Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme fysica
Academic Bachelor's programme fysica en de sterrenkunde

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Fysica


Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Fysica

Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Fysica

Om deze module af te werken, moet de student 54 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Fysica

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving wetenschappen en technologie
6ECTS credits - Quantum Field Theory
6ECTS credits - General Relativity
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat wetenschappen en technologie
3ECTS credits - School in partnerschap
6ECTS credits - Subatomic Physics II
9ECTS credits - Masterproef Deel 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 2

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Studenten met een BSC in de Fysica hebben rechtstreekse toegang tot de vakdidactiek Wiskunde, Project Algemene vakken (PAV) en Onderwijstechnologie en innovatie.
Indien studenten een andere vakdidactiek wensen op te nemen, dan dienen ze minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Fysica

Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Fysica

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 36 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
6ECTS credits - High-Energy Astrophysics
6ECTS credits - Computational Physics
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten kiezen keuzevakken als volgt:

In geval het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS in het bachelorprogramma) niet werd gevolgd, dienen studenten het keuzepakket leraarschap op te nemen. (afstudeervoorwaarde)

Studenten kiezen vervolgens uit het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...' vakken die hun vakdidactieken ondersteunen. Zij dienen minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen (tenzij ze op basis van hun bachelordiploma rechtstreeks toegang hebben tot deze vakdidactiek).

Voor de resterende ruimte kiezen studenten uit het keuzepakket 'Verdiepende keuze Fysica'.

Studenten kunnen binnen hun masterprogramma maximaal voor 18 ECTS aan vakken op bachelorniveau opnemen. Verder mogen ze binnen hun keuzeruimte in geen geval vakken die ze in hun bachelorprogramma reeds gevolgd hebben, opnemen of er vrijstelling voor vragen. 

Om deze module af te werken, moet de student 30 ECTS credits behalen.

Keuzepakket Leraarschap

Keuzepakket Leraarschap

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
3ECTS credits - Aanvullingen wiskunde
6ECTS credits - Logica en formele systemen
6ECTS credits - Affiene en projectieve meetkunde
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie
12ECTS credits - Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

9ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
3ECTS credits - Inleiding tot de kwantumchemie
6ECTS credits - Biochemie
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
6ECTS credits - Thermodynamica
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II
6ECTS credits - Aanvullingen van chemie
6ECTS credits - Anorganische chemie
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van vertebraten
3ECTS credits - Molecular Biology of the Cell
6ECTS credits - Ecologie en terreinwerk
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van invertebraten
6ECTS credits - Genetica
6ECTS credits - Biochemie
5ECTS credits - Microbiologie
3ECTS credits - Neurobiology
9ECTS credits - Algemene dierkunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

6ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
6ECTS credits - Computersystemen
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Objectgerichte systemen
6ECTS credits - Databanken

Verdiepende keuze Fysica

Verdiepende keuze Fysica

6ECTS credits - Evolution of Stars and Stellar Systems
6ECTS credits - Advanced Field Theory
6ECTS credits - Extensions of the Standard Model
6ECTS credits - Experimental Techniques in Particle Physics
6ECTS credits - Astroparticle Physics
6ECTS credits - Electroweak and Strong Interactions
6ECTS credits - Modeling complex systems
6ECTS credits - Object Oriented Programming (C++) for Physicists

Terug naar boven