Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Dit schakelprogramma dat toegang verleent tot de Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektromechanica (78 ECTS) is toegankelijk voor houders van het getuigschrift van de opleiding tot lijnpiloot van een door het Belgisch bestuur van de Luchtvaart erkende instelling. De student moet beschikken over de volgende 3 attesten:
1) de vergunning van beroepsbestuurder of beroepsvliegtuigbestuurder, uitgereikt of erkend door het Bestuur der Luchtvaart of door het Directoraat-generaal Luchtvaart;
2) de bevoegdheidsverklaring instrumentvliegen;
3) het bewijs geslaagd te zijn in de examens over de algemene kennis voor het bekomen van de vergunning van lijnbestuurder, lijnvliegtuigbestuurder of lijnpiloot.
Het modeltraject is gespreid over 2 modules:
1) Deel 1 van het schakelprogramma MA IW: elektromechanica (57 ECTS)
2) Deel 2 van het schakelprogramma MA IW: elektromechanica (21 ECTS)
Deel 1 van het schakelprogramma bestaat uit 4 verplichte submodules:
1) Wetenschappen (20 ECTS)
2) Technologie (31 ECTS)
3) Luchtvaarttechnologie (6 ECTS)
Deel 2 van het schakelprogramma bestaat uit 2 verplichte submodules:
1) Wetenschappen (3 ECTS)
2) Technologie (18 ECTS)
Alle (sub)modules moeten door de student succesvol voltooid worden om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende en ten slotte gespecialiseerde.


Deel 1 schakel MA IW/EM voor lijnpiloot

Deze module bestaat uit de volgende verplichte submodules:
1) Wetenschappen (20 ECTS)
2) Technologie (31 ECTS)
3) Luchtvaarttechnologie (6 ECTS)

Wetenschappen - schakel1 MA IW/EM voor Lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 20 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Basiswiskunde
5ECTS credits - Toegepaste analyse
3ECTS credits - Statistiek
6ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-1

Technologie - schakel1 MA IW/EM voor Lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 31 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Thermodynamica
3ECTS credits - Stromingsmechanica
3ECTS credits - Composieten
5ECTS credits - Sterkteleer
3ECTS credits - Elektrische Machines
6ECTS credits - Machine-onderdelen
3ECTS credits - Stromingsmachines
5ECTS credits - Basiselektronica

Luchtvaartechnologie - schakel1 MA IW/EM voor Lijnpiloot

Deze module bereidt voor op de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica. Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Aerodynamica
3ECTS credits - Inleiding Luchtvaarttechnologie

Terug naar boven


Deel 2 schakel MA IW/EM voor Lijnpiloot

Deze module (21 ECTS) bevat 2 submodules:
1) Wetenschappen (3 ECTS)
2) Technologie (18 ECTS)

Wetenschappen - schakel2 MA IW/EM voor Lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Wiskunde voor signalen en systemen

Technologie - schakel2 MA IW/EM voor Lijnpiloot

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Systeemtheorie
6ECTS credits - Energieconversie
3ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Productietechnieken

Terug naar boven