Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme chemie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Chemie


Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Chemie

Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Chemie

Om deze module af te werken, moet de student 58 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Chemie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 52 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving wetenschappen en technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 2
5ECTS credits - Molecular Physical Chemistry
3ECTS credits - Environmental Chemistry
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat wetenschappen en technologie
3ECTS credits - School in partnerschap
4ECTS credits - Chemical Process Technology
9ECTS credits - Masterproef Deel 1

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Studenten met een BSC in de Chemie hebben rechtstreekse toegang tot de vakdidactiek Biologie, Project Algemene vakken (PAV) en Onderwijstechnologie en innovatie.
Indien studenten een andere vakdidactiek wensen op te nemen, dan dienen ze minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Aardrijkskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Aardrijkskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Chemie

Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Chemie

Om deze module af te werken, moet de student 32 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 32 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
4ECTS credits - Chemometrics
4ECTS credits - Electrochemistry
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten kiezen keuzevakken als volgt:

In geval het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS in het bachelorprogramma) niet werd gevolgd, dienen studenten het keuzepakket leraarschap op te nemen. (afstudeervoorwaarde)

Studenten kiezen vervolgens uit het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...' vakken die hun vakdidactieken ondersteunen. Zij dienen minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen (tenzij ze op basis van hun bachelordiploma rechtstreeks toegang hebben tot deze vakdidactiek).

Voor de resterende ruimte kiezen studenten uit het keuzepakket 'Verdiepende keuze: ...'.

Studenten kunnen binnen hun masterprogramma maximaal voor 18 ECTS aan vakken op bachelorniveau opnemen. Verder mogen ze binnen hun keuzeruimte in geen geval vakken die ze in hun bachelorprogramma reeds gevolgd hebben, opnemen of er vrijstelling voor vragen. 

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Keuzepakket Leraarschap

Keuzepakket Leraarschap

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

3ECTS credits - Introduction to remote sensing
6ECTS credits - Applied Geomorphology
6ECTS credits - Global Urban Studies
3ECTS credits - Economic and Financial Geography
3ECTS credits - Excursie geografie
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
3ECTS credits - Global Change

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

6ECTS credits - Mechanica
6ECTS credits - Elektrodynamica en speciale relativiteit
6ECTS credits - Inleiding tot de Kwantumfysica
6ECTS credits - Inleiding astrofysica
9ECTS credits - Golven en elektromagnetisme
6ECTS credits - Analytische mechanica
6ECTS credits - Experimentele stralings- en kwantumfysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
3ECTS credits - Aanvullingen wiskunde
6ECTS credits - Logica en formele systemen
6ECTS credits - Affiene en projectieve meetkunde
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie
12ECTS credits - Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van vertebraten
3ECTS credits - Molecular Biology of the Cell
6ECTS credits - Ecologie en terreinwerk
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van invertebraten
6ECTS credits - Genetica
6ECTS credits - Biochemie
5ECTS credits - Microbiologie
3ECTS credits - Neurobiology
9ECTS credits - Algemene dierkunde

Verdiepende keuze: Molecular and Macromolecular Design

Verdiepende keuze: Molecular and Macromolecular Design

6ECTS credits - Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis
6ECTS credits - The f-elements
6ECTS credits - Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy
6ECTS credits - Computational Chemistry
6ECTS credits - Polymer Materials
6ECTS credits - Trends in Organic Chemistry
6ECTS credits - Organometallics and Catalysis
6ECTS credits - Medicinal Chemistry

Verdiepende keuze: Materials Chemistry

Verdiepende keuze: Materials Chemistry

6ECTS credits - Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis
6ECTS credits - The f-elements
6ECTS credits - Computational Chemistry
6ECTS credits - Polymer Materials
6ECTS credits - X-Ray and Laser Spectroscopy
6ECTS credits - Surface Analysis
6ECTS credits - Solid State Chemistry

Verdiepende keuze: Analysis and Characterisation

Verdiepende keuze: Analysis and Characterisation

6ECTS credits - Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis
6ECTS credits - Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy
6ECTS credits - Surface Analysis
6ECTS credits - X-Ray and Laser Spectroscopy
6ECTS credits - Mass Spectrometry & Isotopic Analysis
6ECTS credits - Chemical Field Sampling and Analysis

Verdiepende keuze: Environmental Chemistry

Verdiepende keuze: Environmental Chemistry

6ECTS credits - Environmental Analysis
6ECTS credits - Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy
6ECTS credits - Mass Spectrometry & Isotopic Analysis
6ECTS credits - Chemical Field Sampling and Analysis
3ECTS credits - Tropospheric and Stratospheric Chemistry and Global Change
3ECTS credits - Introduction to the Earth Atmosphere System

Terug naar boven