Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme computerwetenschappen
Academic Bachelor's programme informatica
Academic Bachelor's programme ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Educatieve Master of Science in de wetenschappen en technologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Computerwetenschappen


EduMa WT Comp.wet. Jaar 1

EduMa WT Comp.wet. Jaar 1

Om deze module af te werken, moet de student 60 ECTS credits behalen.

Verplichte vakken in Jaar 1

Verplichte vakken in Jaar 1 van de Educatieve master in de wetenschappen en technologie AR Computerwetenschappen

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 54 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Krachtige leeromgeving wetenschappen en technologie
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Informatica 2
6ECTS credits - Data en informatie management
3ECTS credits - Methoden van wetenschappelijk onderzoek
3ECTS credits - Berekenbaarheid
6ECTS credits - Positief en inclusief leefklimaat wetenschappen en technologie
3ECTS credits - School in partnerschap
6ECTS credits - Software architecturen
6ECTS credits - Declaratief programmeren
9ECTS credits - Masterproef Deel 1

Tweede vakdidactiek/Onderwijstechnologie

Studenten met een BSC in de Computerwetenschappen hebben rechtstreekse toegang tot de vakdidactiek Project Algemene vakken (PAV) en Onderwijstechnologie en innovatie.
Indien studenten een andere vakdidactiek wensen op te nemen, dan dienen ze minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...'.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Wiskunde 2
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 1
3ECTS credits - Vakdidactiek Project Algemene Vakken (PAV) 2
6ECTS credits - Onderwijsinnovatie en -technologie

Terug naar boven


EduMa WT Comp.wet. Jaar 2

EduMa WT Comp.wet. Jaar 2

Om deze module af te werken, moet de student 27 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

9ECTS credits - Professioneel leraarschap
3ECTS credits - Informatietheorie
15ECTS credits - Masterproef Deel 2

Terug naar boven


Keuzevakken

Studenten kiezen keuzevakken als volgt:

In geval het voorbereidingsprogramma op de educatieve master (15 ECTS in het bachelorprogramma) niet werd gevolgd, dienen studenten het keuzepakket leraarschap op te nemen. (afstudeervoorwaarde)

Studenten kiezen vervolgens uit het keuzepakket 'Keuzevakken i.f.v. vakdidactiek ...' vakken die hun vakdidactieken ondersteunen. Zij dienen minstens 30 ECTS binnen het betreffende vakgebied behaald te hebben op het moment van afstuderen (tenzij ze op basis van hun bachelordiploma rechtstreeks toegang hebben tot deze vakdidactiek).

Voor de resterende ruimte kiezen studenten uit het keuzepakket 'Verdiepende keuze: ...'.

Studenten kunnen binnen hun masterprogramma maximaal voor 18 ECTS aan vakken op bachelorniveau opnemen. Verder mogen ze binnen hun keuzeruimte in geen geval vakken die ze in hun bachelorprogramma reeds gevolgd hebben, opnemen of er vrijstelling voor vragen. 

Om deze module af te werken, moet de student 33 ECTS credits behalen.

Keuzepakket Leraarschap

Keuzepakket Leraarschap

3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid
6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

Keuzevakken i.f.v. de vakdidactiek Wiskunde

6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
3ECTS credits - Aanvullingen wiskunde
6ECTS credits - Logica en formele systemen
6ECTS credits - Affiene en projectieve meetkunde
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie
12ECTS credits - Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software

Verdiepende keuze: Toegepaste Informatica

Verdiepende keuze: Toegepaste Informatica

5ECTS credits - Advanced Databases
6ECTS credits - Next Generation User Interfaces
6ECTS credits - Functioneel Programmeren
6ECTS credits - Statistical Foundations of Machine Learning
6ECTS credits - Multicore Programming
6ECTS credits - Meta Programming and Reflection
6ECTS credits - Information Visualisation
6ECTS credits - Schaalbare Datamanagement Systemen

Verdiepende keuze: Multimedia

Verdiepende keuze: Multimedia

3ECTS credits - Image and Video Technology
4ECTS credits - Computer Vision
5ECTS credits - Virtual Reality
3ECTS credits - Capita Selecta Multimedia
5ECTS credits - Image Processing

Verdiepende keuze: Software languages and Software Engineering

Verdiepende keuze: Software languages and Software Engineering

6ECTS credits - Functioneel Programmeren
6ECTS credits - Cloud Computing and Big Data Processing
6ECTS credits - Meta Programming and Reflection

Verdiepende keuze: Artificiële Intelligentie

Verdiepende keuze: Artificiële Intelligentie

6ECTS credits - Current Trends in Artificial Intelligence
6ECTS credits - Computational Game Theory
6ECTS credits - Statistical Foundations of Machine Learning
5ECTS credits - Heuristic Optimisation

Verdiepende keuze: Web- & Informatiesystemen

Verdiepende keuze: Web- & Informatiesystemen

6ECTS credits - Next Generation User Interfaces
6ECTS credits - Schaalbare Datamanagement Systemen
6ECTS credits - Information Visualisation

Terug naar boven