenschappen
Master's programme kunstwetenschappen en de archeologie
Master's programme moraalwetenschappen
Master's programme onderwijskunde
Master's programme politieke wetenschappen
Master's programme psychologie
Master's programme rechten
Master's programme sociologie
Master's programme toegepaste economische wetenschappen
Master's programme toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Master's programme toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Master's programme wijsbegeerte
Master's programme wijsbegeerte en de moraalwetenschappen
Licentie 2e lic. archeologie
Licentie 2e lic. communicatiewetenschappen
Licentie 2e lic. criminologische wetenschappen
Licentie 2e lic. economische wetenschappen
Licentie 2e lic. geschiedenis
Licentie 2e lic. kunstwetenschappen
Licentie 2e lic. kunstwetenschappen en archeologie
Licentie 2e lic. moraalwetenschappen
Licentie 2e lic. politieke wetenschappen
Licentie 2e lic. sociale en culturele agogiek
Licentie 2e lic. sociologie
Licentie 2e lic. toegepaste economische wetenschappen
Licentie 2e lic. wijsbegeerte
Licentie 3e jr. handelsingenieur
Licentie 3e jr. handelsingenieur beleidsinformatica
Licentie 3e lic. psychologie
Licentie 3e lic. rechten

Overzicht inhoud van dit studieplan

Toelatingsvoorwaarden: voor houders van een academisch masterdiploma Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen; Geschiedenis; Kunstwetenschappen en Archeologie, Communicatiewetenschappen; Rechten; Criminologie; Sociologie; Politieke Wetenschappen; Economische of Toegepaste Economische Wetenschappen; Psychologie; Agogische Wetenschappen.
Eén taal te kiezen + Keuze algemeen.


Keuze algemeen

Het betreft een verplicht pakket van inleidende studiedelen, waarbinnen de student voor 9 ECTS aan studiedelen opneemt.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - De grote stromingen in de wijsbegeerte van de oudheid tot het heden
6ECTS credits - Inleiding tot de algemene taalwetenschap
6ECTS credits - Inleiding tot de algemene literatuurwetenschap
3ECTS credits - Inleiding tot de variatielinguïstiek
3ECTS credits - Inleiding tot de geschiedenis van de Europese letterkunde

Terug naar boven


1 taal

De student kiest één taal.
- Nederlands: 36 ECTS verplicht + min. 9 ECTS keuze
- Duits: 36 ECTS verplicht + min. 9 ECTS keuze
- Engels: 36 ECTS verplicht + min. 9 ECTS keuze
- Frans: 36 ECTS verplicht + min. 9 ECTS keuze
- Italiaans: 36 ECTS verplicht + min. 9 ECTS keuze
- Spaans: 36 ECTS verplicht + min. 9 ECTS keuze

Nederlands verplicht

Nederlands verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlandse taalkunde: klank- en woordleer
6ECTS credits - Nederlandse taalbeheersing
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: middeleeuwen tot 1850
3ECTS credits - Basisvraagstukken van de Nederlandse literatuurstudie
3ECTS credits - Geschiedenis van het Nederlands
6ECTS credits - Nederlandse taalkunde: woord- en zinsleer
6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde: 1850-1945
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 1

Nederlands keuze

Nederlands keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde na 1945
3ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context - 2
3ECTS credits - Diachronische studie van het Nederlands
6ECTS credits - Synchronische studie van het Nederlands

Duits verplicht

Duits verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
3ECTS credits - Deutsche Sprache II
6ECTS credits - Deutsche Sprache III
3ECTS credits - Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
6ECTS credits - Einführung in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur
6ECTS credits - Wichtige Werke und Strömungen der Literatur der Moderne
3ECTS credits - Die Novelle im 19. und frühen 20. Jahrhundert
3ECTS credits - Akademisches Deutsch

Duits keuze

Duits keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprachwissenschaft: Satzlehre
6ECTS credits - Höhepunkte der Literatur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts (Aufklärung,Klassik, Romantik)
3ECTS credits - Deutsche Sprachwissenschaft: Wortlehre

Engels verplicht

Engels verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - English Linguistics I
6ECTS credits - English Proficiency I
3ECTS credits - History of Literature in English I
3ECTS credits - Studies of Literature in English I
3ECTS credits - English Proficiency II
6ECTS credits - English Linguistics II
6ECTS credits - History of Literature in English II
3ECTS credits - Studies of Literature in English II

Engels keuze

Engels keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Synchronic Study of English
6ECTS credits - Studies of Literature in English III
3ECTS credits - Studies of Literature in English IV
6ECTS credits - English Linguistics III

Frans verplicht

Frans verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Pratique du français I
3ECTS credits - Culture de la francophonie
3ECTS credits - Introduction à l'analyse littéraire
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 1
6ECTS credits - Pratique du français 2
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français 2
3ECTS credits - Histoire de la littérature française classique et moderne
3ECTS credits - Introduction à la théorie littéraire

Frans keuze

Frans keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Courants de la littérature française moderne
3ECTS credits - Approches théoriques de la littérature française
3ECTS credits - Introduction à la linguistique appliquée du français
6ECTS credits - Linguistique descriptive du français moderne

Italiaans verplicht

Italiaans verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lingua italiana I
3ECTS credits - Lingua italiana II
6ECTS credits - Lingua italiana III
6ECTS credits - Civiltà italiana: il Novecento
3ECTS credits - Civiltà italiana: esercitazioni
6ECTS credits - Etude synchronique de l'italien
6ECTS credits - Introduzione agli studi italianistici: letteratura

Italiaans keuze

Italiaans keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Linguistica italiana: capita selecta
3ECTS credits - Storia della letteratura italiana: esercitazioni
6ECTS credits - Storia della letteratura italiana

Spaans verplicht

Spaans verplicht

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Lengua española I
3ECTS credits - Lengua española II
6ECTS credits - Lengua y cultura de España y de Hispanoamérica
3ECTS credits - Seminario monográfico: literatura hispánica
6ECTS credits - Lengua española III
3ECTS credits - Gramática espanola
6ECTS credits - Introducción a la literatura española
3ECTS credits - Introducción a la lingüística espanola

Spaans keuze

Spaans keuze

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Seminario: Análisis del discurso en español
6ECTS credits - Literatura hispanoamericana
3ECTS credits - Lingüística española: capita selecta

Terug naar boven