Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

Deelnamebewijs ijkingstoets / Calibration test

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het studietraject Bachelor of Science in de Wiskunde (180 ECTS-credits) omvat minimum 144 ECTS-credits verplichte studiedelen en minimum 36 ECTS-credits keuzestudiedelen, met modeltraject (verdeling ECTS-credits per academiejaar):
Jaar 1: 60 ECTS-credits verplicht
Jaar 2: 42 ECTS-credits verplicht, 18 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 42 ECTS-credits verplicht, 18 ECTS-credits keuze


Bachelor of Science in de Wiskunde en Data Sience: Verplicht Pakket

Jaar 1: 60 ECTS-credits verplicht
Jaar 2: 42 ECTS-credits verplicht (aangevuld met 18 ECTS-credits keuze)
Jaar 3: 42 ECTS-credits verplicht (aangevuld met 18 ECTS-credits keuze)

Eerste bachelor Wiskunde en Data Science: Verplicht pakket

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket van eerste bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Discrete wiskunde
6ECTS credits - Mechanica
6ECTS credits - Wiskundige analyse I
6ECTS credits - Wiskundige analyse II
3ECTS credits - Seminarie actuele wetenschappen en samenleving: wiskunde
6ECTS credits - Lineaire algebra : stelsels, matrices en afbeeldingen
6ECTS credits - Inleiding groepentheorie
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen
6ECTS credits - Wiskunde voor Data Science
3ECTS credits - Inleiding Statistiek
6ECTS credits - Wetenschappelijk programmeren

Tweede bachelor Wiskunde en Data Science: Verplicht pakket

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket van tweede bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Analyse en Topologie in metrische ruimten
6ECTS credits - Ring and Module Theory
6ECTS credits - Differentiaalmeetkunde
3ECTS credits - Gewone differentiaalvergelijkingen
6ECTS credits - Kanstheorie
6ECTS credits - Inleiding tot de functionaalanalyse
3ECTS credits - Digitale wiskunde
6ECTS credits - Introduction to Artificial Intelligence

Derde bachelor Wiskunde en Data Science: Verplicht pakket

Onderstaande studiedelen maken deel uit van het verplichte pakket van derde bachelor.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Complexe analyse: residurekening en integraaltransformaties
6ECTS credits - Wiskundige Statistiek
6ECTS credits - Maattheorie
6ECTS credits - Wetenschappelijk rekenen 2
6ECTS credits - Stochastische processen
6ECTS credits - Bachelorproef wetenschappen
6ECTS credits - Machine Learning

Terug naar boven


Bachelor of science in de Wiskunde en Data Science: keuzepakket.

Aanvullend op alle studiedelen van het bovenstaande verplicht pakket, neemt de student 36 ECTS-credits op uit het keuzepakket.

Jaar 1: 0 ECTS-credits keuze
Jaar 2: 18 ECTS-credits keuze
Jaar 3: 18 ECTS-credits keuze

LET OP! De student is verplicht twee volledige profielen op te nemen. Deze profielen worden, indien nodig, aangevuld met keuzevakken uit de unie van andere profielen en de lijst supplementaire studiedelen zodat de student minstens 36 ECTS-credits heeft opgenomen uit dit keuzepakket.

Om deze module af te werken, moet de student 36 ECTS credits behalen.

Profiel Fundamentele Wiskunde

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het derde bachelorjaar van het modeltraject.

6ECTS credits - Affiene en projectieve meetkunde
6ECTS credits - Topologie
6ECTS credits - Galois theory

Profiel Computerwetenschappen 1

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het tweede bachelorjaar van het modeltraject.

6ECTS credits - Higher-Order Programming
6ECTS credits - Algoritmen en datastructuren 1
6ECTS credits - Databanken

Profiel Computerwetenschappen 2

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het derde bachelorjaar van het modeltraject.

6ECTS credits - Automata and Computability
3ECTS credits - Objectgericht programmeren
3ECTS credits - Informatietheorie

Profiel Fysica 1

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het tweede bachelorjaar van het modeltraject.

9ECTS credits - Fysica
6ECTS credits - Analytische mechanica

Profiel Fysica 2

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het derde bachelorjaar van het modeltraject.

6ECTS credits - Elektrodynamica en speciale relativiteit
6ECTS credits - Inleiding tot de Kwantumfysica
3ECTS credits - Informatietheorie

Profiel Digital Health

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het derde bachelorjaar van het modeltraject.

6ECTS credits - Advanced Methods in Bioinformatics
3ECTS credits - Measurements and Analysis of Biomedical Signals
3ECTS credits - Kwantitatieve dataverwerking en -analyse
3ECTS credits - Advanced Master Classes Statistics (Quantitative & Qualitative)

Profiel Onderwijs

Dit profiel wordt prioritair geroosterd in het derde bachelorjaar van het modeltraject.

6ECTS credits - Urban Education
6ECTS credits - Leren van individuele leerlingen
3ECTS credits - Onderwijssociologie en onderwijsbeleid

Keuzelijst Supplementaire Studiedelen

Keuzelijst Supplementaire Studiedelen

3ECTS credits - Partieeldifferentiaalvergelijkingen
3ECTS credits - Kwantitatieve dataverwerking en -analyse
6ECTS credits - Logica en formele systemen
3ECTS credits - Economie en bedrijfsleven
6ECTS credits - Algemene biologie
6ECTS credits - Chemie: bouw van de materie en chemische reacties I
3ECTS credits - Biotechnologie
3ECTS credits - Evolutie
3ECTS credits - Reason and Engage

Terug naar boven