Faculteit Ingenieurswetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is enkel mogelijk op dossier.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Dit schakelprogramma verleent toegang tot de Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektromechanica. Het programma heeft een omvang van 60 ECTS en is toegankelijk voor houders van een diploma van professionele bachelor in autotechnologie, elektromechanica, scheepwerktuigkunde, ontwerp- en productietechnologie, Luchtvaart – afstudeerrichting luchtvaarttechnologie of de historische equivalenten van hiervan, die hebben voldaan aan het bekwaamheidsonderzoek.
Het modeltraject is gespreid over 2 modules (jaren):
1) Jaar 1 van het verkort schakelprogramma MA IW: elektromechanica (39 ECTS)
2) jaar 2 van het verkort schakelprogramma MA IW: elektromechanica (21 ECTS)

Deel 1 van het verkort schakelprogramma bestaat uit een verplichte module 'Wetenschappen, Technologie en Ingenieursvaardigheden' (33 ECTS) en 3 keuzemodules (elk 6 ECTS), waaruit de student 1 module moet kiezen:
Deel 2 van het verkort schakelprogramma bestaat uit één verplichte module 'Wetenschappen en Technologie' (21 ECTS)

Alle (sub)modules moeten door de student succesvol voltooid worden om de beoogde masteropleiding aan te kunnen vatten. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende en ten slotte gespecialiseerde.


Jaar 1 Verkort schakelprogramma MA IW/EM

Deze module bestaat uit een verplichte module 'Wetenschappen, Technologie en Ingenieursvaardigheden'- en 3 keuzesubmodules.
Uit de 3 keuzemodules moet de student 1 module kiezen.

Module Wetenschappen, Technologie en Ingenieursvaardigheden

Alle studiedelen uit deze module moeten succesvol voltooid worden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 33 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Toegepaste analyse
3ECTS credits - Thermodynamica
3ECTS credits - Stromingsmechanica
5ECTS credits - Sterkteleer
3ECTS credits - Elektrische Machines
6ECTS credits - Machine-onderdelen
3ECTS credits - Stromingsmachines
5ECTS credits - Ingenieursvaardigheden-2

Keuze Luchtvaarttechnologie schakel1 MA IW/EM voor PRBA IW

Deze keuzemodule wordt aanbevolen voor studenten die later de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica wensen te volgen. De student die deze module kiest moet alle daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Aerodynamica
3ECTS credits - Inleiding Luchtvaarttechnologie

Keuze Duurzame energie schakel1 MA IW/EM voor PRBA IW

Deze keuzemodule wordt aanbevolen voor studenten die later het profiel duurzame energie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica wensen te volgen. De student die deze module kiest moet alle daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Aerodynamica
3ECTS credits - Mechatronica

Keuze Mechatronica en Vervoertechnologie schakel1 MA IW/EM voor PRBA IW

Deze keuzemodule wordt aanbevolen voor studenten die later het profiel mechatronica of het profiel vervoertechnologie van de master industriële wetenschappen: elektromechanica wensen te volgen. De student die deze module kiest moet alle daarin opgenomen studiedelen succesvol voltooien.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Mechatronica
3ECTS credits - Mechanisch Ontwerpen

Terug naar boven


Jaar 2 Verkort schakelprogramma MA IW/EM

Deze module bestaat uit één verplichte module 'Wetenschappen en Technologie'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Wiskunde voor signalen en systemen
4ECTS credits - Systeemtheorie
6ECTS credits - Energieconversie
3ECTS credits - Regeltechniek
5ECTS credits - Productietechnieken

Terug naar boven