Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen en de Sociologie: afstudeerrichting politieke wetenschappen (180 ECTS credits) bestaat uit 3 modules:
- Bachelor 1 (60 ECTS credits)
- Bachelor 2 (60 ECTS credits)
- Bachelor 3 (60 ECTS credits)

Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen.


Bachelor 1

Bachelor 1 bestaat uit 10 verplichte vakken (60 ECTS credits).

De student kan van 2 verplichte vakken het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Sociologie Générale (sem 1) ter vervanging van Sociologie I;
- Histoire politique contemporaine de la Belgique (sem 2) ter vervanging van Geschiedenis van België.
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het online formulier 'keuzevakken aan de ULB', te vinden op www.vub.be (op de pagina keuzevakken en formulieren) en dit voor 15 oktober (sem 1) of 28 februari (sem 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Werkcollege sociologie en wetenschapsmethodologie (Langlopend onderzoek I)
6ECTS credits - Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Economie
6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - Inleiding tot het recht
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden voor de politieke wetenschappen: werkcollege I

Terug naar boven


Bachelor 2

Bachelor 2 bestaat uit 10 verplichte vakken (60 ECTS credits).

De student kan van 1 verplicht vak het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Histoire de la pensée politique II (sem 1) ter vervanging van Geschiedenis van het politieke denken;
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het online formulier 'keuzevakken aan de ULB', te vinden op www.vub.be (op de pagina keuzevakken en formulieren) en dit voor 15 oktober (sem 1) of 28 februari (sem 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Geschiedenis van het politieke denken
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden voor de politieke wetenschappen: werkcollege II
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - International Relations Theory
6ECTS credits - Statistiek II voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Staatsrecht
6ECTS credits - European History
6ECTS credits - History of International Relations
6ECTS credits - Politieke psychologie

Terug naar boven


Bachelor 3

Bachelor 3 bestaat uit 8 verplichte vakken (54 ECTS credits) en 1 keuzevak (6 ECTS credits).

De student kan van 2 verplichte vakken het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Régimes politiques comparés (sem 1) ter vervanging van Politieke partijen en verkiezingen.
- Introduction à l'étude des politiques publiques (sem2) ter vervanging van Bestuur en beleid.
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het online formulier 'keuzevakken aan de ULB', te vinden op www.vub.be (op de pagina keuzevakken en formulieren) en dit voor 15 oktober (sem 1) of 28 februari (sem 2).

Verplicht

Het betreft 8 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 54 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Contemporary Issues in International Politics
6ECTS credits - Belgisch federalisme
6ECTS credits - Politieke communicatie
6ECTS credits - Bestuur en beleid
6ECTS credits - Politieke partijen en verkiezingen
6ECTS credits - Political Structures and Processes of the European Union
12ECTS credits - Onderzoeksmethoden voor de politieke wetenschappen: Bachelorproef

Keuze

Het betreft 1 keuzevak. De student kiest 1 keuzevak (6 ECTS credits) uit onderstaande lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistiek III voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Kwalitatieve onderzoeksmethoden voor de sociale wetenschappen

Terug naar boven