Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme wiskunde

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Wiskunde


Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Wiskunde

Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Wiskunde

Om deze module af te werken, moet de student 54 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Wiskunde

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 48 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving wetenschappen en technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 2
6ECTS credits - Harmonische en Wavelet Analyse
6ECTS credits - Grondslagen van de wiskunde
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat wetenschappen en technologie
3ECTS credits - School in partnerschap
6ECTS credits - Statistische Methoden I
6ECTS credits - Statistische methoden II
9ECTS credits - Masterproef Deel 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 1

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Studenten met een BSC in de Wiskunde hebben rechtstreekse toegang tot de vakdidactiek Project Algemene vakken (PAV) en Onderwijstechnologie en innovatie.
Indien studenten een andere vakdidactiek wensen op te nemen, dan dienen ze minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Biologie 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Chemie 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Fysica 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Aardrijkskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Aardrijkskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 1

Terug naar boven


Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Wiskunde

Jaar 2 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Wiskunde

Om deze module af te werken, moet de student 24 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten kiezen keuzevakken als volgt:

In geval het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS in het bachelorprogramma) niet werd gevolgd, dienen studenten het keuzepakket leraarschap op te nemen. (afstudeervoorwaarde)

Studenten kiezen vervolgens uit het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...' vakken die hun vakdidactieken ondersteunen. Zij dienen minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen (tenzij ze op basis van hun bachelordiploma rechtstreeks toegang hebben tot deze vakdidactiek).

Voor de resterende ruimte kiezen studenten uit het keuzepakket 'Verdiepende keuze Wiskunde'.

Studenten kunnen binnen hun masterprogramma maximaal voor 18 ECTS aan vakken op bachelorniveau opnemen. Verder mogen ze binnen hun keuzeruimte in geen geval vakken die ze in hun bachelorprogramma reeds gevolgd hebben, opnemen of er vrijstelling voor vragen. 

Om deze module af te werken, moet de student 42 ECTS credits behalen.

Keuzepakket Leraarschap

Keuzepakket Leraarschap

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Aardrijkskunde

3ECTS credits - Introduction to remote sensing
6ECTS credits - Applied Geomorphology
6ECTS credits - Global Urban Studies
3ECTS credits - Economic and Financial Geography
3ECTS credits - Excursie geografie
6ECTS credits - Geo-informatiekunde
3ECTS credits - Global Change

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Chemie

9ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
3ECTS credits - Inleiding tot de kwantumchemie
6ECTS credits - Biochemie
3ECTS credits - Organic Chemistry: Structural Aspects
6ECTS credits - Thermodynamica
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties II
6ECTS credits - Aanvullingen van chemie
6ECTS credits - Anorganische chemie
6ECTS credits - Organische chemie: reactiviteit

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Fysica

6ECTS credits - Mechanica
6ECTS credits - Elektrodynamica en speciale relativiteit
6ECTS credits - Inleiding tot de Kwantumfysica
6ECTS credits - Inleiding astrofysica
9ECTS credits - Golven en elektromagnetisme
6ECTS credits - Analytische mechanica
6ECTS credits - Experimentele stralings- en kwantumfysica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Informatica

6ECTS credits - Structuur van computerprogramma's 1
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
6ECTS credits - Computersystemen
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Objectgerichte systemen
6ECTS credits - Databanken

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Biologie

3ECTS credits - Evolutie
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van vertebraten
3ECTS credits - Molecular Biology of the Cell
6ECTS credits - Ecologie en terreinwerk
6ECTS credits - Biodiversiteit en ecologie van invertebraten
6ECTS credits - Genetica
6ECTS credits - Biochemie
5ECTS credits - Microbiologie
3ECTS credits - Neurobiology
9ECTS credits - Algemene dierkunde

Verdiepende keuze Wiskunde

Verdiepende keuze Wiskunde

6ECTS credits - Actuariële modellen
6ECTS credits - Field Arithmetic
6ECTS credits - Grondslagen van de wiskunde
6ECTS credits - Homological Algebra
6ECTS credits - Statistische Methoden I
6ECTS credits - Statistische methoden II
6ECTS credits - Associative algebra
6ECTS credits - Eindige differentie methoden en financiële wiskunde
6ECTS credits - Functionaalanalyse
6ECTS credits - Harmonische en Wavelet Analyse
6ECTS credits - Integrable Hamiltonian Systems
6ECTS credits - Numerieke optimalisatie

Terug naar boven