Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Professional Bachelor's programme communicatiemanagement
Professional Bachelor's programme office management
Professional Bachelor's programme onderwijs: secundair onderwijs

Overzicht inhoud van dit studieplan

1) Algemene studiedelen - verplicht pakket
2) Specifieke vaardigheden : Taalkeuze – verplicht keuzepakket


Algemene studiedelen

In het masterprogramma tolken van de VUB is een perfecte beheersing van het Nederlands een absolute vereiste. In deze module leer je op basis van diverse oefeningen hoe je samenhangende teksten kan schrijven in verschillende registers of de kwaliteit van teksten kan beoordelen en verbeteren.

Uit onderstaande lijst dient de student minimaal 18 studiepunten af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden II
3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden III
6ECTS credits - Meertalige en interculturele communicatie
3ECTS credits - Bouwstenen van de taal
6ECTS credits - Onderzoeksmethodologie
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde

Terug naar boven


Specifieke vaardigheden

In deze module draait alles om de praktijk. Je leert wat vertalen precies inhoudt en je verwerft door heel veel praktische oefeningen de juiste technieken om verschillende teksten in een vreemde taal om te zetten naar het Nederlands of omgekeerd. In 'Inleiding tot het tolken' ga je in de gekozen taal korte tolkoefeningen uitvoeren, alsook vertalen van het blad. Indien je hebt gekozen voor het Nederlands in je talenpakket, dan leer je op basis van diverse oefeningen rond journalistieke tekstgenres hoe je samenhangende teksten kan schrijven of de kwaliteit van dergelijke teksten kan beoordelen en verbeteren.
De student kiest twee van onderstaande talen.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

SCH/VRB MA tolken taalkeuze FR

SCH/VRB MA tolken taalkeuze FR

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Frans-Nederlands II
3ECTS credits - Français à des fins spécifiques
6ECTS credits - Français: Langue et culture
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Frans-Nederlands

SCH/VRB MA tolken taalkeuze ENG

SCH/VRB MA tolken taalkeuze ENG

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Engels-Nederlands II
3ECTS credits - English for Specific Purposes
6ECTS credits - English: Language and culture
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Engels-Nederlands

SCH/VRB MA tolken taalkeuze Duits

SCH/VRB MA tolken taalkeuze Duits

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands II
3ECTS credits - Deutsch für spezifische Zwecke
6ECTS credits - Deutsche Sprache: Sprache und Kultur
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Duits-Nederlands

SCH/VRB MA tolken taalkeuze Spaans

SCH/VRB MA tolken taalkeuze Spaans

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands II
3ECTS credits - Español para fines específicos
6ECTS credits - Lengua española: lengua y cultura
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Spaans-Nederlands

SCH/VRB MA tolken taalkeuze Nederlands

SCH/VRB MA tolken taalkeuze Nederlands

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: taal en cultuur
6ECTS credits - Taal en Maatschappij
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken

Terug naar boven