Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme bio-ingenieurswetenschappen
Academic Bachelor's programme biologie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Biologie


Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Biologie

Er wordt aangeraden de verplichte vakken in het eerste jaar aan te vullen met 24 ECTS aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Biologie.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving wetenschappen en technologie
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat wetenschappen en technologie
3ECTS credits - School in partnerschap
9ECTS credits - Masterproef Deel 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 2

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Studenten met een BSC in de Biologie hebben rechtstreekse toegang tot de vakdidactiek Chemie, Project Algemene vakken (PAV) en Onderwijstechnologie en innovatie.
Indien studenten een andere vakdidactiek wensen op te nemen, dan dienen ze minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Aardrijkskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Aardrijkskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 1

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Biologie

Er wordt aangeraden de verplichte vakken in het tweede jaar aan te vullen met 33 ECTS aan keuzevakken.

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
3ECTS credits - Bioethics
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

De student neemt 27 ECTS op uit één verdiepend keuzepakket biologie.

In geval het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS in het bachelorprogramma) niet werd gevolgd, dienen studenten het keuzepakket leraarschap op te nemen. (afstudeervoorwaarde)

Studenten kiezen vervolgens uit het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...' vakken die hun vakdidactieken ondersteunen. Zij dienen minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen (tenzij ze op basis van hun bachelordiploma rechtstreeks toegang hebben tot deze vakdidactiek).

Studenten kunnen binnen hun masterprogramma maximaal voor 18 ECTS aan vakken op bachelorniveau opnemen. Verder mogen ze binnen hun keuzeruimte in geen geval vakken die ze in hun bachelorprogramma reeds gevolgd hebben, opnemen of er vrijstelling voor vragen.

Om deze module af te werken, moet de student 57 ECTS credits behalen.

Verdiepende keuze: Milieu, biodiversiteit en ecosystemen

Verdiepende keuze: Milieu, biodiversiteit en ecosystemen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Analysis of Biological Data
3ECTS credits - Integrated Coastal Zone Management
5ECTS credits - Marine Ecology
5ECTS credits - Freshwater Ecology
3ECTS credits - Molecular Microbiology
3ECTS credits - Biogeochemistry
6ECTS credits - Begeleide zelfstudie
3ECTS credits - Marine fisheries management
6ECTS credits - Experimental Plant Ecology
3ECTS credits - Insectenkunde
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
3ECTS credits - Origin of Life and Paleontological Evolution
3ECTS credits - Biogeography
6ECTS credits - Fieldtrip Ecology
5ECTS credits - Biology of Animal Societies
3ECTS credits - Toxins in Amphibians and Reptiles
6ECTS credits - Molecular Phylogenetics and Evolution
6ECTS credits - Plant Molecular Biology
3ECTS credits - Conservation Genetics
5ECTS credits - Plant Responses to Environmental Stress

Verdiepende keuze: Genetica, cel- en ontwikkelings-biologie

Verdiepende keuze: Genetica, cel- en ontwikkelings-biologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 27 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Begeleide zelfstudie
3ECTS credits - Molecular Microbiology
5ECTS credits - Molecular Parasitology
3ECTS credits - Drug Discovery and Development
6ECTS credits - Integrated practical Molecular and Cellular Life Sciences
6ECTS credits - Experimental Plant Ecology
6ECTS credits - Advanced Developmental Biology
3ECTS credits - Microbial Life in Extreme Conditions
3ECTS credits - Stem Cell Biology
3ECTS credits - Bioinformatics
6ECTS credits - Adult Stem and Progenitor Cells
6ECTS credits - Embryonic Stem Cells
5ECTS credits - Genetics and Reproduction
5ECTS credits - Beta Cell Therapy in Diabetes
5ECTS credits - Hematopoietic Cell Therapies
6ECTS credits - Plant Molecular Biology
5ECTS credits - Plant Responses to Environmental Stress

Keuzepakket Leraarschap

Keuzepakket Leraarschap

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
3ECTS credits - Aanvullingen wiskunde
6ECTS credits - Logica en formele systemen
6ECTS credits - Affiene en projectieve meetkunde
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie
12ECTS credits - Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

9ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
3ECTS credits - Inleiding tot de kwantumchemie
6ECTS credits - Biochemie
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
6ECTS credits - Thermodynamica
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II
6ECTS credits - Aanvullingen van chemie
6ECTS credits - Anorganische chemie
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

6ECTS credits - Mechanica
6ECTS credits - Elektrodynamica en speciale relativiteit
6ECTS credits - Inleiding tot de Kwantumfysica
6ECTS credits - Inleiding astrofysica
9ECTS credits - Golven en elektromagnetisme
6ECTS credits - Analytische mechanica
6ECTS credits - Experimentele stralings- en kwantumfysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

6ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
6ECTS credits - Computersystemen
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Objectgerichte systemen
6ECTS credits - Databanken

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

3ECTS credits - Introduction to remote sensing
6ECTS credits - Applied Geomorphology
6ECTS credits - Global Urban Studies
3ECTS credits - Economic and Financial Geography
3ECTS credits - Excursie geografie
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
3ECTS credits - Global Change

Terug naar boven