Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen en de Sociologie: afstudeerrichting sociologie minor communicatiewetenschappen (180 ECTS credits) bestaat uit 4 modules:
- Bachelor 1
- Bachelor 2
- Bachelor 3
- Minor communicatiewetenschappen
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen.

Studenten die in 'Bachelor 1' gekozen hebben voor 'Communicatiewetenschappen I' en hiervoor een credit hebben behaald, moeten binnen de minor communicatiewetenschappen 3 keuzevakken (i.p.v. 2 keuzevakken) opnemen. Zij nemen hiervoor best contact op met de studietrajectbegeleider via studietraject.es@vub.be.

Na het behalen van een bachelordiploma in de Politieke Wetenschappen en de Sociologie: afstudeerrichting sociologie minor communicatiewetenschappen kan de student rechtstreeks instromen in de master Communicatiewetenschappen (60 ECTS credits) of master Communication Studies (60 ECTS credits) aan de VUB.


Bachelor 1

Bachelor 1 bestaat uit 10 verplichte vakken (60 ECTS credits).

De student kan van 2 verplichte vakken het equivalente vak aan de ULB volgen. Het betreft:
- Sociologie Générale (sem 1) ter vervanging van Sociologie I;
- Histoire politique contemporaine de la Belgique (sem 2) ter vervanging van Geschiedenis van België.
De student die hiervan gebruik wenst te maken, deelt dit mee via het online formulier 'keuzevakken aan de ULB', te vinden op www.vub.be (op de pagina keuzevakken en formulieren) en dit voor 15 oktober (sem 1) of 28 februari (sem 2).

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Werkcollege sociologie en wetenschapsmethodologie (Langlopend onderzoek I)
6ECTS credits - Inleiding onderzoeksmethoden voor mens- en maatschappijwetenschappen
6ECTS credits - Politicologie: algemene inleiding
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Statistiek I voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Economie
6ECTS credits - Geschiedenis van België
6ECTS credits - Inleiding tot het recht
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden voor de politieke wetenschappen: werkcollege I

Terug naar boven


Bachelor 2

Bachelor 2 bestaat uit 9 verplichte vakken (48 ECTS credits). Studenten die minstens 30 ECTS credits hebben verworven binnen 'Bachelor 1' kunnen deze module aanvatten, rekeninghoudend met de inschrijvingsvereisten.

In combinatie met 'Bachelor 2' neemt de student bij voorkeur voor 12 ECTS credits op binnen zijn of haar minor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Kwalitatieve methoden
6ECTS credits - Sociologie van sociale gelijkheid en ongelijkheid
6ECTS credits - Sociologie II
6ECTS credits - Werkcollege onderzoeksproject (langlopend onderzoek II)
6ECTS credits - Sociaal-wetenschappelijke theorieën en stromingen
6ECTS credits - Statistiek II voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Beleid en voorzieningen van de welvaartsstaat
6ECTS credits - Geschiedenis van het sociologisch denken

Terug naar boven


Bachelor 3

Bachelor 3 bestaat uit 7 verplichte vakken (42 ECTS credits).

Studenten kunnen in BA3 een vak inwisselen voor het equivalente vak uit de Bachelor of Science in Social Sciences:
- Arbeidssociologie voor Sociology of Work and Employment
Studenten die van deze optie gebruik willen maken, laten dit weten aan de studietrajectbegeleider via stbfaces@vub.be.

In combinatie met 'Bachelor 3' neemt de student bij voorkeur voor 18 ECTS credits op binnen zijn of haar minor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Statistiek III voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Gevorderde data-analyse voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - Hedendaagse sociologische theorieën
6ECTS credits - Social Demography
6ECTS credits - Cultuursociologie
6ECTS credits - Arbeidssociologie
6ECTS credits - Bachelorproef Sociologie

Terug naar boven


Bachelor module keuze – minor communicatiewetenschappen

De minor communicatiewetenschappen bestaat uit een verplichte module (18 ECTS credits) en een keuzemodule (12 ECTS credits). De student neemt bij voorkeur 2 vakken (waaronder Communicatiewetenschappen I) op in combinatie met 'Bachelor 2' en 3 vakken in combinatie met 'Bachelor 3'.

Verplicht

Het betreft 3 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Communicatiewetenschappen I
6ECTS credits - Communicatiewetenschappen II
6ECTS credits - Mediabeleid

Keuze

Het betreft 6 keuzevakken. De student kiest er 2.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Journalistiek en democratie
6ECTS credits - Corporate Communication
6ECTS credits - Digitaal mediagebruik
6ECTS credits - International Communication
6ECTS credits - Media Discourses and Politics
6ECTS credits - Inhoudsanalyse

Terug naar boven