Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject in de bachelor Toegepaste taalkunde bestaat uit 4 modules.

Module 1: Eerste bachelor (60 ECTS)
Module 2: Tweede bachelor - verplichte studiedelen (51 ECTS)
Module 3: Derde bachelor - verplichte studiedelen (51 ECTS)
Module 4: Keuzemodule (18 ECTS)

In totaal, omvat dit studieplan 180 ECTS credits.


Algemene studiedelen 1ste bachelor

Het modeltraject van de eerste bachelor bestaat uit vier blokken:

- Blok 1: Algemene studiedelen
- Blok 2: Inleidende studiedelen Toegepaste taalkunde
- Blok 3: Inleidende studiedelen taal I
- Blok 4: Inleidende studiedelen taal II

Het modeltraject van de eerste bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Binnen elke leerlijn dienen dus alle studiedelen te worden afgewerkt. De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden I
3ECTS credits - Bouwstenen van de taal
6ECTS credits - Meertalige en interculturele communicatie
6ECTS credits - Taal en Maatschappij
3ECTS credits - Inleiding tot de Vertaalkunde

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Nederlands 1ste bachelor

Met deze opleidingsonderdelen leg je de basis voor een grondige kennis en beheersing van de Nederlandse taal. Je werkt hoofdzakelijk aan je praktische taalvaardigheid, met nadruk op zowel schriftelijke als mondelinge taalbeheersing. Deze praktische vaardigheden worden bovendien ondersteund door een dieper structureel inzicht in de klank- en woordleer van het Nederlands, waarmee je eveneens een begeleid begin maakt met je vaardigheden in toegepast taalkundig onderzoek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bouwstenen van het Nederlands: klank, woord, zin
6ECTS credits - Academische taalbeheersing Nederlands 1
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
3ECTS credits - Nederlands in contact

Terug naar boven


Inleidende studiedelen Duits 1ste bachelor

In deze opleidingsonderdelen oefen en bestudeer je een heel aantal aspecten van het Duits, zoals spreek- en schrijfvaardigheid, woordenschatontwikkeling, grammatica, spelling en uitspraakleer. De opgedane kennis en vaardigheden worden ook toegepast in het vak 'Vertalen Duits I', waar je eerst kennismaakt met de belangrijkste theorieën in de vertaalkunde om daarna algemene teksten te vertalen vanuit het Duits naar het Nederlands, en vice versa.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache I
6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands I
6ECTS credits - Deutsche Grammatik und Linguistik: Einführung

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen toegepaste taalkunde

Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Voortgezette studiedelen 'Toegepaste Taalkunde' - algemeen
- Blok 2: Voortgezette studiedelen Taal I
- Blok 3: Voortgezette studiedelen Taal II

Het modeltraject van de verplichte studiedelen tweede bachelor omvat enkel verplichte studiedelen. Daarnaast dient de student nog 9 ECTS op te nemen binnen zijn/haar keuzemodule.
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 21 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de journalistiek
3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden II
6ECTS credits - Onderzoeksmethodologie
3ECTS credits - Taal, Tekst en Beeld
6ECTS credits - Taal en AI

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Nederlands

In deze opleidingsonderdelen vul je je basisinzicht in de taalstructuur van het Nederlands verder aan op het niveau van de woord- en zinsleer, en leer je je eigen toegepast taalkundige onderzoeksvaardigheden aan de hand van begeleide werkstukken nog verder aanscherpen. Ook je praktische taalvaardigheid oefen je verder in op het niveau van het journalistieke schrijven.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: taalsysteem
6ECTS credits - Nederlands: taalperceptie en taalattitudes
3ECTS credits - Journalistiek schrijven II

Terug naar boven


Voortgezette studiedelen Duits

In deze opleidingsonderdelen bouwen we de taalvaardigheidsleerlijn die aangevat is in de inleidende opleidingsonderdelen Duits. Aspecten van taalvaardigheid die je verder ontwikkelt, zijn onder meer spreek- en schrijfvaardigheid, woordenschatontwikkeling, grammatica, spelling en uitspraakleer. Ook leer je je boodschap aanpassen aan specifieke genres en contexten. In het opleidingsonderdeel 'Vertalen Duits II' scherp je de aangeleerde vertaalvaardigheden en -strategieën verder aan.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 15 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache II
3ECTS credits - Deutsch für spezifische Zwecke
6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands II

Terug naar boven


Bachelor Toegepaste Taalkunde

Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor bestaat uit drie blokken:

- Blok 1: Verdiepende studiedelen toegepaste taalkunde
- Blok 2: Verdiepende studiedelen Taal I
- Blok 3: Verdiepende studiedelen Taal II

Het modeltraject van de verplichte studiedelen derde bachelor omvat 27 ECTS verplichte studiedelen en voor elke hoofdtaal 12 ECTS naar keuze uit de verdiepende keuzestudiedelen toegepaste taalkunde - talen (= 24 ECTS in totaal). Daarnaast dient de student nog 9 ECTS op te nemen binnen zijn/haar keuzemodule.
De logische opbouw tussen de verschillende taalblokken over de verschillende bachelorjaren heen moeten worden gerespecteerd bij het samenstellen van het studietraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Onderzoeksproject Toegepaste Taalkunde
3ECTS credits - Nederlands: communicatieve vaardigheden III
3ECTS credits - Language and the brain
3ECTS credits - Technologie in de taalindustrie
6ECTS credits - Community-Engaged Research & Learning
3ECTS credits - Terminologie

Terug naar boven


Verdiepende studiedelen Nederlands

In deze verdiepende module diep je de vergaarde kennis van het Nederlands verder uit met thema's die bij de eerder opgedane talige inzichten en vaardigheden aansluiten: zo leer je de bestudeerde taal in een cultuurvergelijkend en taalhistorisch perspectief plaatsen en bestudeer je kenmerken van het Nederlands in verschillende registers en tekstgenres.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Nederlands: taal en cultuur
6ECTS credits - Nederlands: genre- en registerkenmerken

Terug naar boven


Verdiepende studiedelen Duits

Het opleidingsonderdeel 'Deutsche Sprache V: Sprache und Kultur' belicht en duidt de bestudeerde taal in haar historische, maatschappelijke en culturele context. 'Deutsche Sprache VI: Deutsch für akademische Zwecke' besteedt uitgebreid aandacht aan de conventies van het academische register in het Duits. In het opleidingsonderdeel 'Vertalen Duits III' leg je je toe op vertalingen uit en naar het Duits van teksten over allerlei culturele onderwerpen (instellingen van het land, tradities, beeldende kunst, muziek, media) en/of literaire teksten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Deutsche Sprache: Sprache und Kultur
3ECTS credits - Inleiding tot het tolken Duits-Nederlands
3ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Duits-Nederlands III

Terug naar boven


Keuzeopleidingsonderdelen Nederlands-Duits

In BA2 en BA3 krijg je de mogelijkheid om uit een ruim aanbod van keuzevakken te kiezen, die worden aangeboden vanuit de verschillende opleidingen in de faculteit LW. Je kunt in totaal 18ECTS kiezen, waarbij de standaardverdeling 9ECTS is in BA2 en 9ECTS in BA3. Welke vakken je kiest, hangt af van je interesses en uurrooster. Het is belangrijk om hierbij na te denken over welke combinaties haalbaar zijn. Het is bijvoorbeeld geen goed idee om maar één vak in een derde taal op te nemen want dat geeft je niet voldoende oefening in de taal om het verwachte leerresultaat te behalen. We raden je aan om zoveel mogelijk vakken te kiezen die binnen dezelfde module worden aangeboden, zodat je een eigen specialisatie kunt ontwikkelen binnen het gekozen standaardtraject.
Hieronder staan de keuzevakken geclusterd per thema/keuzemodule om je te helpen bij het maken van je keuze:

Om deze module af te werken, moet de student 18 ECTS credits behalen.

Verdieping hoofdtaal: Nederlands

Verdieping hoofdtaal: Nederlands

6ECTS credits - Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
3ECTS credits - Inleiding tot de Nederlandse letterkunde
6ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context

Verdieping hoofdtaal: Duits

Verdieping hoofdtaal: Duits

6ECTS credits - Geschichte des deutschen Sprachraums im Spiegel der Literatur
6ECTS credits - Deutsche Morphosyntax
3ECTS credits - Einführung in die Analyse der Gegenwartsliteratur
6ECTS credits - Metropolen der Modernität
3ECTS credits - Deutsche Grammatik im Kontext

Journalistiek

Journalistiek

3ECTS credits - Journalistieke technieken
3ECTS credits - Documentaire beeldtheorie
3ECTS credits - Journalistiek en burgerschap: een praktische introductie
3ECTS credits - Journalistiek schrijven I
6ECTS credits - Reason and Engage
3ECTS credits - Reason and Engage

Derde taal: Frans

Derde taal: Frans

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Frans-Nederlands I
6ECTS credits - Pratique du français I
6ECTS credits - Grammaire et linguistique du français: introduction
6ECTS credits - Pratique du français 2

Derde taal: Engels

Derde taal: Engels

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Engels-Nederlands I
6ECTS credits - English Proficiency I
6ECTS credits - Introduction to English linguistics and grammar
6ECTS credits - English Proficiency II

Derde taal: Spaans

Derde taal: Spaans

6ECTS credits - Taal- en vertaalpraktijk Spaans-Nederlands I
6ECTS credits - Lengua española I
6ECTS credits - Gramática y lingüística del español: introducción
6ECTS credits - Lengua española II

Derde taal: Italiaans

Derde taal: Italiaans

6ECTS credits - Lingua italiana I
6ECTS credits - Grammatica e linguistica italiana
6ECTS credits - Letteratura italiana e storia
6ECTS credits - Lingua Italiana II
3ECTS credits - L'italiano in contatto: contesti multilingui
3ECTS credits - Introduzione alla letteratura italiana

Chinese taal, cultuur en maatschappij

Chinese taal, cultuur en maatschappij

9ECTS credits - Chinese Proficiency I
3ECTS credits - Chinese History
6ECTS credits - Chinese Proficiency III
3ECTS credits - Modern China
3ECTS credits - Chinese Linguistics and Literature

Onderwijs

Onderwijs

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
6ECTS credits - Urban Education
3ECTS credits - Bouwstenen van de literaire analyse

Literaire competenties per taal: hoofdtaal Nederlands

Literaire competenties per taal: ten minste 9 ECTS credits op te nemen in je twee hoofdtalen

6ECTS credits - Grondige studie van de Nederlandse literatuur en haar culturele context

Literaire competenties per taal: hoofdtaal Duits

Literaire competenties per taal: ten minste 9 ECTS credits op te nemen in je twee hoofdtalen

6ECTS credits - Metropolen der Modernität
6ECTS credits - Geschichte des deutschen Sprachraums im Spiegel der Literatur

Geschiedenis

Geschiedenis

6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis I: van de oudheid tot vroegmodern Europa
6ECTS credits - Maatschappijgeschiedenis II: van vroegmodern Europa tot de postmoderne wereld
6ECTS credits - History of Modern Africa
6ECTS credits - Geschiedenis van de Verenigde Staten

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

6ECTS credits - Ethiek
6ECTS credits - Filosofische vaardigheden
6ECTS credits - Existentiële ethiek
6ECTS credits - Moraalwetenschappen en empirische ethiek

Kunstwetenschappen en Archeologie

Kunstwetenschappen en Archeologie

3ECTS credits - Inleiding tot de Archeologie
3ECTS credits - Inleiding tot de Kunstwetenschappen
6ECTS credits - Architectuurgeschiedenis

Wereld en maatschappij

Wereld en maatschappij

3ECTS credits - Internationalisation and Society Applied Linguistics 1
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Reason and Engage

Wereld en maatschappij

Wereld en maatschappij

6ECTS credits - Internationalisation and Society Applied Linguistics 2
3ECTS credits - Reason and Engage
6ECTS credits - Reason and Engage

Terug naar boven